Hranom do zdravlja
Farmaceutski fakultet Tuzla - Međukantonalna farmaceutska komora Sarajevo  
Bosanski English

Predavači 2011

                                        

Drago Šubarić
     

Dr. sc. Drago Šubaric, red. prof.,

      Znanstveni savjetnik, biotehnicke znanosti/prehrambena tehnologija,clan je suradnik Akademije tehnickih znanosti Hrvatske     

Roden je 13. 10. 1963. godine u Kladarima G. (BiH). Diplomirao je 1988. godine na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku, magistirao 1994. i doktorirao 1999. godine na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu. 1988. godine zasnovao radni odnos u PIK Belje, a od 1990. zaposlenik je Prehrambeno-tehnološkog fakulteta. U znanstveno-nastavno zvanje docenta izabran je 2000. godine, izvanrednog profesora 2003. te u zvanje redovitog profesora 2006. godine. Na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku izvodi nastavu na preddiplomskom, diplomskim i poslijediplomskim studijima, kao i na poslijediplomskom studiju Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, preddiplomskom studiju Ekonomskog fakulteta u Osijeku te na Poljoprivrednom i prehrambeno-tehnološkom fakultetu Sveucilišta u Mostaru. Znanstvena aktivnost prof. dr. sc. Drage Šubarica je uglavnom vezana za istraživanje fizickih i termofizickih svojstava hrane pri niskim temperaturama, istraživanje mehanizama sprjecavanja enzimskog i neenzimskog posmedivanja hrane te  svojstava i funkcije škroba u proizvodnji hrane. Do sada je objavio preko 90 znanstvenih i strucnih radova, s  51 radom sudjelovao je u radu medunarodnih te s 34 rada u radu nacionalnih znanstvenih skupova. Do sada je sudjelovao u realizaciji 16 medunarodnih i naconalnih znanstvenih i strucnih projekata, a vodio dva nacionalna i tri medunarodna projekta. Clan sekcije za Prehrambenu industriju, Znanstvenog vijeca za tehnološki razvoj HAZU a od 2009. godine clan je suradnik Akademije tehnickih znanosti Hrvatske. Predsjednik je Udruge bivših studenata i prijatelja Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek (TehnOS).

Michael Murkovic

Prof. dr. Michael Murkovic,

University of Graz, Austria

Michael Murkovic was studying Technical Chemistry at Graz University of Technology with a focus on Biotechnology. He finished his Diploma and PhD in the field of Biotechnology in 1989. As a postdoc he stayed for one year in Switzerland at ETH Zürich and continued his professional career in the pharmaceutical company Biochemie-Kundl in Austria. In 1993 he moved back to Graz and started working as a food chemist at the Institute of Biochemistry and Food Chemistry at Graz University of Technology. His research focus in on the formation of carcinogenic compounds that are formed during cooking and the influence of antioxidants on the formation of these compounds. He habilitated in 2002 and became associate professor in the field of food chemistry.

Lisabeth Mehli

Prof. Dr. Lisabet Mehli,

Sør-Trøndelag University College, Norveška

In 1977, Mehli graduated at this department as a food technologist. After working in different food companies, she continued her education within biotechnology at NTNU (Norwegian University of Technology and Science in Trondheim), first M.Sc (1996) where the topic was fungal diseases in potatoes and detection of the disease with immunological methods. She later started on her doctoral degree also in biotechnology, but now the focus was on fungal diseases in strawberries. It was in this period Mehli worked on a multidisciplinary EU-project on transgenic strawberries. She finished her lectures and lab courses. The latest research projects has been with molecular methods for identification of yeast in rose-hip wine, pathogens in milk and cheese from farm-based companies in the region (the topic of the talk) and food quality in regional seafood. dr. scient. degree at NTNU in 2004. From 2003 she has been working at HiST, teaching in subjects like food chemistry, food technology, microbiology and molecular biology.

Grunhild Oftedal

Dr. ing. Gunnhild Oftedal, Associate Professor/Research and Development Coordinator,

Sør-Trøndelag University College (HiST), Faculty of Technology, Trondheim, Norway

Oftedal graduated with M.Sc. in biophysics in 1977 and gained theDr.ing title in 1984. She has been active in research for the major period since she graduated. In the currently job at HiST, as a Research and development Coordinator, in addition to her own research, among her responsibilities are promoting research activities and networks, assisting with research applications as well as research strategy.

