Hranom do zdravlja
HRANOM DO ZDRAVLJA, udruženje za nutricionizam i dijetetiku Tuzla  
Bosanski English

Fotografija korisnika/ce Kongres o pčelarstvu i pčelinjim proizvodima.

Na ovogodišnjem Kongresu tokom dva dana okupili su se eminentni stručnjaci iz akademske zajednice i industrije, farmaceuti, liječnici, veterinari, tehnolozi, agronomi, pčelari i svi drugi kojima su u fokusu interesa pčelarska proizvodnja i prerada u bilo kojem aspektu.  U organizaciju uključene institucije koje svaka na svoj način pokriva određenu aktivnost, a njihov broj i pripadnost različitim znanstvenim i stručnim područjima potvrđuju važnost teme i daju posebnu interdisciplinarnost.Ove akcenat je dat na standardizaciji kontrole kvalitete i ocjenjivanja pčelinjih proizvoda kao i na apiterapiju.

Rezultat slika za upit "BH TELECOM""

Na  web stranicu  BH Telcom idite klikom na BHTELECOM

 

    

                         Rezultat slika za upit "bh posta""

Na  web stranicu JP BH posta  idite klikom na   JP BI POSTA

Ciljevi Kongresa

Glavni cilj kongresa je da se putem međusobnog povezivanja akademske zajednice, poljoprivrednih proizvođača, prehrambene industrije i iskusnih pčelara i prezentiranjem znanja i iskustva iz oblasti pčelarstva, pčelarske prakse, prerade pčelinjih proizvoda i apiterapije doprinese razvoju pčelarstva u Bosni i Hercegovini ali i kompletnoj regiji. Jedan od ciljeva Kongresa je i podizanje svjesti ukazivanje na osnovne nedostatke institucionalnog i pravnog okvira u sektoru pčelarstva i proizvodnje pčelinjih proizvoda te preporučitvanje efikasnih rješenja.

Oranizator kongresa:
Udruženje za nutricionizam i dijetetiku (BiH), Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Osijeku, Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću ; Veleučilište u Požegi, European Hygienic Engineering & Design Group – EHEDG (Njemačka), Fedralni pčelarski savezi u BiH sa svojim udruženjima; Agencija za sigurnost hrane BiH; Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, BIH; Komora magistara farmacije Tuzlanskog kantona (BiH), Udruga narodnog zdravlja Andrija Štampar, J.U. Veterinarski zavodi Bihać i Tuzla ,Ministarstvo privrede kantona Sarajevo, KJP veterinarska stanica d.o.o. Sarajevo, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ZDK i općtina Kakanj; Multilab Tuzla.

Naučni i društveni značaj skupa
Naučni i društveni značaj Kongresa ogleda se kroz prikupljanje, prezentiranje i afirmiranje naučnih, stručnih i praktičnih dostignuća iz oblasti pčelarstva, kao i proizvodnje i prerade pčelinjih proizvoda Istovremeno se nastoji poboljšati međusobno povezivanje akademske zajednice, pčelara, poljoprivrednih proizvođača, industrije (prehrambene i farmaceutske) te državnih institucija. Prezentiranjem znanja i iskustva iz oblasti pčelarstva, pčelarske prakse, prerade pčelinjih proizvoda i apiterapije na kongresu nastoji se doprinijeti razvoju pčelarstva i u Bosni i Hercegovini ali i kompletnoj regiji. Pčelarska djelatnost može umanjiti siromaštvo u ruralnim područjima te smanjiti migracije stanovnistva, a to su nesumnjivo prioritetni ciljevi društva. S tim u vezi pčelarskoj proizvodnji je neophodno povećanje produktivnosti, unapređenje osiguranja kvalitete ali i povećanje efikasnosti i učinkovitosti.

Kongres već zaredom 4 godine organizira ORGANIZACIONI ODBOR. Prije početka svakog kongresa održavane su sjednice organizacionog odbora, birani članovi, podnošena i usvajana izvješća i usvajani novi planovi.

Naučnu relevantnost kongresa daju:

 1. Broj univerzitetskih profesora iz zemlje i inozemstva koji su do sada učestvovali i koji će i dalje učestvovati
 2. Broj naučnih i stručnih radova koji su se do sada prezentirali na Kongresu, a što je vidljivo iz Programa Kongresa
 3. Broj naučnih i stručnih radova koji su se do sada objavljeni u 3 Zbornika radova
 4. Renome zbornika koji je citiran u CAB bazama
 5. Broj fakulteta i Zavoda koji su davali doprinos organizaciji radu Kongresa
 6. Referentnost učesnika pokazuju njihova imena i biografije kao i citiranost

Održavanje kongresa podržali su:

 1. Parlament Federacije Bosne i Hercegovine
 2. Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 3. Ministarstvo privrede kantona Sarajevo
 4. Vlada ZDK, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ZDK
 5. Vlada USK, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK
 6. Vlada TK, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK
 7. Općina Kakanj
 8. Grad Živinice
 9. BH Telecom d.d. Sarajevo
 10. BH POŠTA
 11. Agencija za certificiranje halal kvalitete Tuzla
 12. AS Holding Sarajevo
 13. ZADA Pharmaceutical doo Lukavac
 14. JU Vetrinarska Stanica Sarajevo
 15. Solana d.d. Tuzla
 16. Mliječna industrija 99 d.o.o Gradačac
 17. Vispak d.d. Visoko
 18. Cydonia d.o.o. Gračanica
 19. Fana d.o.o. Srebrenik
 20. Corn Flips d.o.o. Srebrenik
 21. BEEMED d.o.o. Tuzla
 22. Piemonte d.o.o. Tuzla
 23. Poljovet d.o.o. Gradačac
 24. AC FOOD d.o.o. Velika Kladuša
 25. Gold Product Mostar
 26. Udruženje Pčelara Tuzla
 27. Pčelarstvo Šabić, Bosanska Krupa
 28. Elvir Šehić Bee Keeper, Bihać
 29. Pčelar Senad Hodžić, Tuzla   

Skupovi na kojima participira   kao suorganizator udruga „HRANOM DO ZDRAVLJA", Udruženje za nutricionizam i dijetetiku, Tuzla, Bosna i Hercegovina

 

 

IKSO 2019. – Treća stručna konferencija sa internacionalnim učešćem  Tuzla, 07.februar 2019. Godine link: http://solana.ba/novosti/ http://www.hranomdozdravlja.com/

 

FOOD TECHNOLOGY AND NUTRITION , Tetovo,  Sjeverna Macedonija 15 i 16 maj 2019. Godine https://sites.google.com/unite.edu.mk/ftuu

 

 

VI SIMPOZIJ MAGISTARA FARMACIJE TUZLANSKOG KANTONA,  Antioksidansi, značaj i upotreba, Tuzla, 23. mart 2019. godine , http://komoramagistarafarmacije-tk.ba/

http://www.hranomdozdravlja.com/

 

II KONGRES O DEBLJINI Mostar 2019, od 20 do 23 juna /lipnja

 

MEDENA TUZLA - 13. međunarodni sajam pčelarstva i pčelinjih proizvoda Tuzla, Septembar 2019. godine  http://pdnektar.com/

 

 

HRANOM DO ZDRAVLJA - 12. međunarodni znanstveno-stručni skup  Osijek, 24 i 25 Oktobar 2019. Godine http://www.ptfos.unios.hr/Hranom_Do_Zdravlja/index.php/hr/671-2/

http://www.hranomdozdravlja.com/

 

 

OKOLIŠNI POTENCIJALI, ODRŽIVI RAZVOJ I PROIZVODNJA HRANE - VI naučno-stručni simpozij sa međunarodnim učešćem Tuzla, 14 i 15. novembar 2015. Godine

 

 

4. KONGRES O PČELARSTVU I PČELINJIM PROIZVODIMA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM Sarajevo BiH,  Hotel Hollywood , Sarajevo  16. i 17. novembar 2019. godine

http://www.hranomdozdravlja.com/?do=pcele

 

ŠTAMPAROVI DANI – 11. međunarodni simpozij Požega,  Hrvatska   Prosinac  2019. Godine https://unzas.hr/  

 

 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

11. međunarodni znanstveno-stručni skup HRANOM DO ZDRAVLJA

18. i 19. listopada 2018., Split, Hrvatska

 

PROGRAM SKUPA

 

   Četvrtak, 18. listopada 2018.

09:00-10:00

Prijava i registracija sudionika

10:00-10:30

 Otvorenje Skupa

10:35-11:00

 Pauza za kavu, razgledavanje postera

Plenarna predavanja

11:00-11:25

FOOD-BASED INTERVENTION TO IMPROVE THE NUTRITIONAL AND HEALTH STATUS IN GERIATRIC PATIENTS Ibrahim Elmadfa, Baerbel Sturtzel, Alexa L. Meyer, Gerald Ohrenberger

11:25-11:50

THIOGLYCOSIDES IN OUR DAILY VEGETABLES?

Patrick Rollin

11:50-12:15

IZAZOVI STVARANJA VRIJEDNOSTI ZA DIONIKE PREHRAMBENE INDUSTRIJE Jasmina Ranilović

12:15-12:30

Discussion and conclusions

Rasprava i zaključci

12:30-12:45

Pauza, razgledavanje postera

 

12:45-13:00

SHIMADZU RJEŠENJA ZA ANALIZE HRANE

Matea Potkrajčić, Shimadzu d.o.o.

13:00-13:10

NUTRITIVE COMPOSITION AND HEALTH BENEFITS OF FILLETED FISH Greta Krešić, Tanja Dinić, Ana Vulić, Nina Kudumija, Kristina Kvrgić, Jelka Pleadin

13:10-13:20

ULOGA AMBALAŽE U OSIGURAVANJU ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI HRANE Nataša Stipanelov Vrandečić

13:20-13:30

BIOLOGICAL ACTIVITY OF DIFFERENT TYPE OF ELDERBERRY WINE Milena Vujanović, Gökhan Zengin, Uroš Miljić, Tatjana Majkić, Ivana Beara, Saša Đurović, Marija Radojković

13:30-13:45

Rasprava i zaključci

13:45-15:15

Pauza za ručak, razgledavanje postera

 

15:15-15:30

MODERN APPROACHES TO DETERMINING FOOD CONTAMINANTSNeven Bublić, Alphachrom d.o.o. Sponsor presentation / Sponzorsko predavanje

15:30-15:40

VOLATILE COMPOUNDS OF MACEDONIAN DRY FERMENTED SAUSAGE (SUDZUK) DURING RIPENING Erhan Sulejmani, Muhamet Demiri, Adnan A. Hayaloglu

15:40-15:50

DRIJEN - ZABORAVLJENI IZVOR Vedran Poljak, Lea Pollak, Frane Strikić, Leo Gracin, Mario Bjeliš, Josip Gotovac

15:50-16:00

RAZLIKE U KONZUMACIJI MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA U PREHRANI ADOLESCENATA U ODNOSU NA SPOL I MJESTO BORAVKA Irzada Taljić, Adela Delalić

16:00-16:10

HERBAL PRODUCTS AS POTENTIAL THERAPY FOR IRRITABLE BOWEL SYNDROME Ivan Vukoja, Filip Njavro, Anamarija Jurić, Jakov Ivković, Deni Rkman, Anita Galić

16:10-16:20

REZULTATI MONITORINGA OSTATAKA PESTICIDA U I NA HRANI BILJNOG PODRIJETLA NA TRŽIŠTU BOSNE I HERCEGOVINE U 2017. Džemil Hajrić, Dragan Brenjo, Katica Arar, Dragan Tomović, Armin Čolaković, Ivana Zovko

16:20-16:35

Rasprava i zaključci

16:35-16:50

Pauza za kavu, razgledavanje postera

 

16:50-17:00

FOOD FREQUENCY QUESTIONNAIRE ANALYSIS IN PATIENTS WITH HASHIMOTO'S TYROIDITIS

Dean Kaličanin, Luka Brčić, Ana Barić, Sanda Gračan, Marko Brekalo, Vesela Torlak Lovrić, Ivana Kolčić, Ozren Polašek, Tatijana Zemunik, Ante Punda, Vesna Boraska Perica

17:00-17:10

POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS IN SELECTED FOOD FROM CROATIAN MARKET

Tanja Bogdanović, Sandra Petričević, Eddy Listeš, Jelka Pleadin

17:10-17:20

MICROBIOLOGICAL ANALYSIS AND DETERMINATION OF QUALITY OF WATER

Enver Karahmet, Senita Salkić, Enisa Omanović-Mikličanin, Amir Ganić, Munevera Begić, Almir Toroman, Erna Čatić

17:20-17:30

UTJECAJ LOKACIJE I MODELA GNOJIDBE NA MINERALNI SASTAV LISTA I PLODA BARANJSKE ZAČINSKE PAPRIKE

Tomislav Vinković, Monika Tkalec, Brigita Popović, Jasna Kraljičak, Boris Ravnjak

17:30-17:40

MOGUĆNOST PROIZVODNJE ZDRAVSTVENO SIGURNE HRANE U TLIMA ONEČIŠĆENIM MANGANOM

Emir Šahinović, Hamdija Čivić, Senad Murtić

17:40-17:55

Rasprava i zaključci

20:00

Zajednička večera

 

Friday, October 19th 2018 / Petak, 19. listopada 2018.

