Hranom do zdravlja
HRANOM DO ZDRAVLJA, udruženje za nutricionizam i dijetetiku Tuzla  
Bosanski English
Template za izradu PowerPoint prezentacije možete preuzeti ovdje:

Template_za_prezentaciju_2013.pptx
 

 

P R O G R A M
ŠESTOG  SIMPOZIJA "HRANOM   DO ZDRAVLJA"  2013
16. 10. 2013 godine
www.hranomdozdravlja.com
Mjesto održavanja Amfiteatar tehnološkog fakulteta, Univerzitetska br  8 Tuzla

 
VRIJEME
AKTIVNOSTI

 

 

1100 – 1200
Prikupljanje i registracija učesnika
1200 – 1230
Kontakti sa medijima
1230 – 1245
NAJAVA SIMPOZIJA, OTVARANJE I OBRAĆANJE DOMAĆINA
Dekan Farmaceuskog (Prof. dr. Lejla Begić)  i Tehnološkog fakulteta (Prof. dr. Amra Odobašić),  Ministrica  zdravlja, Prof. dr.  Nermina Hadžigrahić otvara skup

 

 

1245 – 1400
UVODNA PREDAVANJA

Prof.dr.sc. Eva Falch; HIST Sør-Trøndelag University, Norway
Tehnologija masnih kiselina iz morskih masti u funkcionalnoj hrani i dodacima prehrani

Prof.dr.sc. Drago Šubarić, Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku, Hrvatska
Nusproizvodi iz prehrambene industrije kao sirovine u proizvodnji funkcionalne hrane

Doc.dr.sc. Dubravka Vitali Čepo; Sveučilšte u Zagrebu, Hrvatska
Tvari iz hrane koje djeluju na imunološki sustav


Prof.dr.sc. Kadrija Hodžić, Univerzitet u Tuzli, BiH
Tržište lijekova i dodataka prehrani u bih
1400 – 1415
KAFA I SNACK, POSTER PREZNETACIJE
1415 – 1545

Panel 1: SASTOJCI HRANE I NJIHOV UTICAJ NA ZDRAVLJE

 

Prof.dr.sc. Ines Drenjačević, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Hrvatska
Trans - masne kiseline u hrani i utjecaj na kardiovaskularno zdravlje

 

Ines Banjari, Zavod za ispitivanje hrane i prehrane, Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku, Hrvatska,
Unos željeza prehranom kao mjera prevencije anemije u trudnoći, 

 

Prof.dr.sc. Midhat Jašić,  mr.sc. Marizela Šabanović, Univerzitet u Tuzli, BiH
Stil života i pamćenje tijela

 

Marijana Zovko Končić, Roberta Petlevski, Barbara Fumić, Mirjana Amidžić, Patricia Marić; Sveučilište u Zagrebu, A. Kovačića 1, 10000 Zagreb, Hrvatska
Kemijski sastav i bioloških učinci ekstrakata maslinovog lista

 

Samra Suljić, Aleksandar Aleksovski, Emilija Spaseska Aleksovska: ZADA Pharmaceuticals, Bistarac Donji bb, Lukavac, BiH; Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Tuzli,
Piknogenoli kao aktivni sastojci dodataka prehrani
1545 – 1615
KAFA I SNACK, POSTER PREZNETACIJE
1615 – 1700

Panel 2:  NOVE TEHNOLOOGIJE, SASTOJCI HRANE I NJIHOV UTICAJ NA ZDRAVLJE

 

Kiril Lisičkov, Stefan Kuvendziev, Emilija Fidančevska, Vineta Srebrenkoska: Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet Sv. Cyril and Methodie, Skopje, Makedonia Tehnološki fakultet, Univetzitet Goce Delčev, Štip, Makedonia,
Novel trends of nanomaterial’s application in food and pharmaceutical engineering

 

Goran Nikolić, Saša Zlatković, Dragana Marković: Univerzitet u Nišu, Tehnološki fakultet u Leskovcu, Srbija;
Vazokonstriktori ili antiseptici , nova generacija nazalnih biljnih proizvoda

 