Ragnhild Nisja

M.Sc Ragnhild Nisja, Coordinator external relations, prorector's staff,

Sør-Trøndelag University College (HiST), Trondheim, Norway

Nisja graduated with M.Sc. in civil and environmental engineering in 1980. In the current job at HiST, as Coordinator of external relations, she is encouraging and facilitating collaboration between the academic staff and industry, assisting with research and developments applications and contributing to entrepreneurial activities among students and academic staff. In several earlier jobs she has been working with spatial planning and economic development and facilitation of entrepreneurial creation. Her last job before HiST, in Sør-Trøndelag County Authority, her tasks were regional and economic development.

Mirela Kopjar

Dr.sc. Mirela Kopjar, docent,

      Znanstveni savjetnik, biotehnicke znanosti/prehrambena tehnologija     

Rodena je 24. prosinca 1976. godine u Varaždinu. Diplomirala je 2002. godine kao prvi diplomand generacije. Iste godine zapošljava se na PTF-u kao znanstveni novak. Doktorski rad pod naslovom Utjecaj dodatka trehaloze na kvalitetu paste od jagoda obranila je 2007. godine na PTF-u. Iste godine izabrana je u zvanje višeg asistenta, a 2008. godine u znanstveno nastavno zvanje docenta. Sudjelovala je kao istraživac na više znanstvenih, VIP i strucnih projekata. Trenutno sudjeluje u realizaciji projekata: Razvoj procesa proizvodnje visokokvalitetne hrane.
Objavila je 38 znanstvenih radpva, od kojih je 17 u casopisima indeksiranim u CC i/ili SCI (a1), 6 radova u publikacijama druge (a2) skupine, 13 znanstvenih radova u zbornicima radova s medunarodnih znanstvenih skupova (a3), te 2 znanstvena rada objavljena u zbornicima radova s domaceg znanstvenog skupa. S predavanjima i priopcenjima na posterima sudjelovala je na 23 medunarodna znanstvena skupa, te 3 nacionalna skupa.

SLIKA

Dr Radoslav Grujić, redovni profesor,

      Univerzitet Istočno Sarajevo   

Dr Radoslav Grujic, redovni profesor, roden 16.04.1959. godine u Sokocu, Bosna i Hercegovina. Doktor tehnickih nauka iz oblasti prehrambenog inženjerstva i tehnologija. Zaposlen na Univerzitetu u Istocnom Sarajevu. Prije toga je radio je na Univerzitetu u Banjoj Luci i Pan-evropskom univerzitetu u Banjoj Luci, a nastavu na osnovnim i poslediplomskim studijama je izvodio i na Univerzitetu u Tuzli i Univerzitetu u Sarajevu. Izvodi nastavu na više predmeta iz oblasti nauke o hrani i ishrani, prehrambenom inženjerstvu i prehrambenim tehnologijama. Bio je mentor 3 doktorske disertacije, 10 magistarskih radova i oko 150 diplomskih radova, te bio više od 20 puta clanom komisije za odbranu doktorskih i magistarskih radova na univerzitetima u Banjoj Luci, Istocnom Sarajevu, Tuzli, Novom Sadu, Beogradu. Objavio je preko 180 naucnih radova i 23 knjige i udžbenika. Bio je više od 20 puta na kracem ili dužem studijskom boravku u SAD i više zemalja u Evropi. Clan je Evropskog udruženja prehrambenih tehnologa i predsjednik Udruženja inženjera tehnologije Republike Srpske. Obavljao je više funkcija u menadžmentu univerziteta (prorektor univerziteta u Banjoj Luci, dekan Tehnološkog fakulteta u Banjoj Luci, clan Savjeta za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta). Ucestvovao je u realizaciji više od 60 naucnih projekata (kao koordinator ili istraživac), od kojih su polovina medunarodni projekti (Tempus, FP projekti, IPA projekti itd).

