Hranom do zdravlja
HRANOM DO ZDRAVLJA, udruženje za nutricionizam i dijetetiku Tuzla  
Bosanski English

Poštovani posjetioci, na ovoj stranici možete preuzeti Prezentacije  radova sa  6 simpozija  HRANOM DO ZDRAVLJA, a sažetci radova nalaze se u Zborniku sažetaka i radova koji je dostupan takođe na ovoj web adresi.

 

1. Eva  Falch:

1.TECHNOLOGY_FOR_UTILIZING_MARINE_FATTY_ACIDS_IN_FUNCTIONAL_FOOD_AND_SUPPLEMENTS.pptx ; HiST, Sør-Trøndelag University College, Dep. Food technology, Trondheim, Norway; Eva.Falch@hist.no

 

2. Drago Šubarić1, Đurđica Ačkar1, Borislav Milićević1, Midhat Jašić2 2.NUSPROIZVODI_IZ_PREHRAMBENE_INDUSTRIJE_KAO_SIROVINE_U_PROIZVODNJI_FUNKCIONALNE_HRANE.ppt

Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, A. Kovačića 1, 10000 Zagreb, Hrvatska dvitali@pharma.hr

 

4. Marijana Zovko Končić, Roberta Petlevski, Barbara Fumić, Mirjana Amidžić, Patricia Marić:

4.KEMIJSKI_SASTAV_I_BIOLOŠKIH_UČINCI_EKSTRAKATA_MASLINOVOG_LISTA.pptx

Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, A. Kovačića 1, 10000 Zagreb, Hrvatska mzovko@pharma.hr

 

5..Bojana Vidović1, Brižita Đorđević1, Srđan Milovanović2:

5.ALFA_LIPONSKA_KISELINA_UNIVERZALNI_ANTIOKSIDANS.ppt

Ekonomski fakultet Tuzla;Univerzitetska br 8 Tuzla

 

7. Kiril Lisičkov1, Stefan Kuvendziev1, Emilija Fidančevska1, Vineta Srebrenkoska2 :    7.NOVEL_TRENDS_OF_NANOMATERIAL’S_APPLICATION_IN_FOOD_AND_PHARMACEUTICAL_ENGINEERING.ppt

Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet Sv. Cyril and Methodie, Skopje, Makedonia 2Tehnološki fakultet, Univetzitet Goce Delčev, Štip, Makedonia,  klisickov@yahoo.com

 

8. Alma Salkic: 8.ANALITIKA_DODATAKA_PREHRANI.pptx ZADA Pharmaceuticals, Bistarac Donji b.b.,75 300 Lukavac, BiH; alma.salkic@zada.ba 

 

9. Midhat  Jašić i Marizela Šabanović: 9.PAMĆENJE_TIJELA_I_ŽIVOTNI_STIL.ppt ,Farmacutski  fakultet Univerziteta u Tuzli, Univerzitetska 8, 75000 Tuzla, BiH; jasic_midhat@yahoo.com  

 

10. Samra Suljić1, Aleksandar Aleksovski1, Emilija Spaseska Aleksovska1: 10.PIKNOGENOL_KAO_AKTIVNI_SASTOJAK_DODATAKA_ISHRANI.ppt 1ZADA Pharmaceuticals, Bistarac Donji bb, Lukavac, BiH; samra.suljic@zada.ba  

 

11.Stefan Kuvendziev*1, Kiril Lisčkov1, Zoran Zeković2, Mirko Marinkovski1 : 11.SEPARATION_PROCESSES_FOR_ISOLATION_OF_UNSATURATED_FATTY_ACIDS_FROM_FISH_SAMPLES.ppt;  1Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet Sv. Cyril and Methodie,Skopje, Makedonia2Tehnološki fakultet, Univetzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija stefan@tmf.ukim.edu.mk

 

12.Almir Azabagić1, Midhat Jašić2 :[filename=12.MEDICINSKI_UZROCI_GOJAZNOSTI.ppt] 1  Ordinacija porodične medicine „SALUS”, Dragodol 25, Tuzla; 2 Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, Univerzitetska 8, 75000 Tuzla, BiH; ordinacijasalustuzla@gmail.com

 

 

13.Pavljašević Suzana ¹, Sefić-Kasumović Sanja², Bejtić-Muhović Jasna³ : 13.PROCIJENA_TERAPIJSKOG_UČINKA_ALFA_LIPOIČNE_KISELINE_U_LIJEČENJU_SENILNE_MAKULARNE_DEGENERACIJE.ppt ¹Poliklinika za očne bolesti Dom zdravlja Tuzla, BiH ²Privatna očna poliklinika „Sefić“ Sarajevo, BiH ³ Opća Bolnica“Dr Abdulah Nakaš“ Sarajevo, BiH spavljas@yahoo.com  

 

14.Nizama Salihefendić, Muharem Zildžić: 14.PERSONALNA__DIJETA_U_SKLOPU_NOVIH_SAZNANJA_NUTRIGENOMIKE_I_NUTRIGENETIKE.pptx Medicus A, 75320 Gračanica, BiH medicus.ord@bih.net.ba

 

15.Mateja Paklarčić, Ermina Kukić, Sead Karakaš, Zudi Osmani 15.PREHRANA_I_RAZLIKE_U_PREHRANI_ŠKOLSKE_DJECE_U_URBANOJ_I_RURALNOJ_SREDINI_NA_PODRUČJU_OPĆINE_TRAVNIK.ppt

Department of Public Health SBK/KSB, Bolnička 1, 72 270 Travnik, BiH tr.zavod@bih.net.ba

 

16.Miralem Smajić1, Midhat Jašić1, Zorica Vujić2  : 16.NUTRITIVNA_PODRŠKA_MEDIKAMENTOZNOJ_TERAPIJI_HIPERTE_NZIJE.ppt Univerzitetska br.8, 75000 Tuzla, BiH, 2Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija

 

 

 

Content Management Powered by UTF-8 CuteNews
Partneri iz područja prehrambene i farmaceutske industrije koji podržavaju projekat "Hranom do zdravlja"

Zada Pharmaceuticals

AsSolgar

UnifarmSolana Tuzla

Slatka Varoš Gračanica

OSPHARM

Fana

Voćar

Vispak

MenpromVitalis sokovi

Kent

Semberka

 
Copyright © 2011 - Sva prava pridržana - Hranom do zdravlja