08:30-09:00

Prijava i registracija sudionika

09:00-09:25

INFORMIRANJE POTROŠAČA O PRISUTNOSTI GLUTENA U HRANI Jelena Đugum, Sanja Kolarić Kravar, Marija Batinić Sermek

09:25-09:50

THE INFLUENCE OF DIET TO THE LEVEL OF INSULIN RESISTANCE AN CLINICAL COURSE OF FATTY LIVER

Nizama Salihefendić, Muharem Zildžić, Midhat Jašić

09:50-10:05

FUNKCIONALNA HRANA BILJNOG PODRIJETLA U REGULACIJI ŠEĆERNE BOLESTI Roberta Petlevski Invited lecture

10:05-10:20

Rasprava i zaključci

10:20-10:35

Pauza za kavu, razgledavanje postera

 

10:35-10:45

NUTRIGENOMICS – THE SCIENCE OF THE 21st CENTURY, READY FOR PRIME TIME? Jasmina Timic, Sladjana Sobajic

10:45-10:55

DIETARY-THERAPEUTHIC APPROACH OF NON-INSULIN AND INSULIN THERAPY FOR DIABETES MELLITUS TYPE 2

Inga Marković, Slađana Cvijanović Benke, Davor Cvijetić

10:55-11:05

n6/n3 OMJER LIPIDA HRANE I LIPOGENEZA U DIJABETESU: ŠTO MOŽEMO NAUČITI IZ ANIMALNIH MODELA Tomislav Mašek, Kristina Starčević

11:05-11:15

THE ROLE OF CELLULAR MECHANISM IN Campylobacter jejuni ADHERENCE Anja Klančnik, Katarina Šimunovič, Meta Sterniša, Barbara Jeršek, Sonja Smole Možina

11:15-11:25

STAVOVI I ZNANJA POTROŠAČA PREMA KVALITETI I SIGURNOSTI HRANE NA PODRUČJU FBIH Ermina Kukić, Sead Karakaš, Mateja Paklarčić

11:25-11:35

PRIMJENA 3D PRINTANJA U PROIZVODNJI FUNKCIONALNE HRANE Tomislava Vukušić, Višnja Stulić, Zoran Herceg

11:35-10:45

MIKOTOKSINI: UTJECAJ NA ZDRAVLJE I ANALITIKA Martina Pavičić, Labena d.o.o

11:45-12:00

Rasprava i zaključci

12:00-12:15

Pauza, razgledavanje postera

 

12:15-12:30

PHENOLIC SECOIRIDOIDS FROM EXTRA VIRGIN OLIVE OIL AND OLIVE OIL - HEALTH CLAIM Eleni Melliou, Prokopios Magiatis

12:30-12:45

PHENOLIC CHARACTERIZATION OF EXTRA VIRGIN OLIVE OIL FROM CROATIA Tea Bilušić Invited lecture / Pozvano predavanje

12:45-13:00

OLIVE OIL AS NATURAL SOURCE OF PHENOLIC COMPOUNDS Ivana Generalić Mekinić

13:00-13:15

ENCAPSULATION TECHNIQUES OF NATURAL BIOACTIVE COMPOUNDS Branko Bugarski, Verica Đorđević, Bojana Balanč, Ana Belščak-Cvitanović, Steva Lević, Kata Trifković, Ana Kalušević, Ivana Drvenica, Draženka Komes, Viktor Nedović

13:15-13:30

Rasprava i zaključci

13:30-14:00

Zaključci i zatvaranje Skupa

Organizirano razgledavanje Dioklecijanove palače i gradske jezgre

 
11. međunarodni znanstveno-stručni skup


 HRANOM DO ZDRAVLJA


koji će se održati 18. i 19. listopada 2018. godine u Splitu, HrvatskaPoštovane kolegice i kolege, dragi prijatelji,iznimna mi je čast pozvati Vas u ime Znanstveno-organizacijskog odbora da nam se pridružite obilježavanju Svjetskog dana hrane na 11. međunarodnom znanstveno-stručnom skupu HRANOM DO ZDRAVLJA, koji će se održati u Splitu 18. i 19. listopada 2018. godine.Cilj nam je na ovogodišnjem Skupu tijekom dva dana okupiti eminentne stručnjake iz akademske zajednice, stručnjake iz industrije, farmaceute, liječnike i sve druge kojima su u fokusu interesa hrana i utjecaj hrane na zdravlje, u bilo kojem aspektu. Veseli me činjenica da su u organizaciju uključene institucije koje svaka na svoj način pokrivaju Skup, a njihov broj i pripadnost različitim znanstvenim i stručnim područjima potvrđuju važnost teme i daju posebnu interdisciplinarnost ovome Skupu.


 

Stoga Vas s posebnim zadovoljstvom pozivam da se aktivno uključite u rad Skupa i sudjelujete u razmjeni znanja i iskustava, produktivnim raspravama i druženju sa stručnjacima iz Hrvatske i inozemstva.


Veselimo se susretu u Splitu!


 


S poštovanjem,


 


U ime Znanstveno-organizacijskog odbora Skupaprof. dr. sc. Igor Jerković


SEKCIJE


 • Nutricionizam,

 • Dijetetika i dijetoterapija,

 • Zdravstvena sigurnost hrane,

 • Analiza hrane i

 • Proizvodnja zdravstveno sigurne i nutritivno vrijedne hrane.

   

  PRIJAVA RADOVA

  Sažeci (do 200 riječi), na hrvatskom ili engleskom jeziku, trebaju biti pripremljeni prema uputama za pripremu sažetaka i poslani putem obrasca za slanje sažetaka koji se nalaze na web stranici Skupa. Ukoliko je sažetak na hrvatskom jeziku, potrebno je naslov i ključne riječi prevesti i na engleski jezik. Sažeci će biti objavljeni u Knjizi sažetaka Hranom do zdravlja. Osim toga, postoji mogućnost objavljivanja i cjelovitih radova u Zborniku radova Hranom do zdravlja, ili u znanstveno-stručnim časopisima Croatian Journal of Food Science and Technology ili Hrana u zdravlju i bolesti.

   

  MJESTO ODRŽAVANJA

  Kemijsko-tehnološki fakultet Split, Ulica Ruđera Boškovića 35, 21000 Split, Hrvatska.

   

  PRIJAVA SUDIONIKA

  Sudionici se trebaju prijaviti putem online obrasca na web stranici Skupa.

   

  KOTIZACIJE


Puna kotizacija*

800,00 HRK (110 EUR)

Studentska (uz potvrdu)*

400,00 HRK (55 EUR)

Dnevna*

600,00 HRK (80 EUR)

Osoba u pratnji*

500,00 HRK (65 EUR)

*PDV uključen

 


Kotizacija uključuje: sudjelovanje u radu Skupa, Zbornik sažetaka i Zbornik radova, osvježenje za vrijeme stanki i zajedničku večeru sudionika.


 


VAŽNI DATUMI


16. srpnja 2018.

Prijava sudjelovanja i dostava sažetaka

31. srpnja 2018.

Obavijest o prihvaćanju sažetaka

14. rujna 2018.

Uplata kotizacije

30. listopada 2018.

Dostava cjelovitih radova


 


SPONZORSTVO


Za potencijalne sponzore, izlagače i donatore pripremljen je dokument s različitim opcijama sponzoriranja koji se može pronaći na web stranicama Skupa.


 


WEB STRANICA SKUPA: http://www.ptfos.unios.hr/Hranom_Do_Zdravlja/


 


KONTAKT


Ivana Generalić Mekinić, tel: +385 21 329 458, e-mail: gene@ktf-split.hr (tajnica Skupa, Split)


Antun Jozinović, tel: +385 31 224 336, e-mail: ajozinovic@ptfos.hr (tajnik Skupa, Osijek)


OKVIRNI PROGRAM SKUPA


SEKCIJE


 • Nutricionizam,

 • Dijetetika i dijetoterapija,

 • Zdravstvena sigurnost hrane,

 • Analiza hrane i

 • Proizvodnja zdravstveno sigurne i nutritivno vrijedne hrane.

   

  PREDAVAČI POTVRĐENI DO SADA

 • Ibrahim Elmadfa, Beč, Austrija

 • Patrick Rollin, Orleans, Francuska

 • Prokopios Magiatis, Atena, Grčka

 • Branko Bugarski, Beograd, Serbia

 • Daniela Čačić Kenjerić, Osijek, Hrvatska

 • Jelena Đugum, Zagreb, Hrvatska

 • Jasmina Ranilović, Koprivnica, Hrvatska

 • Roberta Petlevski, Zagreb, Hrvatska

 • Tea Bilušić, Split, Hrvatska

 • Ivana Generalić Mekinić, Split, Hrvatska

   

  Četvrtak, 18. 10. 2018.

   


9:30 – 10:00

Dolazak i prijava sudionika

10:00 – 10:30

Otvorenje Skupa

10:30 – 10:35

Otvorenje izložbe slika „HRANA KAO INSPIRACIJA UMJETNOSTI“

(Izložba dostupna za pregled tijekom prvog dana Skupa)

10:35 – 11:00

Pauza za kavu, razgledavanje postera

11:00 – 12:00

Plenarna predavanja

12:00 – 12:15

Pauza

12:15 – 13:30

Usmena priopćenja

13:30 – 15:00

Pauza za ručak, razgledavanje postera

15:00 – 16:30

Znanstveni seminar „MASLINOVO ULJE KAO FUNKCIONALNA HRANA“

16:30 – 16:45

Pauza za kavu, razgledavanje postera

16:45 – 18:00

Usmena priopćenja

20.00

Zajednička večera


 


Petak, 19. 10. 2018.


 


9:30 – 10:00

Dolazak i prijava sudionika

10:00 – 11:00

Plenarna predavanja

11:00 – 11:20

Pauza za kavu, razgledavanje postera

11:20 – 12:20

Usmena priopćenja

12:20 – 13:00

Zaključci i zatvaranje Skupa

 

Organizirano razgledavanje Dioklecijanove palače i gradske jezgre


 JEDANAESTI  SIMPOZIJ HRANOM DO ZDRAVLJA  U  SPLITU NA SVJETSKI DAN HRANE

Poštovane kolegice i kolege, dragi prijatelji,

iznimna mi je čast pozvati Vas u ime Znanstveno-organizacijskog odbora da nam se pridružite obilježavanju Svjetskog dana hrane na 11. međunarodnom znanstveno-stručnom skupu HRANOM DO ZDRAVLJA, koji će se održati u Splitu 18. i 19. listopada 2018. godine.

Cilj nam je na ovogodišnjem Skupu tijekom dva dana okupiti eminentne stručnjake iz akademske zajednice, stručnjake iz industrije, farmaceute, liječnike i sve druge kojima su u fokusu interesa hrana i utjecaj hrane na zdravlje, u bilo kojem aspektu. Veseli me činjenica da su u organizaciju uključene institucije koje svaka na svoj način pokrivaju Skup, a njihov broj i pripadnost različitim znanstvenim i stručnim područjima potvrđuju važnost teme i daju posebnu interdisciplinarnost ovome Skupu.

Stoga Vas s posebnim zadovoljstvom pozivam da se aktivno uključite u rad Skupa i sudjelujete u razmjeni znanja i iskustava, produktivnim raspravama i druženju sa stručnjacima iz Hrvatske i inozemstva.

Veselimo se susretu u Splitu!

S poštovanjem,

U ime Organizacijskog odbora Skupa

prof. dr. sc. Igor Jerković

 

Više detalja na stranici http://www.ptfos.unios.hr/Hranom_Do_Zdravlja/index.php/hr/671-2/

 

 

 

DEVETI ŠTAMPAROVI DANI U PLETERNICI

U organizaciji Udruge narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ od 7. do 10. prosinca u   Pleternici   se odžavaju  Deveti Štamparovi dani.   Glavna tema  tog znanstvenog skupa    je   promocija zdravlja sa fokusom na  ZDRAVE STILOVE ŽIVOTA  kao i zdravu prehranu. Međunarodni simpozij održat će se sutra, u Hrvatskoj knjižnici i čitaonici u Pleternici uz sudjelovanje oko 150 eminentnih stručnjaka  iz Hrvatske i regije.