Ešref Bećirović

Dr.sc. Ešref Bećirović,

      Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli   

Ešref Becirovic rodio se u Seoni, Opština Srebrenik, 1940. g. Osnovnu i srednju Medicinsku školu završio je u Tuzli, a Medicinski fakultet u Sarajevu. Jedno vrijeme radio je kao ljekar opšte prakse u Tuzli gdje je i odstažirao ljekarski staž. Državni ispit položio je u Beogradu 1972. g. Specijalisticki ispit iz fizikalne medicine i rehabilitacije i subspecijalizacije iz reumatologije, potom postdiplomski studij iz reumatologije završio je na Medicinskom fakultetu Klinickog bolnickog centra „Rebro“ u Zagrebu 1980. g. Na istom fakultetu 1982. g. odbranio je magistarski rad a 1985. g. doktorsku disertaciju. Izabran je za asistenta na Medicinskom fakultetu u Tuzli 1981. g., za docenta 1987. g., za šefa Katedre 1988. g. za vanrednog profesora 1993. g. a za redovnog 2006. g. Na Defektološkom fakultetu Tuzla 1997. g. izabran je za šefa Katedre za Opštu somatopediju. 1988. g. bio je predavac i šef Katedre za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. 1993. g. bio je prodekan za kadrove na Medicinskom fakultetu u Tuzli. Jedno vrijeme bio je angažovan kao predavac na postdiplomskom studiju Medicinskog i Defektološkog fakulteta Tuzla. Bio je sekretar Društva ljekara podružnice Tuzla 1979. g., potom sekretar pa predsjednik reumatologa BiH 1984. – 1988. g. Bio je predsjednik Udruženja fizijatara BiH 1996. - 2002. g. Dobitnik je zvanja pocasnog predjsednika Udruženja fizijatara BiH 2006. godine. 2000. g. bio je predsjednik Organizacionog odbora Prvog kongresa ljekara za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju BiH sa medunardnim ucešcem (Tuzla 2000. g.). Clan je mnogih strukovnih i društvenih asocijasija a dobitnik je brojnih nagrada, priznanja, pohvala, zahvalnica a medju zadnjim je Zahvalnica dobitnik nagrade „Plaketa doktora godine“ 2004. g. povodom 81. godine postojanja JZU DZ Tuzla. Clan je Upravnog odbora UKC Tuzla. Oženjen je i ima cetvoro djece. Služi se i govori njemackim jezikom. U svom strucno – naucnom opusu napisao je 145 radova, 6 poglavlja u domacim knjigama, 59 u medunarodnim, 3 monografije, 3 skripte, uredio 6 recenzija i 4 uredništva. Bio je dugogodišnji šef Poliklinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju JZU DZ Tuzla i 25 godina nastavnik na fakultetu. Izabran je za pocasno zvanje profesor emeritus na Univerzitetu u Tuzli 19.11.2008. g. Sada je u statusu penzionera. Angažovan je kao predavac na Fakultetu zdravstvenih studija Banja Luka i Travnik.

Suzana Pavljašević - Nikolić

Dr.sc. Suzana Pavljašević-Nikolić , docent,

      Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli     

Pavljaševic-Nikolic Suzana rodena 1962. godine u Tuzli gdje je završila Medicinski fakultet 1986. godine. Kao student generacije dobitnik Srebrnih znacaka Univerziteta u Tuzli na trecoj i cetvrtoj godini studija. Magistrirala 2003. godine u Tuzli a doktorirala 2008 godine u Sarajevu. Teme oba rada iz oblasti dijabeticne retinopatije. Specijalisticki ispit iz oftalmologije polagala 2007. godine u Tuzli. Od 2000. godine radi na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli,na Katedri za oftalmologiju i u zvanju je docenta. Zvanje primarijus je dobila 2006. godine od Federalnog ministarstva za zdravstvo u Sarajevu. Clan je Udruženja oftalmologa Federacije i u funkciji je dopredsjednika, clan je Hrvatskog oftalmološkog društva od 1997. godine kao i clan Evropskog kontaktološkog društva. U Ljekarskoj komori Tuzlanskog Kantona predsjednik je Komisije za zvanja i aktivan je clan. Od 2003. godine prisutna je na kongresima u evropskim gradovima kao i u Bosni i Hercegovini sa radovima. Autor je radova objavljenih u stranim i domacim casopicima. Clan je komisija na specijalistickom ispitu kao i u Komisijama za sticanje naucnog zvanja. Radi kao oftalmolog na Poliklinici za ocne bolesti JZU Dom zdravlja Tuzla.