Stefan Kuvendziev, Kiril Lisčkov, Zoran Zeković, Mirko Marinkovski Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet Sv. Cyril and Methodie,Skopje, Makedonia; Tehnološki fakultet, Univetzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija
Separation processes for isolation of unsaturated fatty acids fromfish samples
1700 – 1730
Panel 3: LEGISLATIVA I ANALITIKA  DIJETETSKIH PROIZVODA

 

Alma Salkić;  ZADA Pharmaceuticals,Bistarac Donji b.b.,75 300 Lukavac, BiH;
Analitika  dijetetskih proizvoda i dodataka prehrani

 

Almira Berbić; ZADA Pharmaceuticals, Bistarac Donji b.b.,75300 Lukavac, BiH; almira.berbic@zada.ba
Postupak registracije dodataka prehrani; nutritivne i zdravstvene tvrdnje
1730 – 1800 
KAFA I SNACK, POSTER  PREZNETACIJE
1800 – 1930
Panel 4: DIJETETIKA I DIJETOTERAPIJA

 

Nizama Salihefendić, Muharem Zildžić: Medicus, 75320 Gračanica, BiH
Personalna specifična dijeta u sklopu navih saznanja nutrigenomike i nutrigenetike kao budućnost  zdrave ishrane čovjeka

 

Almir Azabagić, Midhat Jašić; Ordinacija porodične medicineSALUS”, Dragodol 25, Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, Univerzitetska 8, 75000 Tuzla, BiH;
Medicinski uzroci  gojaznosti

 

Nurka Pranjić, Sanda Kreitmayer, Azijada Beganlić, Edisa Trumić, Selvedina Sarajlić,  Albina Softić; Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, Univerzitetska 1, 75000 Tuzla, BiH; Dom zdravlja Tuzla, Albina Herljevića, Tuzla, BiH; Ministarstvo zdravstva Federacije BiH, Sarajevo, BiH; Dom zdravlja Zenica, BiH; Dom zdravlja Gračanica, BiH
Dijetalne intervencije promocije zdravlja na radnom mjestu

 

Pavljašević Suzana, Sefić-Kasumović Sanja, Bejtić-Muhović Jasna; Poliklinika za očne bolesti Dom zdravlja Tuzla, BiH;Privatna očna poliklinika „Sefić“ Sarajevo, BiH; Opća Bolnica “Dr Abdulah Nakaš“ Sarajevo, BiH.
Senilna makularna degeneracija i alfa lipoična kiselina 

 

Mateja Paklarčić, Ermina Kukić, Sead Karakaš, Zudi Osmani; Department of Public Health SBK/KSB, Bolnička 1, 72 270 Travnik, BiH
Prehrana i razlike u prehrani školske djece u urbanoj i ruralnoj sredini na području općine travnik

 

Bojana Vidović, Brižita Đorđević, Srđan Milovanović : Univerzitet u Beogradu, Farmaceutski fakultet, Beograd, Srbija; Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija
Alfa - liponska kiselina - univerzalni antioksidans

 

Miralem Smajić, Midhat Jašić, Zorica Vujić; Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Tuzli, BiH, Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu,  Srbija
Nutritivna podrška medikamentoznoj terapiji hipertenzije  
1900 – 1915
DISKUSIJA I ZAKLJUČCI
1915 – 1930
DODJELA CERTIFIKATA PREDAVAČIMA I UČESNICIMA
1930 – 2130
KAFA I SNACK I  DRUZENJE


POSTER PREZENTACIJE

Panel 1: SASTOJCI HRANE I NJIHOV UTICAJ NA ZDRAVLJE
1.     brusnica u PREVENCIJI URINARNIH INFEKCIJA,
Zagorka Blazevska1, Ramzija Cvrk2, Midhat Jašić2: 1Vita Nova-ZA d.o.o. Skopje, Makedonija: 2Tehnološki fakultet Tuzla, Univerzitet u Tuzli, Univerzitetska 8, 75 000 Tuzla, BiH; zblazevska@vitanova.com.mk