Univerzitet u Tuzli, Tehnološki fakultet (studij nutricionizma) je suoragnizator i već treću godinu participira u suradnji na ovom eminentnom znanstvenom skupu. Ove godine iz Tuzle i BiH  će biti 5 referata:

·         Prof dr Fuad Pašić : BARIJATRIJSKA KIRURGIJA JUČE, DANAS SUTRA

·         Prof dr Nizama Salihefendić: VAŽNOST PROMOCIJE ZDRAVIH STILOVA ŽIVOTA U RANOJ DJEČIJOJ DOBI U OČUVANJU MENTALNOG ZDRAVLJA ZA CIJELI ŽIVOT

·         Prof dr Midhat Jašić: SASTOJCI IZ HRANE SA SEDATIVNIM UČINKOM

·         Dzemil Hajrić mr sc  iz Agencije za sigurnost hrane: UTJECAJ UNOSA JODA SA SOLI S ASPEKTA KVALITETE SOLI NA TRŽIŠTU BOSNE I HERCEGOVINE

·         Amra Omeragic  Magistra  farmacije  iz  Zenice UPOTREBA MASLAČKA U TRETMANU TUMORSKIH OBOLJENJA

Program se moze preuzeti na stranici:  http://unzas.hr/stamparovi-dani/  

Radoviće biti  publicirani u časopisu HRANA U YDRAVLJU I BOLESTI  koji se moze pogledati na stranicama

https://hrcak.srce.hr/hrana-u-zdravlju-i-bolesti 
www.hranomdozdravlja.com kao i na stranici:

http://www.ptfos.unios.hr/index.…/hrana-u-zdravlju-i-bolesti

DESTI SIMPOZIJ HRANOM DO ZDRAVLJA  U OSIJEKU NA SVJETSKI DAN HRANE

Svi podaci o skupu u na stranici

http://www.ptfos.unios.hr/Hranom_Do_Zdravlja/

Znanstveno-stručni skup HRANOM DO ZDRAVLJA će se održati 12. i 13. 10. 2017. godine u Osijeku, Hrvatska . Skup se odrzava na Agronomskom fakultetu. Program ce uskoro biti postavljen na veb stranicu.

 BIT CE PREZENTIRANO  VISE OD 150 RADOVA.

KOTIZACIJA: Puna kotizacija    400,00 kn, Studentska kotizacija  200,00 kn PDV uključen. Kotizacija obuhvata: kongresne materijale, kafe za vrijemepauze, rucak i izlet u Kopacki rit.

Uplata moze ici preko racuna ili na licu njesta. kotizaciju plaćaju i slušaoci i autori radova.

Podaci o ovogodisnjem skupu dostupni na stranici

http://www.ptfos.unios.hr/Hranom_Do_Zdravlja/ 

ODRZAVANJE DESTOG SIMPOZIJA HRANOM DO ZDRAVLJA I OVE GODINE U OSIJEKU NA SVJETSKI DAN HRANE

Poziv na dostavu radova

Internatonal Scientific and Professional Conference 10th WITH FOOD TO HEALTH October 12th- 13th 2017Osijek,

Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Tehnološki i Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli, HiST University of Trondheim, Norveška, Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u Osijeku, Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku, Kemijsko-tehnološki fakultet Split, Veleučilište u Požegi, Udruženje za nutricionizam i dijetetiku BiH, Veterinarski zavod Vinkovci, Farmaceutska komora Tuzlanskog kantona (BiH), Udruga narodnog zdravlja Andrija Štampar, Hrvatska agencija za hranu, Društvo kemičara i tehnologa Osijek, Europsko udruženje higijenskog inženjerstva idizajna (European Hygienic Engineering & Design Group) – EHEDG i The Internatinal Union of FoodScience and Technology (IUFoST)

organiziraju 10. međunarodni znanstveno-stručni skup HRANOM DO ZDRAVLJA koji će se održati 12. i 13. 10. 2017. godine u Osijeku, Hrvatska

Poštovane kolegice i kolege, dragi prijatelji,

Iznimna mi je čast pozvati Vas u ime Znanstveno-organizacijskog odbora da nam se pridružite obilježavanju Svjetskog dana hrane na međunarodnom znanstveno-stručnom skupu Hranom do zdravlja koji će se održati u Osijeku 12. i 13. listopada 2017. godine.

Ove godine Skup se održava deseti put, a cilj nam je da tijekom dva dana okupimo eminentne stručnjake izakademske zajednice, stručnjake iz industrije, farmaceute, liječnike i sve druge kojima su u fokusu interesa hrana i utjecaj hrane na zdravlje, u bilo kojem aspektu.

Veseli me činjenica da su u organizaciju uključeneins instucije koje svaka na svoj način pokrivaju Skup, a njihov broj i pripadnost različitim znanstvenim istručnim područjima potvrđuju važnost teme i daju posebnu interdisciplinarnost ovome Skupu. Stoga Vas s posebnim zadovoljstvom pozivam da se aktivno uključite u rad Skupa i sudjelujete u razmjeni znanja i iskustava, produktivnim raspravama i druženju sa stručnjacima iz Hrvatske i inozemstva.

Veselimo se susretu u Osijeku!

S poštovanjem,

U ime Znanstveno-organizacijskog odbora Skupa

prof. dr. sc. Drago Šubarić

Kompletan program 9. MEĐUNARODNOG ZNANSTVENO-STRUČNOG SKUPA "HRANOM DO ZDRAVLJA" koji se održava u četvrtak 13. 10. 2016. u Aula Magna Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, Kralja Petra Svačića 1d, Osijek, Hrvatska možete preuzeti klikom na Hranom_do_zdravlja_Program_2016.pdf

Dio programa možete pogledati u nastavku.

PROGRAM

9. MEĐUNARODNOG ZNANSTVENO-STRUČNOG SKUPA

HRANOM DO ZDRAVLJA

13. 10. 2016.

Mjesto održavanja Aula Magna Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku,

Kralja Petra Svačića 1d, Osijek, Hrvatska*

(*"Skup će biti bodovan sukladno pravilnicima Hrvatske liječničke komore")

10:00-10:30

DOLAZAK I PRIJAVA SUDIONIKA

 

 

10:30-11:00

POZDRAVNI GOVORI I OTVARANJE SKUPA

 

 

11:00-12:20

PLENARNA PREDAVANJA

Moderatori: Midhat Jašić, Ines Banjari, Daniela Čačić Kenjerić

 

 

11:00-11:20

Midhat Jašić, Drago Šubarić, Tena Niseteo

KOMPETENCIJE I KVALIFIKACIJE NUTRICIONISTA – STANJE I PERSPEKTIVE

COMPETENCES AND QUALIFICATIONS OF A NUTRITIONIST - CURRENT STATE AND PERSPECTIVES

11:20-11:40

Ines Banjari

STANJE UHRANJENOSTI DJECE ŠKOLSKE DOBI

STATE OF NOURISHMENT OF SCHOOL-AGED CHILDREN

11:40-12:00

Andrijana Včeva, Željko Zubčić, Hrvoje Mihalj, Tihana Mendeš

PREHRANA I LARINGOFARINGEALNI REFLUKS

DIET AND LARYNGOPHARYNGEAL REFLUX

12:00-12:20

Nizama Salihefendić, Muharem Zildžić

PUT HRANE KROZ TANKO CRIJEVO I JETRU: PUT U ZDRAVLJE ILI BOLEST

WAY OF FOOD THROUGH THE SMALL INTESTINE AND LIVER: THE PATH TO HEALTH OR DISEASE

 

 

12:20-12:30

RASPRAVA

 

 

12:30-13:00

PAUZA I RAZGLEDAVANJE POSTERA

 

 

13:00-14:30

USMENA PRIOPĆENJA – I. dio

Moderatori: Igor Jerković, Amra Odobašić, Đurđica Ačkar

 

 

13:00-13:10

Alma Čakmazović

POLITIKE ŠKOLSKE PREHRANE KAO DRUŠTVENA JATROGENEZA

SCHOOL MEAL POLICY AS SOCIAL IATROGENESIS

13:10-13:20

Vlatka Buzjak Služek

UTJECAJ SMANJENJA UNOSA KUHINJSKE SOLI NA UNOS JODA

EFFECT OF REDUCTION OF SALT INTAKE ON IODINE INTAKE

 

 

 

13:20-13:30

Ivana Rumbak, Tihana Kunić, Tena Niseteo, Diana Vukman, Darja Sokolić, Irena Colić Barić

VELIČINA PORCIJA HRANE I PIĆA U MALE DJECE

PORTION SIZE OF FOOD AND BEVERAGES IN TODDLERS

13:30-13:40

Maja Gradinjan, Hrvoje Centner, Valentina Hećimović

ŠKOLA ZDRAVLJA NA PODRUČJU GRADA OSIJEKA

HEALTH SCHOOL AT OSIJEK AREA

13:40-13:50

Tina Lešić, Snježana Zrnčić, Renata Barić, Dražen Oraić, Ana Vulić, Ana Legac, Jelka Pleadin

NUTRITIVNA VRIJEDNOST ZUBATCA (Dentex dentex) I KOMARČE (Sparus aurata) UZGOJENIH U JADRANSKOME MORU

NUTRITIONAL VALUE OF COMMON DENTEX (Dentex dentex) AND GILTHEAD SEA BREAM (Sparus aurata) FARMED IN THE ADRIATIC SEA

13:50-14:00

Gordana Kralik, Zlata Kralik, Danica Hanžek, Manuela Grčević

NUTRITIVNI I FUNKCIONALNI UČINCI ULJA U PROIZVODNJI KONZUMNIH JAJA

NUTRITIONAL AND FUNCTIONAL EFFECTS OF OILS IN TABLE EGGS PRODUCTION

14:00-14:10

Ines Drenjančević, Gordana Kralik, Zlata Kralik, Lidija Rašić, Ana Stupin, Anita Ćosić

ULOGA POLINEZANIĆENIH MASNIH KISELINA U KARDIOVASKULARNOM ZDRAVLJU

THE ROLE OF POLYUNSATURATED FATTY ACIDS IN CARDIOVASCULAR HEALTH

14:10-14:20

Aleksandra Gavarić, Đorđe Tadić, Branimir Pavlić, Jelena Vladić, Zita Šereš, Sonja Smole Možina, Senka Vidović

SVE POPULARNIJI ZASLAĐIVAČI: EKSTRAKCIJA ROGAČA (CERATONIA SILIQUA L.) SUBKRITIČNOM VODOM

NEW EMERGING SWEETENERS: SUBCRITICAL WATER EXTRACTION OF CAROB (CERATONIA SILIQUA L.)

14:20-14:30

Lidija Jakobek, Petra Krivak, Vedrana Krešić

ADSORPCIJA POLIFENOLA IZ JABUKE NA β-GLUKANU

ADSORPTION OF POLYPHENOLS FROM APPLES ONTO β-GLUCAN

 

 

14:30-15:00

PAUZA I RAZGLEDAVANJE POSTERA

 

 

15:00-16:30

USMENA PRIOPĆENJA – II. dio

Moderatori: Maja Miškulin, Marjana Simonič, Ivana Rumbak

 

 

15:00-15:10

Valentina Pavlova, Daniela Veljanovska, Zharko Kostovski, Sashko Martinovski

ZNANJA I STRATEGIJE VEZANE UZ PREHRANU TRENERA TIMSKIH SPORTOVA U REPUBLICI MAKEDONIJI

NUTRITION KNOWLEDGE AND STRATEGIES OF TEAM SPORTS COACHES IN REPUBLIC OF MACEDONIA

15:10-15:20

Ivan Perić, Marko Lazarević, Jure Benić

EFEKTI SUPLEMENTACIJE GVANIDINSKE OCTENE KISELINE

SUPPLEMANTATION EFFECTS OF GUANIDINOACTETIC ACID

 

 

 

 

15:20-15:30

Fatima Jusupović, Arzija Pašalić, Azra Saldum

PROCJENA UNOSA VITAMINA I MINERALA IZ PRIRODNIH IZVORA U PREHRANI STUDENTSKE POPULACIJE

ASSESMENT OF VITAMINS AND MINERALS FROM NATURAL SOURCES IN THE NUTRITION OF THE STUDENT POPULATION

15:30-15:40

Mateja Paklarčić, Daniela Kenjerić, Sead Karakaš, Ermina Kukić, Nermina Ždralović, Edita Andrić

STATUS UHRANJENOSTI ADOLESCENATA ISKAZAN PREMA ITM U ODNOSU NA PERCENTILNE KRIVULJE NA PODRUČJU SREDNJOBOSANSKOG KANTONA

NOURISHMENT STATUS OF ADOLESCENTS IN CENTRAL BOSNIA AREA EXPRESSED AS BMI IN COMPARISON TO PERCENTILES

15:40-15:50

Vildana Hadžić, Emir Abdulović, Emir Halilović, Azra Bačić

ZNAČAJ MIKRONUTRIJENATA I MAKRONUTRIJENATA U PREHRANI PACIJENATA S AKTIVNOM TUBERKULOZOM

THE IMPORTANCE OF MICRONUTRIENTS AND MACRONUTRIENTS IN THE DIET OF PATIENTS WITH ACTIVE TUBERCULOSIS

15:50-16:00

Dubravka Holik, Ivan Miškulin, Davorin Pezerović, Milan Gojo, Matko Markotić, Maja Miškulin

PREHRAMBENE NAVIKE OBOLJELIH OD UPALNIH BOLESTI CRIJEVA S PODRUČJA ISTOČNE HRVATSKE

DIETARY HABITS OF PATIENTS WITH INFLAMMATORY BOWEL DISEASES (IBD) FROM EASTERN CROATIA

16:00-16:10

Antonija Jozinović Lešić, Ida Parčetić-Kostelac, Mislav Lešić, Antun Jozinović, Drago Šubarić