Irzada Hodžić

Mr. sc. Irzada Hodžić,

     Viša asistentica na grupi predmeta Ishrane: Ishrana I i II, Tehnologija I i II, Pedagoški fakultet Univerziteta u Sarajevu   

Mr.sci. Irzada Hodžic (Taljic), viša asistentica, rodena 18. maja 1980. godine u Sarajevu, Bosna i Hercegovina. Magistrirala je na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu iz naucne oblasti Kontrola kvaliteta hrane i pica sa magistarskom tezom iz Nutricionizma: „Prehrambene navike i uhranjenost ucenika završnih razreda osnovnih škola na podrucju grada Sarajeva“. Doktorsku disertaciju je prijavila na istom fakultetu, iz oblasti Nutricionizma. Zaposlena je na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, na Odsjeku za kulturu življenja i tehnicki odgoj. Specijalisticki rad je uradila na Univerzitetu u Lleidi, Španija. Provela je više studijskih boravaka na univerzitetima van BiH: Holandija, Španija, Austrija, Ceška republika. Ucestvovala je u više medunarodnih projekata kao što su TEMPUS, WUS i CEEPUS

Dubravka Vitali Cepo

Dr.sc.Dubravka Vitali Cepo, docent,

         Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Sveucilišta u Zagrebu

Dubravka Vitali Cepo rodena je 16. listopada 1979. godine u Zagrebu. Nakon završene osnovne i srednje škole (opca gimnazija «Vladimir Nazor» u Zadru), 1997. godine upisuje Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveucilišta u Zagrebu, smjer Farmacija. Diplomski rad izradila je u Zavodu za kemiju prehrane te diplomirala u rujnu 2002. godine. Od 2003. godine zaposlena je na mjestu mladeg asistenta u Zavodu za kemiju prehrane. Iste godine upisuje poslijediplomski studij na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveucilišta u Zagrebu, smjer ?Farmaceutske znanosti?, a 2005. godine, nakon stecenih uvjeta, upisuje i doktorski studij. Doktorirala je 2008. godine, a 2009. izabrana je u nastavno zvanje docenta. Suradnik je na predmetima „Zdravstvena ekologija“, „Biokemija prehrane“, „Dijetoterapija“ i „Antioksidansi i slobodni radikali u zdravlju i bolesti“ .Do danas je publicirala 13 znanstvenih radova u medunarodnim casopisima te sudjelovala sa 33 priopcenja na medunarodnim znanstvenim skupovima.

Zagorka Blaževska

BSc.Pharm. Mr. preduzetnistva  Zagorka Blazevska,

         Vita Nova –ZA doo Skopje, Makedonija

Rodjena je 15 avgusta 1978 godine u Skopju, R.Makedonija. Diplomirala je 2004 godine na Farmaceutskom fakultetu u Skopju,R.Makedonija. Postidiplomske studije upisuje na Univerzitetu u Novom sadu, Unecso katedra za preduzetisvo – SPARK program,i ove godine ocekuje odbranu magistarskog rada. Prvo radno iskustvo stekla je kao strucni saradnik u MERCK GmbH. Od 2006 godine zapocinje svoj privatni biznis u Makedoniji, a 2008 i u Srbiji u oblasti kvaliteta hrane, prehrane,farmacije i kozmeticke industrije. Od 2006 do danasnjeg dana prati i ucestvuje u doedukaciji, obuci i strucnim predavanjima u Nemackoj, Srbiji, Makedoniji. Godine 2006 bila na obuci vezano za fortifikacije hrane i food suplemente u Emerthall Nemacka; 2007 god na obuci vezano za vitamine i vitaminske smese I njihova implementacija u hrani, Hamburg, Nemacka;2007 godna obuci ugovorna proizvodnja u Emnerthall, Nemacka; 2008 god. na obuci farmaceutseki oblici lekova Frankurt, Nemacka; 2009 god: Drugi kongres diejtetskih suplemenata Beograd, Srbija. U decembru 2010 objavila je prvi strucni clanak na temi: “Neka tvoja hrana bude tvoj lek”. Do danasnjeg dana radi u privatnoj firmi “Vita Nova-ZA” kao generalni direktor.

Nadija Hot

Nadia Hot ,

         FARMAVITA  Sarajevo, Igmanska 5A, Vogošca, BIH   

Nadia Hot rodena 21.oktobra 1980 godine u Tuzli, Bosna i Hercegovina. Postdiplomski studij na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli upisala je 2008 godine. Magistarski rad je prijavila pod temom ,, Procijena nutritivnih rizika i rizika upotrebe dodataka prehrani kod studentske populacije.