2.  ISTRAŽIVANJE SADRŽAJA NATRIJUMA U CRNOM HLEBU NA TRŽIŠTU OPŠTINA BIJELJINA, ZVORNIK I ISTOČNO SARAJEVO
    Milan Vukić1, Predrag Kenjić1, Jasna Mastilović2, Žarko Kevrešan2, Radolsav Grujić1: 1Tehnološki fakultet, Univerzitet Istočno Sarajevo, Karakaj bb. 75400 Zvornik, BiH; 2Institut za prehrambene tehnologije Bulevar cara Lazara br.1 21000 Novi Sad Srbija; vukic88@gmail.com
 
3.        ZNAČAJNI IZVORI PRIRODNIH EGZOGENIH ANTIOKSIDANASA U ISHRANI;
Aldina Kesić, Bianka Smajlović, Inela Zaimović, Aida Crnkić, Zorica Hodžić: Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli, Univerzitetska 4, 75 000 Tuzla, BiH; aldina.kesic@untz.ba

 4.        UNOS KAROTENOIDA SA HRANOM  I DODACIMA PREHRANI;
Merhunisa Malkić, Midhat Jasic, Marizela Šabanović: Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Tuzli, Univerzitetska br.8, 75000 Tuzla

 5.        DETERMINACIJA BIJELIH TARTUFA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA;
Sead Noćajević1, Đulsa Bajramović1, Midhat Jašić2, Džemail Ferhatović3, Said Karić4: 1Univerzitet ''Džemal Bijedić'' Mostar, Univerzitetski Kampus, 88104, Mostar, BiH; 2Univerzitet Tuzla, Tehnoški  fakultet, Univerzitetska 8,75000 Tuzla, BiH; 3Univerzitet Tuzla, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitetska 4,75000 Tuzla, BiH; 4Univerzitet u Sarajevu, Prirodno-matematički fakultet, Zmaja od Bosne 33-35, 71 000,Sarajevo,BiH; sead.n_63@hotmail.com

6.        ANTIOKSIDATIVNA SVOJSTVA POLENA,
Damir Aličić1*, Midhat Jašić2, Drago Šubarić3, Hatidža Pašalić2: 1JU Mješovita srednja škola Čelić, BiH ; 2Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli, Univerzitetska 7, 75 000 Tuzla, BiH; 3Prehrambeno-tehnološki fakultet, F. Kuhača 20, 31000 Osijek, Hrvatska damir_alicic@yahoo.com

Panel 2: NOVE TEHNOLOOGIJE, SASTOJCI HRANE I NJIHOV UTICAJ NA ZDRAVLJE 
7.        MOGUĆNOST KORIŠTENJA STEVIJE REBAUDIANE U FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA (rađeno u okviru EDUFOOD projekta) 
Divković Ivana, Midhat Jasic: 1Farmacutski  fakultet Univerziteta u Tuzli, Univerzitetska 8, 75 000 Tuzla, BiH

8.       
MOGUĆNOSTI RAZVOJA OSVJEŽAVAJUĆIH PIĆA UZ PRIMJENU STEVIE RABAUDIANE KAO  NENUTRITIVNOG PRIRODNOG SLADILA (rađeno u okviru EDUFOOD projekta)
Samra Bajić, Midhat Jasic, Ramzija Cvrk,Amel Selimović:  1Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, Univerzitetska 8, 75 000 Tuzla, BiH 

9.        PRIMJENA STEVIE RABAUDIANE KAO NENUTRITIVNOG PRIRODNOG SLADILA U PROIZVODNJI VOĆNIH SOKOVA I SIRUPA KAO FUNKCIONALNIH PROIZVODA ( rađeno u okviru EDUFOOD projekta)
Fatima Duraković, Midhat Jasic, Ramzija Cvrk, Amel Selimović:  1Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, Univerzitetska 8, 75 000 Tuzla, BiH 