MICETIZAM U REPUBLICI HRVATSKOJ

MUSHROOM POISONING IN REPUBLIC OF CROATIA

16:10-16:20

Katica Boban

USTROJ, NADLEŽNOST I POSLOVI SANITARNE INSPEKCIJE U SUSTAVU SIGURNOSTI HRANE U REPUBLICI HRVATSKOJ

ORGANIZATION, JURISDICTION AND SANITARY INSPECTION AFFAIRS REGARDING THE FOOD SAFETY IN CROATIA

16:20-16:30

Natalija Velić, Ibrahim Mujić, Ljiljana Primorac, Kristina Mastanjević, Vinko Krstanović, Goran Gagula, Mario Staver

UPOTREBA KESTENA U PROIZVODNJI PIVA I NJEGOV UTJECAJ NA KAKVOĆU PIVA

THE USE OF CHESTNUT CHIPS IN BEER PRODUCTION AND ITS EFFECT ON BEER QUALITY

 

 

16:30-17:00

-ZAKLJUČCI

-PROGLAŠENJE NAJBOLJEG POSTERA

-ZATVARANJE SKUPA

 

 

17:00-

ZAJEDNIČKI RUČAK SUDIONIKA

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,

Tehnološki i Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli

u suradnji s Farmaceutskom i Liječničkom komorom Tuzlanskog kantona (BiH),

Udruga narodnog zdravlja Andrija Štampar,

HAH-Hrvatska agencija za hranu,

HiST University of Trondheim, Norveška i

Europsko udruženje higijenskog inženjerstva i dizajna

(European Hygienic Engineering & Design Group) - EHEDG

 

organiziraju

 

9. međunarodni znanstveno-stručni skup

HRANOM DO ZDRAVLJA

koji će se održati 13. 10. 2016. godine

u Osijeku, Hrvatska

 

Poštovani,

 

u ime Znanstveno-organizacijskog odbora pozivam Vas na sudjelovanje na 9. međunarodnom znanstveno-stručnom skupu Hranom do zdravlja koji će se održati u Osijeku (Hrvatska) 13. listopada 2016. godine. Organizatori skupa su već devetu godinu za redom Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Farmaceutski i Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli i HiST University of Trondheim, Norveška, a od osmog skupa 2015. godine i Europsko udruženje higijenskog inženjerstva i dizajna (European Hygienic Engineering & Design Group) - EHEDG. Od ove, 2016., godine novi suorganizatori Skupa su i Udruga narodnog zdravlja Andrija Štampar te HAH-Hrvatska agencija za hranu.

 

SEKCIJE

 • Nutricionizam,

 • Dijetetika i dijetoterapija,

 • Zdravstvena sigurnost hrane,

 • Analiza hrane i

 • Proizvodnja zdravstveno sigurne i nutritivno vrijedne hrane

 

MJESTO ODRŽAVANJA SKUPA

Tvrđa, Osijek, Hrvatska

 

PRIJAVA RADOVA

Sažeci (do 200 riječi), na hrvatskom ili engleskom jeziku, uz naznaku sekcije, šalju se na adresu: ivana.laus@ptfos.hr (Osijek) ili marizela_sabanovic@yahoo.com (Tuzla). Sažeci će biti objavljeni u Zborniku sažetaka i radova Hranom do zdravlja. Osim toga, postoji mogućnost objavljivanja i cjelovitih radova u Zborniku sažetaka i radova Hranom do zdravlja, ili nakon Skupa u znanstveno-stručnim časopisima Hrana u zdravlju i bolesti, Technologica Acta ili Croatian Journal of Food Science and Technology.

 

 

KOTIZACIJA

 

Puna kotizacija*                            400,00 kn

Studentska kotizacija*                                              200,00 kn

*PDV uključen

 

Kotizacija uključuje sudjelovanje u radu Skupa, Zbornik sažetaka i radova, osvježenje za vrijeme stanki i svečanu večeru.

 

 

VAŽNI DATUMI

 

  5. 7. 2016. prijava sudjelovanja i dostava sažetka

15. 7. 2016. obavijest o prihvaćanju rada

22. 7. 2016. uplata kotizacije

15. 9. 2016. dostava cjelovitih radova

 

 

Upute za prijavu sudjelovanja, pisanje sažetka i rada te sve ostale informacije o Skupu možete pronaći na web stranici Skupa www.ptfos.unios.hr/hranom-do-zdravlja/.

 

 

Veselimo se susretu u Osijeku!

 

 

S poštovanjem,

U ime Znanstveno-organizacijskog odbora Skupa

prof. dr. sc. Drago Šubarić

OVERVIEW

of the 8th International Scientific and Professional Conference

WITH FOOD TO HEALTH

Tuzla, Bosnia and Herzegovina

16th October 2015

 

The Faculty of Pharmacy and Faculty of Technology, University of Tuzla, together with Chamber of Pharmacists TK and Chamber of doctors TK, Tuzla (Bosnia and Herzegovina), Faculty of Food Technology Osijek, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek (Croatia), HiST University of Trondheim (Norway) and European Hygienic Engineering & Design Group-EHEDG organized an 8th International Scientific and Professional Conference, WITH FOOD TO HEALTH, traditionally held in Tuzla, Bosnia and Herzegovina, on the 16th October 2015, on World Food Day.

 

Scientific and professional papers were presented at the Conference as invited lectures, oral presentations and poster presentations in five sections:

 1. Nutrition
 2. Dietetics and diet therapy
 3. Food safety for human health
 4. Food analysis
 5. Production of food that is safe for human health and nutritionally valuable

 

At the opening ceremony the participants were greeted by Prof.dr.sc. Amra Odobašić, Dean of the Faculty of Technology, University of Tuzla, Tuzla (Bosnia and Herzegovina), Prof.dr.sc. Drago Šubarić, Dean of the Faculty of Food Technology Osijek, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Osijek (Croatia), Aida Softić, Vice-dean of the Faculty of Pharmacy, University of Tuzla, Tuzla (Bosnia and Herzegovina), Emilija Spaseska-Aleksovska, Chamber of Pharmacists TK, Tuzla (Bosnia and Herzegovina), dr Almir Azabagić, Chamber of doctors TK, Tuzla (Bosnia and Herzegovina), mr sc Amir Avdagić, Agency for Anti-doping control, Tuzla (Bosnia and Herzegovina), Amir Sakić prof., Agency for Halal Quality Certification BiH, Mr sc Nijaz Bajramović dr vet.med., Food safety agency of BIH, Mostar (Bosnia and Herzegovina), mr Alić Suad, director, Secondary school of agriculture, food, veterinary medicine and services, Sarajevo (Bosnia and Herzegovina), Nina Bijedić, SPONSOR - AS GROUP, Tešanj, (Bosnia and Herzegovina). After greetings, Prof.dr.sc. Amra Odobašić, Dean of the Faculty of Technology, University of Tuzla (Bosnia and Herzegovina), officially opened the Conference.

 

 

 

 

During the Conference a number of scientific and professional papers from Bosnia and Herzegovina, Croatia and different European countries were presented.

Altogether, there were 216 participants through invited lectures, oral presentations, and poster presentations, from 7 different countries (Croatia, Bosnia and Herzegovina, Italia, Republic of Macedonia, Republic of Serbia, Slovenia, USA). Five invited lectures, 22 oral presentations from five sections mentioned above and 46 poster presentations were given, with a total of 73 scientific and professional papers registered, while also several companies exhibited their equipment and devices.

 

The invited lectures at the Conference were as follows:

 1. Prof. dr. Muharem Zildžić, Prof. dr. Nizama Salihefendić, doc. dr. Munevera Bećarević, INTEGRATIVNA MEDICINA I PREHRANA, Medicinski fakultet Tuzla, BiH

 2. Acc. Prof. dr. Mirsada Hukić, prof.dr. Fatima Numanović, ZNAČAJ ISTRAŽIVANJA REZISTENCIJE NA ANTIBIOTIKE, Akademija nauka i umjetnosti BiH

 3. Doc. dr. sc. Dubravka Vitali Čepo, Ivana Matelić, BIOLOŠKI UČINCI OLEUROPEINA, Farmacutski fakultet Sveučilšta u Zagrebu, Hrvatska

 4. Doc. dr. Fuad Pašić, PERSONALIZIRANI PRISTUP U BARIJATRIJSKOJ HIRURGIJI METABOLIČKOG SINDROMA, Klinika za hirurgiju UKC Tuzla, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, BiH

 5. Prof. dr Ljiljana Dojčinovski, Prof. dr Boris Angelkov, STANJE I PERSPEKTIVE POSLIJE IMPLEMENTACIJE SISTEMA BEZBJEDNOSTI HRANE (HACCP i ISO 22 000) U R. MAKEDONIJI, Nestle-Bacersfield, California, USA, Centar za obuku i primjenu (COP)-Bitola, R. Makedonija

   

   

   

   

  The Conference was accompanied by lots of other events: Welcome Reception, Gala dinner and various other social activities during the Conference.

  The interest in the Conference was great and the organizers were convinced in its success with a good reason. From our contacts with the participants of the Conference we found out that they were satisfied with the organization of the Conference, and that the lectures were interesting for them, which was visible from the occupancy of the hall during the entire Conference. Especially successful was the part of the Conference concerning poster presentations where almost all registered participants presented their posters.

   

   

   

  The organization of the 8th WITH FOOD TO HEALTH was supported by many institutions and companies: AQUAVITA, AS GRUPACIJA, BAYER, BONY SOKOVI, CORN FLIPS, FANA SREBRENIK, GUSTO SAPORE, LANDGOLD, MEGGLE, MENPROM, PERUTNINA BREZA, PERUTNINA, PTUJ, SALVUS, SHIMADZU, SLATKA VAROŠ, SMRČAK, SOLGAR, TAKEDA, UNICEF SARAJEVO, UNIFARM TUZLA, VITINKA, VOĆAR BRČKO, VOĆAR - RAHIĆ, VOĆNI RASADNIK SREBRENIK, ZADA PHARMACEUTICALS, ZLATNA DŽEZVA, ZOTT GRADAČAC, …. All of them recognized the importance of keeping the tradition of organizing this Conference.

   

   

  For the Conference was prepared and printed the Book of abstracts and papers of 8th WITH FOOD TO HEALTH. Also, because it was received a bigger number of the full scientific and professional papers, some of them will be in the selection process for the preparation and publishing in the scientific-professional journal of nutrition and dietetics FOOD IN HEALTH AND DISEASE, exactly, in the 2. number of the 4. volume, and in the 1. number of the 5. volume.

   

   

   

An organizers’ wish is that this traditional festival of scientific and professional activity continues to be an important place of meeting, exchange of experiences and establishment of cooperation between science and economy.

 

On behalf of all of us who participated in the organization, I hope that the participants of the 8th WITH FOOD TO HEALTH took pleasant memories with them and I am looking forward to meeting you all again, at the 9th WITH FOOD TO HEALTH, in 2016!

 

 

Sincerely Yours,

 

 

In the name of the

Scientific and Organizing Committee of the Conference

 

Midhat Jašić, PhD, Full Professor

Drago Šubarić, PhD, Full Professor

 

 

 

 

In Tuzla, 18 November 2015.

 Dragi autori  clanovi urednistva i organizacijskog odbora

 

U attachmentu Zbornik u PDF formatu i Program simpozija. 

Simpozij ce poceti u 11 sati a zavrsiti oko 16,  ako se svi predavči budu drzali zadanog vremena ( nabavili smo zvono). 

Pri dolasku ce Vas sacekati student i prijavljujete se na desku za akreditacije, gdje ce te dobiti kongresne materijale (osim Zbornika dobijate i materijale poklon firmi proizvodjača dijetetskih proizvoda- dodataka prehrani Solgar, Zada pharmacutical, AS group-Klas Sarajevo  te firme proizvodjača laboratorijske opreme Šimacu  ). Navedene firme su i najveći sponzori osmog simpozija Hranom do zdravlja. 

Na hodniku će biti postavljena ZLATNA DZEZVA  najveća na zemaljskoj kugli koja je predstavljena i u Ginisovoj knjizi rekorda. Iz dzezve ce se piti kafa od 10 sati pa nadalje. Na hodniku ce biti takodje i štand Bee med firme koja pakuje med i koja ce ponuditi čaj sa medom. Voditeljica simpozija ce biti sarmantna Una Suljic magistra farmacije, a skupu će se obratiti  dekani  fakulteta kao i predstavnici zanimljivih institucije koje se bave hranom. Prvi predavač je prof dr Muharem Zildzic sa temom INTEGRATIVNA MEDICINA I PREHRANA, pa ce moto ovog skupa i biti ovaj naslov. Slijede ostala predavanja po programu. 

Kad se zavrse Uvodna predavanja slijedi pauza za ručak (proizvodi zdrave prehrane he he : Perutnine, Memproma, Slatke varosi, Dramaringa-topla jela, Bony sokovi, pekara Kabil, kolači Gusto Sapore, proizvodi Fana, voce od vocnog rasadnika Srebrenik, Jukan tradicionalni kolači, voda aquavita i tvrdo kuhana jaja  itd). 