Aldina Kesić

Dr.sc. Aldina Kesic, Viši asistent,

     Prirodno-matematicki fakultet Univerzitetau Tuzli   

Rodena je 15. jula 1979. godine u Zvorniku. Diplomirala je 2002. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli i stekla zvanje „Profesor biologije i hemije“. Od 2003 godine radi kao asistent na Prirodno-matematickom fakultetu, na užoj naucnoj oblasti Opšta i neorganska hemija. Magistarski rad pod nazivom „Identifikacija i kvantifikacija L-askorbinske kiseline i biogenih mikroelemenata (Fe, Cu i Zn) u medu“ odbranila je 30.03.2007.godine. Iste godine izabrana je u zvanje višeg asistenta na Prirodno-matematickom fakultetu, za užu naucnu oblast „Opšta i neorganska hemija“.

Doktorsku disertaciju pod naslovom „Uticaj hemijskog sastava meda na njegovu antioksidacijsku aktivnost“ obranila je 04.04. 2011. godine. Objavila je 14 znaucnih radova, od kojih je 8 u casopisima indeksiranim u SCI. Ucestvovala je u pet domacih naucno-istraživackih projekata i jednom medunarodnom projektu pod nazivom „Netherlands and Western Balkans Environmental Network «NEWEN» project“.

SLIKA

Dr sc. Stanko Blatnik,

     IPAK instituta za simbolicnu analizu i razvoj  informacijskih tehnologija     

Stanko Blatnik je diplomirao fiziku 1966 na PMF u Beogradu, magistrirao iz teorijske fizike u Sarajevu 1973 te doktorirao na PMF u Zagrebu 1981. Predavao je fiziku, automatiku, programiranje, statistiku i metodologiju naucno istraživackog rada na Univerzitetu u Tuzli. Bio je prodekan 1975-1977 te dekan 1977-1982 Tehnološkog fakulteta u Tuzli i prorektor za nastavu Univerziteta u Tuzli 1984-1985. O 1985 do 1992 bio je clan KPO RO Gorenje Procesna oprema zadužen za razvoj i tehnologiju. Od 1993 do 2000 bio je rukovodioc jedinice za istraživanje i razvoj u poduzecu Inova IR. Od 2000 do 2004 bio je gostujuci predavac na West Valley Collegu u Silikonskoj dolini. Od 2000 je direktor IPAK instituta za simbolicu analizu i razvoj informacijskih tehnologija u Velenju. Autor je više znanstvenih i strucnih clanaka sa podrucja fizike elementarnih cestica, primjene racunara, eLearninga i razvoja kreativnosti. Vodio je niz istraživackih projekata u BiH, Sloveniji te EU.

Jadranka Blaževska Gilev

Dr Jadranka Blazevska Gilev, docent,

     Institut organske tehnologije, Univerzitet  Sv Ciril i Metodije u Skopju   

Diplomirala 1992 god., magistrirala 1996 god. i doktorirala 2007 god na Tehnoloskom-metalurskom fakultetu u Skoplju, R. Makedonije. 2002 god. bila je izbrana za asistent, a 2008 god. za docent na Tehnoloskom-metalurskom fakultetu. Na dodiplomskih studii izvodi nastave i laboratoriske i presmetkovne vezbe po predmetima: osnovne surovine sintetickih proizvoda, osnovni procesi sintetickih proizvoda; i degradacija i recikliranje polimera, na postdiplomskih studija po predmetu primena lasera u polimernoj hemiji, a na doktorskih studija izvodi nastave po predmetima funkcionalizacije polimera; i starenje, degradacija i stabilizacija polimera i polimernih materijala. Radi u oblasti termicke i hemiske degradacije polimera, savremene laserske inducirane ablacije polimernih materijala, kao i u oblasti UV inducirane povrsinske modifikacije polimernih materijala. Provela je više studijskih boravaka na Akademiji Ceske Nauke u grupi laserske hemije. Objavila je 14 naucnih trudova u medunarodnim casopisima, oko 30 trudova u zbornicima trudova od kongresa i simpoziuma, a ucestvovala je i u nekoliko medunarodnih projekata, kao što su FP, Tempus projekti, i u nacionalnim projektima u oblasti polimernih materijala.