10.     MATEMATIČKO MODELOVANJE KINETIKE SUŠENJA VIŠNJE U VAKUUM SUŠARI;
Aleksandra Tepić1, Zdravko Šumić1, Senka Vidović1, Stela Jokić2, Nevena Prica1: 1Tehnološki fakultet, Bul. cara Lazara 1, 21000 Novi Sad, Srbija 2 Prehrambeno-tehnološki fakultet, F. Kuhača 20, 31000 Osijek, Hrvatska tepical@uns.ac.rs

11.     IZOLACIJA I KARAKTERISTIKE INULINA IZ CIKORJE;
Naiden Delcev1, Viktorija Stamatovska2, Georgi Dobrev1, Albena Durakova1, Gjore Nakov3: 1Tehnološki fakultet, Univerzitet  za prehrambene tehnologije,Plovdiv, Bugarija; 2Tehnološki fakultet, Univerzitet Sv Kliment Ohridski – Bitola, Makedonija; 3dpl. ing. tehnolog, Veles, Macedonia; naiden555@abv.bg; vikistam2@gmail.com

12. UTICAJ TEHNOLOŠKOG POSTUPKA U OČUVANJU BIOAKTIVNIH TVARI IZ ZNAČAJNIJIH VRSTA VOĆA U BIH (rađeno u okviru EDUFOOD projekta)
Ramzija Cvrk1, Azra Begović1, Midhat Jašić1, Nils Juul2, Marianne Østerlie2, Gunn Merethe2, Bjørge Thomas2: 1Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, Univerzitetska 8, 75 000 Tuzla, BiH;2University College HiST, Trondheim, Norwey
 

Panel 3: ANALITIKA SASTOJAKA HRANE 
13.  ODREĐIVANJE BIOAKTIVNIH SPOJEVA VIŠNJE KAO ZNAČAJNE VRSTE VOĆA U BOSNI I HERCEGOVINI (rađeno u okviru EDUFOOD projekta)
Zahida Ademovic1, Jasna Mehic1, Midhat Jašić1, Nils Juul2, Marianne Østerlie2, Gunn Merethe2, Bjørge Thomas2:; 1Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, Univerzitetska 8, 75 000 Tuzla, BiH; 2University College HiST, Trondheim, Norwey zahida.ademovic@untz.ba
 
14.     Klasifikacija vina kemometrijskom metodom;
Roman Kranvogl: Fakultet za hemiju i hemijsku tehnologiju, Univerzitet u Mariboru, Smetanova 17, Maribor, Slovenija

15. ODREĐIVANJE GLUKOZE I MANITOLA SA GASNOM HROMATOGRAFIJOM I MASENOM  SPEKTROMETRIJOM U EKSTRAKTIMA MASLINOVOG LIŠĆA;
Maša Islamčević Razboršek: Fakultet za hemiju i hemijsku tehnologiju, Univerzitet u Mariboru, Smetanova 17, Maribor, Slovenija
 
16.  ODREĐIVANJE ANTIOKASIDATIVNOG KAPACITETA ULJA IZ KOŠTICA BUNDEVE PRISUTNIH NA TRŽIŠTU  BIH;
Elma Hamzić, Ramzija Cvrk, Midhat Jašić, Zahida Ademović:
Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, Univerzitetska 8, 75000 Tuzla, BiH


Panel 4: DIJETETIKA I DIJETOTERAPIJA
17.     ANTIOKSIDACIJSKI KAPACITET MEDITERANSKE I STANDARDNE HIPOLIPEMIČKE DIJETE - PRELIMINARNI REZULTATI
M. Ortner Hadžiabdić: ; Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, A. Kovačića 1, 10000 Zagreb, Hrvatska
 
18.     FIZIČKA AKTIVNOST I ISHRANA U ZAVISNOSTI OD STAROSNE DOBI;
Samira Bulić i  Midhat Jasic; Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, Univerzitetska 8, 75000 Tuzla, BiH;
                                                    
19.     PREHRAMBENE NAVIKE DRUŠTVENO AKTIVNIH ŽENA TREĆE DOBI;
Almir  Azapagić1, Danijela Čačić-Kenjerić2, Midhat Jašić3; 1Ordinacija porodične medicineSALUS”, Dragodol 25, Tuzla; 2Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Franje Kuhača 20, 31000 Osijek, Hrvatska; 3 Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, Univerzitetska 8, 75000 Tuzla, BiH;ordinacijasalustuzla@gmail.com