Nakon ručka rad se nastavlja u dvije sekcije i u dvije različite prostorije (amfiteatar i učionica br 3), a nakon završenih predavanja slijedi Zakljucak simpozija, dodjela certifikata i dodjela nagrada najboljem posteru.

Svi predavači (usmeni)  dodatno dobivaju poklon paketice od Zade pharmacutical, Voćar Brčko i drugih firmi ( jos nismo ostale pokupili).

 

Od pola 8 je GALA VEČERA i nadamo se da svi dolaze na veceru u restoran Zlatnik. Za muziku se pobrinuo liječnik nutricionista ali i glazbenik dr Azabagić, no tu ce biti kao zabavljač slavonskog bećarca i dr sc Krunoslav Aladi iz Vinkovaca ( jedan od urednika Zbornika).  Večera će biti mjesto za druženje ali i za sticanje novih trajnih poznanstava i prijateljstva.

 

Radujemo se susretu u Tuzli

 

U ime organizacionog odbora

 

Midhat Jasic 

 

preuzmite program klikom na

 

 

 

PODATKE O PRISPJELIM  RADOVIMA MOZETE POGLEDATI NA http://hranomdozdravlja.com/?do=apstrakti15 A O AUTORIMA  http://hranomdozdravlja.com/?do=predavaci15

 

 

 

   http://www.tf.untz.ba/img/image-1-tf-logo.jpg    http://www.farmacy.untz.ba/slike/zaglavlje.png    *    Til forsiden    

International Scientific and Professional Conference

8th WITH FOOD TO HEALTH

16th October 2015

Tuzla, Bosnia and Herzegovina

Hranom do zdravlja  

Tehnološki i Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli u saradnji sa Farmaceutskom i Liječničkom komorom,

Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

HiST University of Trondheim, Norveška

organiziraju  8. međunarodni Simpozij pod nazivom

HRANOM DO ZDRAVLJA

koji će se održati 16.10.2015. u Tuzi, Bosna i Hercegovina

Poštovani,

u ime Znanstveno-organizacijskog odbora pozivam Vas na sudjelovanje na 8. međunarodnom znanstveno-stručnom skupu Hranom do zdravlja koji će se održati u Tuzli (BiH) 16. listopada 2015. godine, na Svjetski dan hrane. Organizatori skupa su već osmu godinu za redom Farmaceutski i Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, i HiST University of Trondheim, Norveška.

Rad Skupa će se odvijati kroz pozvana predavanja i priopćenja na posterima, unutar sljedećih sekcija:

·  Nutricionizam, 

·  Diejtetetika i dijetoterapija i

·  Zdravstvena sigurnost hrane

Radovi se mogu prijaviti kao sažeci, na bosanskom, hrvatskom, srpskom i engleskom jeziku, uz mogućnost slanja i objavljivanja također i cjelovitih radova, u Zborniku sažetaka i radova Hranom do zdravlja, ili u znanstveno-stručnom časopisu Hrana u zdravlju i bolesti. Izdavači časopisa su Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli i Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a časopis je indeksiran u CAB Abstracts bazi podataka te na Portalu znanstvenih časopisa Republike Hrvatske- HRČAK. 

Kotizacija

Puna kotizacija*                             100 KM

Studentska kotizacija*                     70 KM

*PDV uključen

Kotizacija uključuje sudjelovanje u radu Skupa, Zbornik sažetaka i radova, osvježenje i snack za vrijeme stanki i svečanu večeru. Uplata će se doznačiti žiro računa fakulteta. Instrukcije za plaćanje mozete preuzeti klikom na  INSTRUKCIJE_ZA_UPLATU_Kotizacija_za_Simozij_Hranom_do_zdravlja_2015.doc

Rok za slanje sažetaka je 5.07.2015. godine, a rok za slanje obavijesti o prihvaćanju Vašeg rada 15. 07.2015.godine. Rok za slanje cjelovitih radova je 15.09.2015. godine. Upute za prijavu sudjelovanja, pisanje sažetka i rada te sve ostale informacije o Skupu možete pronaći na web stranici Skupa www.hranomdozdravlja.com .

Sažetke možete unijeti direktno na web stranicu skupa  http://hranomdozdravlja.com/?do=prijava15

Isto tako sažetke i radove možete dostavljati na e-mail adrese tajništva simpozija.  

U Tuzli :

 • Doc.dr.sc. Ramzija Cvrk: +387 61 412 100;   ramzija.cvrk@ untz.ba

U Osijeku:dr sc Antun Jozinovic

Za učešće na simpoziju potrebno je izvrsiti registraciju putem popunjavanja obrasca. Obrazac za registraciju mozete preuzeti na linku:

Obrazac_za_prijavu_Hranom_do_zdravlja__2015.doc

Obrazac za registraciju dostaviti e mailom na kontak osobe.


 Vidimo se u Tuzli!

S poštovanjem,

U ime Znanstveno-organizacijskog odbora Skupa

prof. dr. sc. Midhat Jašić


 


 

  

2014

PROGRAM VII SIMPOZIJA  HRANOM DO ZDRAVLJA

VRIJEME

SADRŽAJ / TEMA

10 30- 11 00

izjave za medije

 11,00 –  11,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otvorenje   Simozija

1.       Zlata Mujagic ,dekan Farmacutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

2.       Amra Odobašić dekan  Tehnološkog  fakulteta Univerziteta u Tuzli

3.       Drago Šubarić dekan  Prehrambeno-tehnološkog  fakulteta Sveučilišta  u Osijeku

4.       Amir Sakic, direktora Agencije za halal kvalitetu Tuzla

 

1.       Promocij 5 broja časopisa: Ines Banjari Danijela Čačić

2.       Otvaranje Simpozija:

 11,40 – 12,00

KOKTEL, SOK KAFA U HOLU 

 12 00 – 12 30

UVODNA  PREDAVANJA

 

Drago Šubarić

 

Midhat Jašić

 

JAVNO ZDRAVSTVO I ISHRANA U FUNKCIJI OČUVANJA ZDRAVLJA

Mulić Maida

Zavod za javno zdravstvo TK  maida.mulic@gmail.com

 

RELAKSACIJA I TERAPIJA SMIJEHOM KAO KOMPLEMENTARNA METODA U ZAŠTITI I PROMOCIJI ZDRAVLJA

Edina Šarić1, Midhat Jašić2 Marijana Šijan,

1Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Univerzitet u Tuzli, Univerzitetska 1, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina; 2Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli, Univerzitetska 8, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina   edina.saric@untz.ba

 

OCUVANJE BEZBEDNOSTI HRANE ZA VRIJEME ELEMENTARNIH NEPOGODA

Boris Angelkov1, Liljana Dojčinovski 2, Julijana Tomovska3

1Centar za obuku i primjenu sistema za bezbednost i kakvoću hrane, Makedonsko naučno društvo-Bitola , R. Makedonija; 2Nestle, T & P Quality Assurance , Bakersfield,USA,; 3Fakultet za biotehnički nauki, Univerzitet „ Sv. Kliment Ohridski“ –Bitola ,R. Makedonija borisangelkov@yahoo.com

12 30 – 14 50

TEME VEZANE ZA FUNKCIONALNU HRANU I DODTAKE PREHRANI

 

 

 

PROBIOTICI KAO NUTRACEUTICI U PEDIJATRIJI

Tena Niseteo

Klinika za dječje bolesti Zagreb, Klaićeva 16, 10000 Zagreb ; Hrvatska akademija primjenjeni nutricionizam, Supilova 7, 10000 Zagreb; Definicija hrane, edukativni i savjetodavni centar, Supilova 7, 10000 Zagreb  tniseteo@definicijahrane.hr

 

VIŠESTRUKA NUTRITIVNA SVOJSTVA DJEVIČANSKOG MASLINOVOG ULJA

Gülgün Yildiz Tiryaki

Çanakkale 18 March University, Faculty of Engineering Department of Food Engineering, 17110 Çanakkale, Turkey  gtiryaki@comu.edu.tr

 

ALGE KAO IZVOR FUNKCIONALNIH

Maja Obrovac Glišić

Klinički bolnički centar Rijeka, Djelatnost bolničke prehrane, Krešimirova 42, 51000 Rijeka, Hrvatska; Hrvatska akademija primijenjenog nutricionizma, Supilova 7, 10000 Zagreb  maja.obrovac@gmail.com

 

SPIRULINA-NUTRITIVNI ASPEKTI

Milan Vukić1*, Radoslav Grujić1 , Dragan Vujadinović1
Tehnološki fakultet, Univerzitet Istočno Sarajevo, Karakaj bb., 75400 Zvornik, BiH  vukic88@gmail.com

 

DUALNA PRIRODA SUPLEMENATA U POGLEDU SAVREMENIH BOLESTI

Goran Nikolić 1*, Dragana Marković 2

1 Univerzitet u Nišu, Tehnološki fakultet, Leskovac, Srbija; 2 Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet, Hemija, Niš, Srbija  goranchem_yu@yahoo.com

 

PROBAVLJIVOST ŠKROBA I ORGANOLEPTIČKE KARAKTERISTIKE FUNKCIONALNIH KEKSA OBOGAĆENIH INULINOM

Lovorka Vujić*, Blaženka Šebečić, Irena Vedrina Dragojević

Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zavod za kemiju prehrane, Kovačića 1, HR-10000 Zagreb, Hrvatska  lvujic@pharma.hr

 

ARONIA MELANOCARPA KAO LJEKOVITA BILJKA

Marija Naumovska
Faculty of medicine, University “Goce Delchev” Shtip, Macedoni  
marija.bitola@gmail.com

 

ASPEKTI ZDRAVSTVENE KORISTI ACACIA GUME KAO TOPIVOG DIJETALNOG VLAKNA

Zagorka Blazevska, Vesna Simovska.

Vita Nova-ZA d.o.o. Skopje, Macedonia  zblazevska@vitanova.com.mk

 

EFFECT OF VARIETY, GROWING SEASON AND STORAGE ON POLYPHENOL PROFILE AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF APPLE PEELS

Ante Lončarić1, Vlasta Piližota1

1Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Food Technology Osijek, Franje Kuhača 20, HR-31000 Osijek, Croatia  ante.loncaric@ptfos.hr

 

ZAKONSKA REGULISANOST DEKLARISANJA I OZNAČAVANJA HRANE U ZEMLJAMA EU I SRBIJI

Milica Zrnić1, Ivan Stanković1, Brižita Đorđević 1

1Univerzitet u Beogradu, Farmaceutski fakultet, Katedra za bromatologiju, Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija  milicaz@pharmacy.bg.ac.rs

 

PROIZVODNJA SUVIH EKSTRAKATA IZ OTPADA I SPOREDNIH PROIZVODA PREHRAMBENE INDUSTRIJE

Senka Vidović*a, Mire Zlohb, Rita Ambrusc, Jelena Vladića, Aleksandra Tepića, Zdravko Šumića

aTehnološki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Bulevar cara Lazara 1, Novi Sad, Srbija  bUniverzitet Hertfordshire, AL10 9AB Hertfordshire, Velika Britanija  cFarmaceutski fakultet, Univerzitet u Segedinu, Eotvos 6, Segedin, Mađarska

 

TEME VEZANE ZA ANALIZE HRANE I DODATAKA PREHRANI

 

MLADI PLOD ORAHA KAO BIOSORBENT JONA METALA/ YOUNG FRUIT WALNUT AS BIOSORBENT FOR METAL IONS

Dragana Marković1, Goran Nikolić2*, Aleksandrar Bojić1

1 Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet, Hemija, Niš, Srbija  2 Univerzitet u Nišu, Tehnološki fakultet, Leskovac, Srbija goranchem_yu@yahoo.com

 

ODREĐIVANJE SADRŽAJA KALCIJUMA U DIJETETSKIM SUPLEMENTIMA

Željka R. Marjanović-Balaban1*, Vesna R. Antunović2, Dijana R. Jelić2, Tanja M. Živković2

1Univerzitet u Banja Luci,Šumarski fakultet, 78000 Banja Luka, B&H  2Univerzitet u Banja Luci,Medicinski fakultet, 78 000 Banja Luka, B&H zeljka.marjanovic@sfbl.org

 

ISPITIVANJE STABILNOSTI ASKORBINSKE KISELINE I ODREĐIVANJE NJENOG SADRŽAJA U FARMACEUTSKIM PREPARATIMA METODOM KONDUKTOMETRIJSKE ANALIZE

Dijana Jelić1*, Vesna Antunović1, Željka Marjanović-Balaban2, Aleksandra Đukić-Drvar3

1Medicinski fakultet, Farmacija, Univerzitet u Banjaluci, Bulevar vojvode Bojovića 1a,  2Šumarski fakultet, Univerzitet u Banjaluci, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 75a,  3Krka, d.d., Novo mesto, Slovenija, predstavništvo u Bosni i Hercegovini, Džemala Bijedića 125A, 71000 Sarajevo

dijana_jelic@hotmail.com

 