Aleksandra Tepić

Dr Aleksandra Tepić, docent,

      Tehnološki fakultet Novi Sad     

Osnovne studije završila na Tehnološkom fakultetu, Univerzitet u Novom Sadu, Inženjerstvo konzervisane hrane. Diplomski rad: "Želirani proizvodi niske energetske vrednosti" (2000). Post-diplomske studije, Tehnološki fakultet Novi Sad, Inženjerstvo konzervisane hrane, Magistarski rad: "Promena boje začinske mlevene paprike i zaštitno delovanje antioksidanasa", Tehnološki fakultet Novi Sad (2005). Doktorska disertacija: "Karakteristike oleorizina mlevene začinske paprike dobijenog klasičnom i ekstrakcijom superkritičnim ugljen-dioksidom", Tehnološki fakultet Novi Sad (2009).

Učešće na projektima.Nacionalni program "Biotehnologija i agroindustrija" razvojni program "Program novih tehnologija u prehrambenoj industriji": "Želirani niskoenergetski proizvodi od voća za dijabetičare". Nacionalni program "Biotehnologija i agroindustrija": "Unapređenje proizvodnje i prerade paprike – mlevena začinska paprika". Nacionalni program "Biotehnologija i agroindustrija": "Razvoj proizvodnje i prerade krompira – čips i pomfrit". Razvojni program – "Oplemenjivanje i razvoj tehnologija proizvodnje zrnenih leguminoza i lukova prema standardima kvaliteta". Nacionalni program "Biotehnologija i agroindustrija" – "Novi proizvodi od mariniranog povrća". Nacionalni program "Biotehnologija i agroindustrija" – "Paleta proizvoda od krompira – mladi smrznuti krompir" te projekat "Karakteristike oleorizina mlevene začinske paprike dobijenog klasičnom i ekstrakcijom superkritičnim ugljen-dioksidom". Član je komisije za senzornu ocenu proizvoda od voća i povrća na Novosadskom sajmu. Član je ekspertskog tima za Najbolje iz Vojvodine, za proizvode od voća i povrća.

SLIKA

Dr. Kemal Dizdarević,

Belupo Koprivnica , Hrvatska

     

Roden 1960 godine u Bijeljini,gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju.Medicinski fakultet završio u Tuzli 1986.godine.Iste godine se zaposlio u domu zdravlja Ugljevik. Od 1988.godine prelazi u dom zdravlja u Bijeljini gdje je ostao do 1992.godine.U dom zdravlja Živinice se zaposlio 1997.godine. Od 2000.godine prelazi u farmaceutsku kompaniju Belupo,gdje i danas radi.

Kiril Lisichkov

Dr. Kiril Lisichkov ,vanredni prof.,

     Inst. hemijsko i kontrolno inzenjerstvo, Univerzitet  Sv Ciril i Metodije, Skopje, R. Macedonia     

Diplomirao 1992 god., magistrirao 1996 god. i doktorirao 2002 god na Tehnoloskom-metalurskom fakultetu u Skoplju, R. Makedonije. 2002 god. bio je izbran za asistent, 2005 god. za docent a 2009 g. za vanredni profesor na Tehnoloskom-metalurskom fakultetu u Skoplje, R. Makedonija Na dodiplomskih studii izvodi nastavu po predmetima: merenje i automatska regulacija, separacione procese i procesna dinamika sa kompleksnom regulacijom, na postdiplomskih studija po predmetima informatika sa metodologijom NIR, separacione procese i procesno kontrolno inzenjerstvo, a na doktorskih studija izvodi nastave po predmetima savremene separacione procese i regulacija multivarijabilnih sistema. Radi u oblasti procesne kontrole i dinamike, savremene eko separacione procese i njihova primena i farmacevtskoj, prehrambenoj , kozmetickoj i hemijskoj industriji, ekolosko inzenjerstvo i primena procesnih simulatora. Proveo je studijskih boravaka u Engleskoj, Bugarskoj, Srbiju I Njemacku . Objavio je više naucnih i strucnih radova i ucestvovao na brojnim skupovima i konferencijama o procesnoj industriji, visokom obrazovanju, procesno kontrolnom inzenjerstvom i ekoloskom inzenjerstvom. Ucestvovao je i u nekoliko medunarodnih projekata, kao što su FP, Tempus projekti, i u nacionalnim projektima u oblasti preciznih procesnih ekoseparacionih tehnologija.