 

 

SIMPOZIJ  HRANOM DO ZDRAVLJA  2013

Ove godine simpozij  HRANOM DO ZDRAVLJA  održat će se šesnaestog  oktobra (16.10), a povodom SVJETSKOG DANA HRANE. Organizatori skupa su Farmacutski i Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, HiST Univerzitet iz Trontheima (Norveška) I Prehrambeno-tehnološki fakultet  Sveučilišta JJ 

Strossmayer iz Osijeka ( Hrvatska)  te druge  institucije iz BiH.

 

Svoje radove možete slati  nae mail:

 jasic_midhat@yahoo.com  ili ramzijat@yahoo.com .

 

Očekujemo Vašu saradnju i srdačno Vas pozdravljamo.

 

Organizacioni odbor

 

 

 

INSTITUCIJE SEMINARA I ZBORNIKA 2013

             Glavni i odgovorni urednik:

Prof. dr. Midhat Jašić, Univerzitet u Tuzli

Naučni savjet

Prof. dr. Lejla Begić Univerzitet u TuzliBiH

Prof. dr. Ibrahim Elmadfa, University of Vienna, Austria

Prof. dr. Lisabet Mehli, Sør-Trøndelag University College, Norveška

Prof. dr. Mirsada Hukić, Univerzitet u Sarajevu BiH

Prof. dr. Drago Šubarić, Sveučilište u Osijeku, Hrvatska

Prof. dr. Radoslav Grujić, Univerzitet Istočno Sarajevo

Prof. dr. Milena Mandić, Sveučilište u Osijeku, Hrvatska

Uređivački odbor

Prof. dr. Zlata Mujagić, Univerzitet u Tuzli, BiH

Prof. dr. Midhat Jašić, Univerzitet u Tuzli,BiH

Prof. dr. Tamara Bosnić, Univerzitet u Tuzli, BiH

Prof. dr. Ines Drenjančević, Sveučilšte u Osijeku, Hrvatska

Prof. dr. Verica Dragović-Uzelac, Sveučilšte u Zagrebu, Hrvatska

Prof. dr. Nurka Pranjić, Univerzitet u Tuzli, BiH

Prof. dr. Nermina Hadžigrahić,Univerzitet u Tuzli, BiH

Doc. dr. Dubravka Vitali, Sveučilšte u Zagrebu, Hrvatska

Organizacijski odbor

Prof. dr.Midhat Jašić, Univerzitet u Tuzli, BiH

Prof. dr.Amra Odobašić, Univerzitet u Tuzli, BiH

Prof. dr.Zlata Mujagić, Univerzitet u Tuzli, BiH

Prof. dr. Zahida Ademović, Univerzitet u Tuzli, BiH

Doc dr Stela Jokić, Sveučilište u Osijeku, Hrvatska

Prof. dr. Aleksandra Tepić, Univerzitet u Novom Sadu

Doc.dr. Nils  Van Juul, Sør-Trøndelag University College, Norveška

dipl ing. Ragnhild Nisja, Sør-Trøndelag University College, Norveška

Prim. Mr. ph. Zahida Binakaj, Međukantonalna  farmaceutska komora Sarajevo, BiH

 Doc.dr. Ramzija Cvrk

Tehnički odbor

Mr.sc. Damir Alihodžić, dipl. ing.,

Mr.sc. Marizela Šabanović

Ivana Pavleković, dipl. ing.,

Zdravko Šumić dipl. ing.,

Kenan Biberkić, student

 

Content Management Powered by UTF-8 CuteNews
Partneri iz područja prehrambene i farmaceutske industrije koji podržavaju projekat "Hranom do zdravlja"

Zada Pharmaceuticals

AsSolgar

UnifarmSolana Tuzla

Slatka Varoš Gračanica

OSPHARM

Fana

Voćar

Vispak

MenpromVitalis sokovi

Kent

Semberka

 
Copyright © 2011 - Sva prava pridržana - Hranom do zdravlja