ODREĐIVANJE KLOROGENE KISELINE U DODATCIMA PREHRANI SA EKSTRAKTOM ZELENE KAFE

Maša Islamčević Razboršek Fakultet za hemiju i hemijsku tehnologiju, Univerzitet u Mariboru, Smetanova17, Maribor, Slovenija

 

TEME IZ PODRUČJA NAUKE O HRANI I PREHRANI

 

ULOGA HACCP SISTEMA U ODBRANI OD BIO & AGRITERORISTIČKIH NAPADA U PREHRANBENOJ DJELATNOSTI I POLJOPRIVREDI

Boris Angelkov1, Liljana Dojčinovski 2, Julijana Tomovska3

1Centar za obuku i primjenu sistema za bezbednost i kakvoću hrane, Makedonsko naučno društvo-Bitola , R. Makedonija  2Nestle, T & P Quality Assurance , Bakersfield,USA,  3Fakultet za biotehnički nauki, Univerzitet „ Sv. Kliment Ohridski“ –Bitola ,R. Makedonija borisangelkov@yahoo.com

 

UTICAJ VISINE TEMPERATURE I REŽIMA TOPLOTNE OBRADE NA PROMIJENU TEHNOLOŠKIH OSOBINA MESA

Radoslav Grujić1, Dragan Vujadinović1*, Vladimir Tomović2, Milan Vukić1

1Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Tehnološki fakultet Zvornik  2Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet  draganvjd@gmail.com

 

SUŠENJE BOROVNICE U VAKUUMU

Aleksandra Tepić1, Senka Vidović1, Stela Jokić2, Zdravko Šumić1

1Tehnološki fakultet, Bul. cara Lazara 1, 21000 Novi Sad, Srbija  2Prehrambeno-tehnološki fakultet, F. Kuhača 20, 31000 Osijek, Hrvatska  sumic@uns.ac.rs

 

PROFILI EKSTRAKTA MASNIH KISELINE DOBIVENI IZ RAZLIČITIH TKIVA ŠARANA

Kiril Lisichkov1, Stefan Kuvendziev1, Zoran Zeković2, Mirko Marinkovski1, Violin Raykov3

1Faculty of Technology and Metallurgy, University “Ss. Cyril and Methodius”, Skopje, Macedonia  2 Faculty of Technology, University of Novi Sad, Serbia  3 Institute of Oceanology-Bulgarian Academy of Science, Varna, Bulgaria  e-mail: klisickov@yahoo.com

14 50 -16 00

  RUČAK I   POSTER PREZENTACIJA

 

 

 

 

 

 

POPODNEVNI PANEL

16 00 – 17 00

TEME VEZANE ZA DIJETOTERAPIJU 

 

 

 

ZNAČAJ PERSONALNE ISHRANE U PREVENCIJI I LIJEČENJU INFLAMANTORNE BOLESTI CRIJEVA

Muharem Zildžić1 Nizama Salihefendić2

1Medicus- A, Gračanica, 2Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla

 

DODACI PREHRANI U PODRŠCI LIJEČENJU BENIGNE HIPERPLAZIJE PROSTATE

Hrnčić Zerina1, Aleksandar Aleksovski2, Midhat Jašić1, Emilija Spaseska Aleksovska2, Almir Azabagić 3

1Farmaceutski fakultet, Univerziteta u Tuzli  2ZADA Pharmaceuticals, Bistarac Donji bb, Lukavac, BiH;  3Salus Tuzla, Ordinacija porodične medicine, Dragodol 25, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina  jasic_midhat@yahoo.com

 

MOGUĆNOSTI TRETMANA ARTERIJSKE HIPERTENZIJE ZDRAVOM ISHRANOM

Munevera Bećarević1, Nizama Salihefendić1, Muharem Zildžić1

1Medicus- A, Gračanica, 2Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla

 

KOMPLEMENTARNA TERAPIJA KOD DISFUNKCIJA ŠTITNJAČE

Karmen Matković Melki

Poliklinika Leptir, Centar za štitnjaču, Ilica 253, 10 000 Zagreb  Hrvatska akademija primijenjenog nutricionizma, Supilova 7, 10000 Zagreb Definicija hrane, edukativni i savjetodavni centar, Supilova 7, 10000 Zagreb  kmatkovic@definicijahrane.hr

 

I TEME VEZANE ZA HIPERSENZITIVNOST NA HRANU

 

UTJECAJ SPECIFIČNE ISHRANE I PROBIOTIKA NA KLINIČKI TOK CELIJAKIJE

Nizama Salihefendić1 Muharem Zildžić1  1Medicus- A, Gračanica, 2Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla

 

PREPOZNAVANJE I TRETMAN CELIJAKIJE

Azra Omeragić1 , Samir Tursunović1, Midhat Jašić2

1JZU Dom zdravlja Srebrenik, Zlatnih ljiljana 75350, Srebrenik , Bosna i Hercegovina 2Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli, Univerzitetska 8, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

 

BEZGLUTENSKA PREHRANA – JEDINA TERAPIJA ZA CELIJAKIJU

Sanja Ćosić

Hrvatska akademija primijenjenog nutricionizma - HAPN, Zagreb, Hrvatska  Edukacijski centar i internetska nutricionistička enciklopedija, Definicija hrane d.o.o., Supilova 7, Zagreb, Hrvatska

 

ALERGIJA NA KRAVLJE MLIJEKO U POPULACIJI DJECE DOJENAČKE I RANE PREDŠKOLSKE DOBI S PODRUČJA VUKOVARSKO – SRIJEMSKE ŽUPANIJE

Darija Vrdoljak1, Maja Miškulin1*, Jelena Vlahović1, Nika Pavlović2

1Sveučilište u Osijeku, Medicinski fakultet, Josipa Huttlera 4, 31 000 Osijek, Hrvatska 2Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, Franje Krežme 1, 31 000 Osijek, Hrvatska miskulin.maja@gmail.com

 

POJAVNOST ALERGIJA NA HRANU U POPULACIJI DJECE PREDŠKOLSKE DOBI S PODRUČJA GRADA OSIJEKA

Nika Pavlović1, Jelena Vlahović2, Maja Miškulin2*

1Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, Franje Krežme 1, 31 000 Osijek, Hrvatska 2Sveučilište u Osijeku, Medicinski fakultet, Josipa Huttlera 4, 31 000 Osijek, Hrvatska miskulin.maja@gmail.com

 

EPIDEMIOLOŠKA ISTRAŽIVANJA IZ PODRUČJA NUTRICIONIZMA

 

POKAZATELJI UHRANJENOSTI I NUTRITIVNA POTPORA ADOLESCENTICA OBOLJELIH OD ANOREKSIJE NERVOZE

Vedrana Škoro Petranović1*, Orjena Žaja2, Ines Banjari3

1Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Služba prehrane, Vinogradska 29, HR-10000 Zagreb, Hrvatska, 2Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Klinika za pedijatriju, Vinogradska 29, HR-10000 Zagreb, Hrvatska 3Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Zavod za ispitivanje hrane i prehrane, F.Kuhača 20, HR-31000 Osijek, Hrvatska  vedrana.skoro@kbcsm.hr

 

STANJE UHRANJENOSTI I PREHRAMBENE NAVIKE ŽENA U MENOPAUZI

Samir Tursunović1, Midhat Jašić2, Azijada Beganlić3 Nadia Hot4 , Marizela Šabanović2

1JZU Dom zdravljaSrebrenika, Zlatnih ljiljana 75350 srebrenik , Bosna i Hercegovina, 2Farmacutski fakultet Univerziteta u Tuzli, Univerzitetska 8, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina, 3Edukativni centar Porodične medicne Tuzla  4Farmavita doo Sarajevo Igmanska 5a, Vogošća 71320 samirself04@yahoo.com

 

PROCJENA RIZIKA ZA OBOLJEVANJE OD KARCINOMA DEBELOG CRIJEVA STUDENTSKE POPULACIJE / ESTIMATION OF COLORECTAL CANCER RISK

Ines Banjari*, Tihana Ostrognjaj

Zavod za ispitivanje hrane i prehrane, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku F. Kuhača 20, HR-31000 Osijek, Hrvatska  ines.banjari@ptfos.hr

 

POSTOJI LI POVEZANOST IZMEĐU BENZOATA IZ OSVJEŽAVAJUĆIH BEZALKOHOLNIH PIĆA TE POJAVE SIMPTOMA HIPERAKTIVNOSTI KOD DJECE PREDŠKOLSKE DOBI S PODRUČJA GRADA OSIJEKA?

Maja Miškulin1*, Nika Pavlović2, Aida Mujkić3, Jelena Vlahović1

1 Sveučilište u Osijeku, Medicinski fakultet, Josipa Huttlera 4, 31 000 Osijek, Hrvatska  2Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, Franje Krežme 1, 31 000 Osijek, Hrvatska  3Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja „Dr. Andrija Štampar“, Rockefellerova 4, 10000 Zagreb, Hrvatska  miskulin.maja@gmail.com

 

KONZUMACIJA MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA U DJECE HOSPITALIZIRANE U DJEČJOJ BOLNICI

Diana Vukman1,2*, Nataša Šoštarić1,2, Viktorija Luetić3, Tena Niseteo1,2

1 Klinika za dječje bolesti Zagreb, Klaićeva 16, Zagreb, Hrvatska  2 Hrvatska akademija primijenjenog nutricionizma - HAPN, Zagreb, Hrvatska  3 Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Svetošimunska cesta 25, Zagreb, Hrvatska  diana.vukman@kdb.hr

 

NUTRITIVNI STATUS I UNOS HRANE U DJECE HOSPITALIZIRANE U KLINICI ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB:USPOREDBA TRI GODINE ISTRAŽIVANJA

Nataša Šoštarić1,2,3*, Diana Vukman1,2, Tena Niseteo1,2,3, Sanja Ćosić2,3, Karmen Matković Melki2,3

1 Klinika za dječje bolesti Zagreb, Klaićeva 16, Zagreb, Hrvatska  2 Hrvatska akademija primijenjenog nutricionizma - HAPN, Zagreb, Hrvatska 3Edukacijski centar i internetska nutricionistička enciklopedija, Definicija hrane d.o.o., Supilova 7, Zagreb, Hrvatska  natasha.sostaric@gmail.com

 

 

POSTERI

 

IV TEME IZ PODRUČJA NAUKE O HRANI I PREHRANI

UTICAJ TERMIČKOG TRETMANA NA PROMJENE OSNOVNIH SASTOJAKA U NAMIRNICAMA

Mirjana Đermanović¹*, Ivanka Miletić², Ljubica Bojanić¹

¹Institut za javno zdravstvo, Jovana Dučića 1 Banja Luka ²Farmaceutski fakultet, Vojvode Stepe 450, Beograd

*e mail: mirjana.djermanovic@phi.rs.ba

UTICAJ TERMIČKOG TRETMANA NA PROMJENE OSNOVNIH SASTOJAKA U NAMIRNICAMA

Mirjana Đermanović¹*, Ivanka Miletić², Ljubica Bojanić¹

¹Institut za javno zdravstvo, Jovana Dučića 1 Banja Luka ²Farmaceutski fakultet, Vojvode Stepe 450, Beograd *e mail: mirjana.djermanovic@phi.rs.ba

KLASIFIKACIJA BEZALKOHOLNIH VOĆNIH PIĆAS OBZIROM NA SADRŽAJ ADITIVA

Marjana Simonič, University of Maribor, Faculty of Chemistry and Chemical Engineering, Smetanova 17, Maribor, email: marjana.simonic@um.si

V  TEME VEZANE ZA ANALIZE HRANE I DODATAKA PREHRANI

ODREĐIVANJE KLOROGENE KISELINE U DODATCIMA PREHRANI SA EKSTRAKTOM ZELENE KAFE

Maša Islamčević Razboršek

Fakultet za hemiju i hemijsku tehnologiju, Univerzitet u Mariboru, Smetanova17, Maribor, Slovenija  masa.islamcevic@um.si

ISPITIVANJE PRISUSTVA ANTIOKSIDANATA U PLODU DIVLJE TREŠNJE (PRUNUS AVIUM L.)  NA PODRUČJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Sead Noćajević Amra Odobašić2 Midhat Jašić2 Sabina Begić2 Ramzija Cvrk2 Džemail Ferhatović2

1Univerzitet „Džemal Bijedić“Mostar,Bosna i Hercegovina 2Univerzitet u Tuzli, Bosna i Hercegovina

sead.n_63@hotmail.com

III TEME VEZANE ZA FUNKCIONALNU HRANU I DODTAKE PREHRANI

SVOJSTVA POLENA I MOGUCNOSTI NJEGOVE TRŽIŠNE VALORIZACIJE

Amina Muharmagić 1, Damir Aličić,  Midhat Jašić 2,Adrijana  Radosavac

1Bee med 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina, 2Tehnološki fakultet Tuzla, Univerzitetska 8, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina beemeddoo@gmail.com