SLIKA

 mr. ph. Emilija Spaseska-Aleksovska, specijalista farmacutske tehnologije

     

Rodena je 14 februara 1959 godine u Prilepu, Makedonija. Diplomirala je 1982 godine na Farmaceutskom fakultetu u Skoplju. Godine 1993 je završila specijalizaciju iz Farmaceutske tehnologije na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu. Od 1983 godine radi u farmaceutskoj proizvodnji na dizajniranju, formuliranju i proizvodnji farmaceutskih proizvoda; kao i na dizajniranju i orginizaciji farmaceutske proizvodnje.Zaposlena je u fabrici za proizvodnju lijekova ZADA pharmaceuticals, Lukavac kao Direktor Razvoja i Proizvodnje. Autor je više znanstvenih i strucnih radova sa podrucja farmaceutske tehnologije i kozmetologije.       

Kenan Čaklovica

Dr. Kenan Čaklovica, Dr. vetrinarske medicine,

     Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu     

Kenan Caklovica, roden 07. 08. 1980 godine u Brckom, osnovno i srednje obrazovanje završio u Sarajevu, diplomirao na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu 25. 03. 2005. Pored odlicnog uspjeha u toku dodiplomskog studiranja, Kenan Caklovica je pokazao i izuzetne rezultate tokom postdiplomskog studija, kojeg je apsolvirao 2007. godine. Nastavno-naucnu i strucnu karijeru na poslovima asistenta zapocinje od 01. 08. 2005. god. u Zavodu za higijenski nadzor namirnica animalnog porijekla i zaštitu životne sredine Veterinarskog fakulteta u Sarajevu. Asistentske obaveze izvršava profesionalno i odgovorno, vodi i održava vježbe na cetiri predmeta, dva redovna i dva izborna: “Higijena i tehnologija mesa i mesnih preradevina”, “Higijena i tehnologija mlijeka i mlijecnih proizvoda”, “Nekonvencionalna animalna proizvodnja” i “Veterinarsko javno zdravstvo”. Pored nastavnih obaveza, iskazao je veliki interes za naucno-istraživacki i strucni rad. Istraživac je na naucno-istraživackom projektu “Zastupljenost Listeria monocytogenes u klaonicama, mesopreradivackim pogonima i mesnicama kantona Sarajevo”finansiranog od strane Ministarstva obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo, 2007-2009 god. Zatim, do sada je objavio 59 naucnih i strucnih radova na polju higijene namirnica i sigurnosti hrane, koji su objavljeni u casopisima „Veterinaria“, „Meso” i „HealthMED”, zbornicima kratkih sadržaja kongresa, simpozija održanih u zemlji i inostransatvu.

SLIKA

Mr. Rijad Arnautović dipl.inž. tehnologije

     

Roden 22.04.1969 godine u Tuzli. Osnovnu i srednju školu završio u Tuzli. Zatim na Tehnološki fakultet u Tuzli smjer hemijsko inženjerstvo. Godine 1998 diplomirao i stekao zvanje diplomirani inženjer tehnolog pod mentorstvom prof. Dr Bijedic Muhamed, dipl. ing. tehnolog na temu „ Izracunavanje rezidualne entalpije i entropije Redlich – Kwongova – Soaveovom jednacinom stanja. Ubrzo zatim poceo raditi u firmi Rudhem kao tehnolog u pogonu proizvodnje anhidrid maleinske kiselina (Koksara). Nakon šest mjeseci rada u Rudhemu konkurisao na mjestu tehnologa u Pivari Tuzla d.d. Nakon deset godina provedenih u proizvodnji prelazim na mjesto Rukovodioca kontrole kvaliteta. Školske 1999/2000 upisao postdiplomski studij na Tehnološkom fakultetu u Tuzli smjer prehrambeno inženjerstvo. 04.11.2005 godine sam uspješno odbranio magistarski rad pod nazivom „Proizvodnja piva sa visokom koncentracijom sladovine u Pivari Tuzla“ pod mentorstvom prof. Dr sc. Jasminke Sadadinovic, redovni profesor i stekao zvanje Magistra tehnickih nauka iz podrucja prehrambenog inženjerstva.