UPOTREBA PŠENIČNIH KLICA U PROIZVODNJI PECIVA SA POBOLJŠANIM FUNKCIONALNIM SVOJSTVIMA

Haris Hodžić1, Midhat Jašić2, Drago Šubarić3, Antun Jozinović3, Djurdjica Ačkar3

1Dukat d.o.o. mlin i pekara Jelah - Tešanj, Titova bb, 74264 Jelah, Bosna i Hercegovina

3 Farmacutski fakultet Univerziteta u Tuzli, Univerzitetska 8, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina; 2 Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilište Josip Juraj Strossmayer Osijek, Franje Kuhača 20, 31000 Osijek, Hrvatska  h.hodzic@hotmail.com

SVOJSTVA POLENA I MOGUCNOSTI NJEGOVE TRŽIŠNE VALORIZACIJE

Amina Muharmagić 1 Midhat Jašić 2Adrijana Radosavac3

1Bee med 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina,

2Tehnološki fakultet Tuzla, Univerzitetska 8, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina, 3Poljoprivredni fakultet Univerzitet u Novom Sadu, Trg Dositeja Obradovica 8, Novi Sad

beemeddoo@gmail.com

AROMATIČNE DROGE ANTISEPTIČNOG DJELOVANJA U USNOJ ŠUPLJINI/ AROMATIC DRUGS WITH ANTISEPTIC ACTION IN ORAL CAVITY

Kristina Duspara1 Mirjana Duspara2

1Farmaceutskifakultet , Univerzitetska 8, BiH-75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina, 2Dom zdravlja, Albina Herljevića 1, BiH-75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

VI EPIDEMIOLOŠKA ISTRAŽIVANJA IZ PODRUČJA NUTRICIONIZMA

ZNAČAJ EDUKACIJE BOLESNIKA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA O RIZICIMA, SIMPTOMIMA, LIJEČENJU I PREVENCIJI DIJABETESA

Maida Šljivić Hujesnović1

1MS Hemijska škola Tuzla, Bosne Srebrene 8, 75000 Tuzla

LIPIDI U SERUMU PACIJENATA KOJI KONZUMIRAJU MESO I PRERAĐEVINE OD MESA

Julijana Tomovska1, Slavica Mihajlova2, Mitre Stojanovski1, Hristina Tomovska3

1Fakultet za biotehnicki nauki, Univerzitet ,,Sv. Kliment Ohridski’’ – Bitola - R. Makedonija, 2Klinicka bolnica ,,D-r Trifun Panovski,, - Bitola – R. Makedonija , 3Megunaroden Slavjanski Univerzitet ,,Gavrilo Romanovic Derzavin’’ – Sv. Nikole- Bitola – R. Makedonija e-mail: dzulitomovska@yahoo.com

VII IZVODI IZ DOKTORSKIH DISERTACIJA, MAGISTARSKIH, SPECIJALISTIČKIH I  DIPLOMSKIH

SADRŽAJ MINERALA U ALKOHOLNOM I BEZALKOHOLNOM SVIJETLOM PIVU

Rijad Arnautović1, Midhat Jašić2, Drago Šubarić3, Jasminka Sadadinović2, Zorna Iličković2

1Tuzlanska Pivara Tuzla BiH

2 Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, Univerzitetska 8, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

3 Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilište Josip Juraj Strossmayer Osijek, Franje Kuhača 20, 31000 Osijek, Hrvatska

UTJECAJ EDUKACIJE PACIJENATA NA SMANJENJE TJELESNE MASE

Almir Azabagić, Danijela Čačić Kenjerić, Midhat Jašić2, Drago Šubarić1, Ines Banjari1

1Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Franje Kuhača 20, 31000 Osijek, Hrvatska  2Farmaceutski fakultet Tuzla, Univerzitetska 8, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina  3 Salus Tuzla, Ordinacija porodične medicine, Dragodol 25, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina  aazabagic@gmail.com

PREDISPITNA ANKSIOZNOST STUDENATA

Dijana Simikic, Nurka Pranjic, Midhat Jasic

Farmaceutski fakultet, Univerziteta u Tuzli  thedyana7@gmail.com

PREHRANA I DODACI PREHRANI U PREVENCIJI I NUTRITIVNOM TRETMANU ANGINE

PEKTORIS

Diana Podvorac1 , Midhat Jašić1, Nurka Pranjic1, Alma Salkić1, Slađana Pelagić1

1Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli, Univerzitetska 8, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

PREHRANA I DODACI PREHRANI PRIJE I TOKOM TRUDNOĆE

Slađana Pelagić, Midhat Jašić, Diana Podvorac, Nurka Pranjic, Alma Salkić

Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli, Univerzitetska 8, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina  sladjana.pelagic1990@hotmail.com

UTICAJ ISHRANE I ŽIVOTNOG STILA NA  POVIŠENJE KRVNOG TLAKA OSOBA STAROSNE DOBI 40 DO 60 GODINA

Hodzic Mahir1, Midhat Jašić1, Nurka Pranjic1, Marizela Šabanović, Almir Azabagić 2

1Farmaceutski fakultet, Univerziteta u Tuzli  2Salus Tuzla, Ordinacija porodične medicine, Dragodol 25, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

ZASTUPLJENOST  STRESA  KOD  ZAPOSLENIH  I  NEZAPOSLENIH  OSOBA

Dženana Hodžić,  Nurka Pranjić,  Midhat Jašić,  Aida Smajlović

Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli,  Univerzitetska 8,  75000 Tuzla,  Bosna i Hercegovina

UTJECAJ UPOTREBE SEDATIVA NA PADOVE U GERIJATRIJSKOJ POPULACIJI

Melisa Hodžić, Nurka Pranjić, Midhat Jasic, Zahida Ademović

Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli, Univerzitetska 8, 75000 Tuzla, BiH

UPOTREBA OTC- ANALGETIKA U SAMOLIJEČENJU
Senada Hrvić, Nurka Pranjić, Midhat Jasic, Nahida Srabović

Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli, Univerzitetska 8, 75000 Tuzla, BiH

VIII  RADOVI REZULTATI EDUFOOD PROJEKTA

EFIKASNOST BRZIH STRIP TESTOVA ZA ANALIZU PRISUSTVA GENETSKI MODIFIKOVANOG KUKURUZA U PREHRAMBENIM PROIZVODIMA

Damir Alihodžić1 Midhat Jašić2, Gunn Merrethe Tomasen3, Drago Šubarić4, Eva Falch3, Benjamin Muhamedbegovic2

1Agencija za certificiranje halal kvalitete, Turalibegova bb 75000 Tuzla Bosna i Hercegovina  2Tehnološki fakultet Tuzla, Univerzitetska 8, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina  3Sør-Trøndelag University College – HiST, NO-7004 Trondheim, Norway  4Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Franje Kuhača 20, 31000 Osijek, Hrvatska damir_ba80@yahoo.com

SAVREMENA AMBALAŽA I TRENDOVI U PAKIRANJU HRANE

Benjamin Muhamedbegović1, Midhat Jašić1, Nils Juul2, Drago Šubarić3, Đurđica Ačkar3

1 Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, Univerzitetsk br 8 BA-75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina  2 Sør-Trøndelag University College – HiST, NO-7004 Trondheim, Norway  3Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku F. Kuhača 20, HR-31000 Osijek, Hrvatska

HEMIJA I PRIMJENA UROANTISEPTIKA PORIJEKLOM IZ HRANE

Adem Ahmetović1,Midhat Jašić1,Almira Berbić 1 Marizela Šabanović1, Ramzija Cvrk2, Aida Smajlović1

1Farmaceutski fakultetUniverziteta u Tuzli, Univerzitetska 8, 75000 Tuzla, BiH  2Tehnološki fakultetUniverziteta u Tuzli, Univerzitetska 8, 75000 Tuzla, BiH

adem.mrki@hotmail.com

FIZIKALNO-HEMIJSKA, PREHRAMBENA I SENZORNA SVOJSTVA PLODA I KAŠE OD BILJKE GOJI

Azra Tokić, Midhat Jašić, Amra Odobašić, Amela Jašić, Ramzija Cvrk

Tehnološki fakultet Tuzla, Univerzitetska 8, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

amela.jasic@yahoo.com

FIZIKALNO-HEMIJSKA, PREHRAMBENA I SENZORNA SVOJSTVA SOKA OD ARONIJE

Amra Duraković, Midhat Jašić, Amra Odobašić, Mirela Moranjak, Ramzija Cvrk

Tehnološki fakultet Tuzla, Univerzitetska 8, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

mirela.lj@hotmail.com

BIOLOŠKE AKTIVNE KOMPONENTE SUHIH EKSTRAKATA BOROVNICE I BRUSNICE I NJIHOVA UPOTREBE U FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA

Bojana Popić1, Midhat Jasić2, Almira Berbić3,Adrijana Radosavac3

1JZU Apoteke jovan jovanić zmaj Doboj  2Univerzitet u Tuzli Tehnološki fakultet Tuzla  3 Zada pharmaceutical doo Tuzla 3Poljoprivredni fakultet Univerzitet u Novom Sadu, Trg Dositeja Obradovica 8, Novi Sad bojana_popic@live.com

 

 

Prvi sveučilišni specijalist nutricionizma
na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek

 

U petak 18.srpnja 2014. godine je na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek obranjen specijalistički rad Almira Azabagića, dr. med. pod naslovom „Utjecaj edukacije pacijenata na smanjenje tjelesne mase“. Rad je izrađen u ordinaciji „Salus“, Tuzla pod mentorstvom prof. dr. sc. Midhata Jašića sa Tehnološkog fakulteta Tuzla i komentorstvom prof. dr. sc. Daniele Čačić Kenjerić sa Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek.

Značaj ovog događaja je višestruk. U prvom redu radi se o prvom sveučilišnom specijalizantu nutricionizma u Bosni i Hercegovini i prvom specijalizantu iz svoje generacije na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek, ukupno trećem u Hrvatskoj. Osim toga, dodatno je produbljena suradnja ova dva fakulteta a očekuje se i daljni nastavak suradnje obzirom da veliki broj ljudi iz Bosne i Hercegovine iskazuje interes upravo za ovaj studij. Jednako tako, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek učvršćuje svoju poziciju i u području nutricionizma, čime se upotpunjuje dugogodišnja tradicija u području prehrambene tehnologije, kvalitete i sigurnosti hrane i procesnog inženjerstva.

Važno je podsjetiti kako se na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek već treću godinu za redom izvodi prvi sveučilišni poslijediplomski stručni studij Nutricionizam. Studij je koncipiran na način da zadovoljava potrebe i interese različitih profila ljudi, počev od inženjera prehrambene tehnologije, nutricionizma, nastavnika i profesora određene struke, te liječnika i farmaceuta. Napose je naglasak na cjeloživotnom obrazovanju, gdje Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek zauzima važno mjesto sa velikim brojem priznatih cjeloživotnih edukacija koje su prepoznate od strane velikog broja polaznika kako iz različitih dijelova Hrvatske tako i iz susjednih nam zemalja.

Specijalistički rad Almira Azabagića, dr. med. predstavlja retrospektivnu studiju o učinku edukacije o prehrambenim navikama i fizičkoj aktivnosti na regulaciju tjelesne mase u zdravih osoba i osoba sa nekim zdravstvenim problemom. Zaključak provedenog istraživanja je kako izrada individualnog jelovnika rezultira povećanom motivacijom a samim time i značajnijom redukcijom tjelesne mase, koja je veća u osoba koje su svjesne negativnih učinaka povećane tjelesne mase odnosno pretilosti na njihovo zdravstveno stanje.

Provedeno istraživanje će poslužiti za daljnu suradnju Osijeka i Tuzle, što će uslijediti već na Sedmom međunarodnom znanstveno-stručnom simpoziju ''Hranom do zdravlja''. Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek je jedan od organizatora Simpozija koji će se održati u Tuzli, 16. listopada 2014. godine povodom Svjetskog dana hrane. Više informacija na: http://www.hranomdozdravlja.com/

 

Predsjednica povjerenstva za obranu specijalističkog rada

doc. dr. sc. Ines Banjari

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

 

SIMPOZIJ HRANOM DO ZDRAVLJA 2014

 

I ove godine simpozij HRANOM DO ZDRAVLJA održat će se šesnaestog oktobra (16.10), a povodom SVJETSKOG DANA HRANE.

Organizatori skupa su

 • Farmaceutski i Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,
 • HiST Univerzitet iz Trontheima (Norveška) I
 • Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta JJ Strossmayer iz Osijeka ( Hrvatska)

te druge institucije iz BiH.

 

Svoje radove možete slati nae mail: jasic_midhat@yahoo.com ili ramzijat@yahoo.com .

 

Očekujemo Vašu saradnju i srdačno Vas pozdravljamo.

 

Organizacioni odbor

 

 

 

  

 

Na Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, u četvrtak 03.10.2013.godine  boravila je  delegacija članova upravnog odbora HERD[i] fondacije iz Norveške. Ova fondacija finansijski podržava projekat  EDUFOOD  pod nazivom RAZVOJ OBRAZOVANJA I TRANSFER ZNANJA U PODRUČJU PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE. Svrha posjete je bila održavanje evaluacijske konferencije i monitoring projektnih aktivnosti.

Do sada je u okviru projekta 5 studenata radilo diplomske i magistarske radove na Tehnološkom fakultetu u  Trondhaimu u Norveškoj, a s njima su u kratkim posjetama bili i profesori iz Tuzle. U okviru projekta Tehnološki fakultet je dobio vrijednu donaciju u opremi koja se već koristi za naučno-istarživački rad, obuku studenata i za uspostavljanje bolje saradnje sa prehrambenom industrijom. U okviru projekta do sada su održana i 2 seminara za prehrambenu industriju za učesnike prehrambenog sektora sa područaja regije i TK.

U okviru projekta izdaje se zajednički Zbornik naučnih radova sa simpozijuma Hranom do zdravlja i na ovom skupu kontinuirano sarađuju profesori sa fakulteta u Trondhaimu iz Norveške.

Uz podršku iz  EDUFOOD projekta u toku naredne godine namjerava se na Tehnološkom fakultetu Tuzla uspostaviti „Centar za transfer znanja i tehnologije“.

Osim članova Upravnog odobora HERD-a iz Norveške, konferenciji  su prisutvovali:

1.Profesori Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli koji su  uključeni u Projekat

2.Profesori Tehnološkog fakulteta Univerziteta u  Novom Sadu koji su  uključeni u Projekat

3.Profesori sa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banja Luci  koji su uključeni u Projekat

4.Predstavnici Ministarstva za poljoprivredu TK i poljoprivrednog zavoda TK Tuzla

5.Predstavnici industrije koji su uključeni u projekat

6.Studeni članovi EDUFOOD alumni

 

 

 

Voditelj projekta                                                                                                           Dekan Tehnološkog fakulteta

 

Prof dr Midhat Jašić                                                                                                   Prof dr  Amra Odobašić

 

 [i] HERD  je skraćenica od  Programme for Higher Education, Research and Development

SIMPOZIJ  HRANOM DO ZDRAVLJA  2013

 

Ove godine simpozij  HRANOM DO ZDRAVLJA  održat će se šesnaestog  oktobra (16.10), a povodom SVJETSKOG DANA HRANE. Organizatori skupa su Farmacutski i Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, HiST Univerzitet iz Trontheima (Norveška) I Prehrambeno-tehnološki fakultet  Sveučilišta JJ 

Strossmayer iz Osijeka ( Hrvatska)  te druge  institucije iz BiH.

 

Svoje radove možete slati  nae mail:

 jasic_midhat@yahoo.com  ili ramzijat@yahoo.com .

 

Radovi će prema vašoj želji biti objavljeni u  ČETVRTOM ZBORNIKU RADOVA I SAŽETAKA ili u časopisu za nutricionizam i dijetetiku HRANA U ZDRAVLJU I BOLESTI.

 

Očekujemo Vašu saradnju i srdačno Vas pozdravljamo.

 

Organizacioni odbor

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

 

 

 

Poštovani čitaoci

 

Kao što je poznato ove godine počeo je da izlazi časopis  HRANA U ZDRAVLJU I BOLESTI. Do sada su izašla dva broja.   Časopis izlazi u on line verziji i hard copy. On line verzija se može preuzeti na web stranici  http://hranomdozdravlja.com/?do=casopis

 

Zadovoljstvo je obavijstiti vas da se oba broja  časopisa nalaze na HRČKU - Portlu znanstvenih časopisa Republike Hrvatske. Separate česopisa možete preuzeti sa linka:

http://hrcak.srce.hr/hrana-u-zdravlju-i-bolesti

 

Hrčak je centralni portal koji na jednom mjestu okuplja hrvatske znanstvene i stručne časopise koji nude otvoreni pristup svojim radovima ili minimalno bibliografskim podacima i sažecima svojih radova. 

Portal Hrčak izrađen i radi uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, realiziran je u Srcu, a osnovna ideja potekla je iz Hrvatskog informacijskog i dokumentacijskog društva

 

Uredništvo

 

 

 

 

Poštovani autori radova sa  međuarodnog simpozija  HRANOM DO ZDRAVLJA 2012

Ovom prilikom želimo se zahvaliti  koji su napisali svoje radove i sažetke, te svima koji su došli na simpozij, a i onima koji nisu mogli doći zbog opravdanih razloga.  

Još se utisci sređuju, a skup je  bio dobro posjećen , nesumnjivo zbog Vaših tema koje ste predložili i izlagali.

Uspjeli da pripremimo  Treći Zbornik radova i sažetaka i da dogovirimo međunarodno izdavaštvo. Osim Faramaceutskog fakulteta Tuzla suizdavači  Zbornika su

 • Faculty of Technology, Trondheim, Norway
 • Prehrambeno-tehnološki faklutet iz Osijeka, Hrvatska
 • Tehnološki fakultet iz Novog Sada,Srbija
 • Tehnološki fakultet iz Štipa, Makedonija

Po prirodi izdavaštva Zbornika i po učesnicima iz različitih zemalja,skup je poprimio međunarodni karakter.

Dva  broja časopisa takođe su promovirana na Simpoziju i raspoloživa je njihova web varijanta na stranici www.hranomdozdravlja.com   

A od idućeg mjeseca će biti postavljeni na  portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske (HRČAK).

Molimo da Vaše sugestije slobodno dostavite e mailom, kako bi iduće godine mogli poboljšati sadržaje.

Molimo sve koji su snimali skup da pošalju zanimljive fotografije sa simpozija, a mi svakako USKORO POSTAVLJAMO GALERIJU SLIKA SA SKUPA

S poštovanjem

U ime organizacionog odbora

Prof Dr Midhat Jašić

 

 

Farmaceutski  i Tehnološki fakultet u Tuzli  u saradnji sa Međukantonalnom farmaceutskom komorom iz Sarajeva, Kantonalnom liječničkom komorom, Prehrambeno-tehnološkim fakultetom iz Osijeka i HiST Univerziteta iz Trontheima,   tradicionalni PETI  međunarodni simpozij  HRANOM   DO ZDRAVLJA. Simpozij se održava  dana  21.09.2011. god.  u petak od 10 do 16 sati u amfitetaru Tehnološkog fakulteta. Moto skupa je HRANA KAO LIJEK.

 

PROGRAM   PETOG  SIMPOZIJA HRANOM   DO ZDRAVLJA  2012

 

 

1000 – 1030   PRIKUPLJANJE I REGISTRACIJA UČESNIKA I KONTAKTI SA MEDIJIMA

UVODNI DIO

10 30 – 1040  NAJAVA SKUPA I OBRAĆANJE DOMAĆINA, Prof.dr. Lejla Begić, Mr.ph. Zahida Binakaj i Mr.ph. Osmančević Sead  

1040 – 1100  PROMOCIJA DVA BROJA ČASOPISA “HRANA U ZDRAVLJU I BOLESTI”, Prof.dr.  Amra Odobašić, Prof.dr.  Drago Šubarić

PLENARNA PREDAVANJA

Predsjedavajući: Prof.dr. Drago Šubarić, Prof.dr. Nizama Salihefendić, Prof.dr. Ines Drenjančević

 

1.     1100–1115 ANTIOKSIDANSI U KLINIČKOJ PRAKSI INTEGRATIVNE MEDICINE, Nizama Salihefendić, Muharem Zildzić, Čabrić Emir, ''Medicus A''  Gračanica, Poliklinika Doboj Jug

 

2.     1115–1130 ADITIVI U HRANI D. Šubarić1, V. Poljak, Đ. Ačkar, D. Vego, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Franje Kuhača 20, 31000 Osijek,Služba za zdravstvenu ekologiju HZJZ, Rockefellerova 7, 10 000 Zagreb, Hrvatska, Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet, Biskupa Čule b. b. 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina

 

3.     1130–1145 MEDICINSKE NUTRITIVNE INTERVENCIJE U GERIJATRIJI, Muharem Zildžić, Nizama Salihefendić,  Sahib Miminagić, Emir Čabrić, Zdravstveni fakultet Univerzitet Zenica, Poliklinika Doboj Jug

     

4.     1145–1200 HRANA KOJA ČUVA ENDOTEL, Ines Drenjančević1, Refmir Tadžić2, Aleksandar Včev1,1Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Medicinski fakultet Osijek, Osijek, Hrvatska, 2Gesundheitszentrum Lange Reihe  Dr. Tadzic und Kollegen, Hamburg, Njemačka

 

1200–1215 Kafa i snack

 

5.     1215–1230 PRIMJENA BIOREZONANSE  U DEFINIRANJU INDIVIDUALNE PREHRANE, Almir Azapagić, Midhat Jašić, Poliklinika''Salus'', Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli.

              

6.     1230–1245 PREPARATI NA BAZI MAKE ZA POVEĆANJE POTENCIJE I PLODNOSTI, Melisa Murselović, Midhat Jašić, Martin Doska: Supermedic. d.o.o. Doboj, Farmaceutski fakultet Tuzla, Magister Doskar d.o.o. Austria Vienna

 

7.     1245–1300 KONTROLNA STUDIJA ISHRANA I RIZIK ZA KARCINOM DOJKE, Nurka Pranjić1, Ibrahim Gledo2, 1Department of Occupational Medicine, Medical faculty University of Tuzla, Univerzitetska 1, 75 000 Tuzla i 2Department of Family medicine, Health Care Faculty University of Zenica, Crkvice 67, 72 000 Zenica

 

8.     1300–1315 ANALIZA PROMENA U LEKOVITOM BILJU NASTALIH TOKOM OBRADE U FABRICI ČAJEVA, Senka Vidović1*, Dragoljub Cvetkovic1, Milica Ramić2, Radomir Malbaša1, Zoran Zeković1, Aleksandra Tepić1, Zdravko Šumić1,  Stela Jokić3:  1Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet, Bulevar cara Lazara 1, 21000 Novi Sad, Srbija, 2Fructus d.o.o. Novosadski put 15/2, 21400 Bačka Palanka, 3Prehrambeno tehnološki fakultet, Osijek, F. Kuhača 20, 31000 Osijek, Hrvatska

 

1315 –1330 Diskusija

1330–1410   RUČAK

             1410–1430    Poster prezentacije

 

 

RAD U  PANELIMA- SEKCIJAMA

 Panel I  i  II predavanja: sastojci hrane i njihov uticaj na zdravlje, farmaceutske i prehrambene tehnologije

 

Panelisti: prof.dr.Kiril Lisichkov, prof.dr. Dijana Vego, prof.dr.Stela Jokić,

 

1.     1430–1440 SPECIFIC PHARMACEUTICAL EXCIPIENTS USED IN THE FORMULATION OF DIETARY SUPPLEMENTS AS SOLID DOSAGE FORMS, Aleksandar Aleksovski1, Emilija Spaseska Aleksovska1, Midhat Jasic2, 1ZADA Pharmaceuticals, Bistarac Donji bb, Lukavac, B&H, 2Faculty of Pharmacy, University of Tuzla,

 

2.     1440–1450 OPTIMIRANJE PROCESA VAKUUM SUŠENJA RAZLIČITOG VOĆA, Stela Jokić1, Zdravko Šumić2, Aleksandra Tepić2, Senka Vidović2 :  1Faculty of Food Technology, Osijek, F. Kuhaca 20, 31000 Osijek, Croatia i 2Faculty of Technology, Bulevar cara Lazara 1, 21000 Novi Sad, Serbia

 

3.     1450–1500 ANTIOKSIDATIVNI KAPACITET BOBIČASTOG VOĆA,  Slavica Grujić1, Željka Marjanović2, Mithat Jašić3  , Tehnološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci   Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci2  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli3

 

4.     1500–1510 THE COMMON CARP FISH OIL AS A SOURCE OF  BIOACTIVE COMPOUNDS, Kiril Lisichkov, Stefan Kuvendziev: , Faculty of Technology and Metallurgy, SkopjeSs. Cyril and Methodius University, R. of Macedonia

 

5.     1510–1520 ODABIR SVJEŽIH PLODOVA SMOKVE NA OSNOVU NJEZINIH POMOLOŠKIH SVOJSTAVA, Dijana Vego, Zrinka Knezović i Paulina Šaravanja, Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru Biskupa Čule bb 88 000 Mostar

 

6.     1520–1530 Diskusija

 

 Panel III  predavanja : nutricionizam i dijetetika

 

Panelisti: Doc.Dr. Pavljašević Suzana, Prof.dr. Nermina Hadžigrahić, Prof.dr. Goran Nikolić, Mr.sc, Mr.ph. Zagorka Blazevska, Mr.ph.Emilija Spaseska Aleksovska

 

1.     1430–1440 ANTIOKSIDANSI U TERAPIJI SENILNE MAKULARNE DEGENERACIJE,  Muhovic-Bejtić J¹,  Pavljašević S² ¹ Oftalmološki odsjek Opće bolnice ''Prim dr Abdulah Nakaš'' Sarajevo ² Poliklinika za očne bolesti JZU Dom zdravlja Tuzla

 

2.     1440–1450 UTICAJ UNOSA KURKUMINA KAO DODATKA PREHRANI NA STEATOZU  JETRE I LIPIDNI STATUS, 1Mihat