Besim Salkić

Mr.sci Besim Salkić, rukovodilac rasadničke proizvodnje

 

Mr.sci. Besim Salkić dipl.ing.voćarstva i vinogradarstva, rukovodilac rasadničke proizvodnje u d.o.o. Voćni rasadnik Srebrenik. Rođen 06.09.1966 godine u G.Kamenica, Zvornik . Osnovnu školu završio u Kamenici, srednju ekonomsku u Zvorniku. Diplomirao na Poljoprivrednom fakultetu u Sarajevu 1996 godine. U januaru 2005 godine stekao zvanje magistra poljoprivrednih nauka-Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Sarajevu

Od septembra 1996 godine do danas radi u firmi Voćni rasadnik Srebrenik kao rukovodilac rasadničke proizvodnje.2000-2006 godine radi kao stručni savjetnik za proizvodnju voća u LWF Tuzla;2005-2006 godine radi kao ekspert voćarsatva I kordinira rad savjetodavne službe Gradačac u integralnoj proizvodnji voća. 2006 godine radi na Projektu: Intenziviranje uzgoja voća I edukacijai farmera u organizaciji FCA-Finska crkvena pomoć. 2007-2008 godine– Stručni saradnik za voćarstvo – The Better Balkans,world Vision

2009 godine - Edukacija farmera I lokalnog stručnog osoblja na rezidbi jabuke I šljive u organizaciji Intercooperation,HPK-Horticulture Promotion-Kosovo.Do danas publikovao više naučnih I stručnih radova, dva priručnika :Uzgoj jabuke I kruške , Uzgoj šljive te knjigu Šljiva. Učestvovao na dva simpozija , više studijskih boravaka u inozemstvu / Norveška, Švicarska, Italija, Poljska, Njemačka, Holandija/

Benjamin Muhamedbegović

Mr. sc. Benjamin Muhamedbegović, viši asistent

     

Mr. sc. Benjamin Muhamedbegovic, viši asistent, roden je 14. 04. 1969. godine u Zvorniku, gdje je završio osnovnu i srednju hemijsku školu. Diplomirao je na Tehnološkom fakultetu u Tuzli juna 1997. godine. Magistarski rad „Dizajn i tehnologija pakiranja snack proizvoda” odbranio na Tehnološkom fakultetu u Tuzli u junu 2002. godine.

Od 01. 08. 1998. godine do kraja 2004. godine radio kao tehnolog za dizajn i razvoj novih proizvoda u tvornicama konditorskih i snack prozvoda "Corn flips" Srebrenik i "Corni Co" d.o.o. Tuzla, gdje se bavio razvojem proizvoda i procesa. Istražuje i objavljuje radove o svojstvima nativnog i modificiranog škroba raži i tapioke. Bavi se certificiranjem specificnog kvaliteta u prehrambenoj industriji kao ovlašteni HACCP savjetnik–konsultant i auditor halal kvalitete. Pored osiguranja kvaliteta u prehrambenoj industriji, prirodom posla u posljednjih pet godine radi i na osiguranju kvaliteta u visokom obrazovanju. Trenutno obavlja funkciju pomocnika direktora za osiguranje kvaliteta u Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta u Bosni i Hercegovini.

Objavio je više naucnih i strucnih radova i ucestvovao na brojnim skupovima i konferencijama o prehrambenoj industriji, visokom obrazovanju, te u vezi s tim ostvario više studijskih boravaka u inozemstvu (Italija, Austrija, Slovenija, Hrvatska, Bugarska, Španija i sl.). Autor je više tržišno valoriziranih dizajna ambalaže prehrambenih proizvoda.

Senahid Mujkanović

Senahid Mujkanović, dipl.ing.   

     Mješovita srednja škola "Hasan Kikić" Gradčac     

Mujkanović Senahid je završio Poljoprivredni fakultet u Sarajevu, a nakon završetaka studija radio je u proizvodnji i preradi šampinjona, zatim u mlinskoj industriji, te općinskim službama na poslovima razvoja poljoprivrede. danas zaposlen u MŠC Gradačac, na poslovima profesora za predmete iz oblasti prehrambene tehnologije. Osobno se bavi i proizvodnjom i preradom autohtonih vrsta voća, a posbno jabuka i krušaka. Student je postdiplomskog studija na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli i priprema Magistarski rad iz područja bromatologije.

Midhat Jašić

Dr. sc. Midhat Jašić, vanredni profesor,   

     Tehnološki fakultet Univerzitet u Tuzli     

Dr. sc. Midhat Jašic, vanredni profesor, roden je 20. aprila 1955 u Srebreniku, Bosna i Hercegovina. Doktor je nauka iz oblasti prehrambenog inženjerstva. Zaposlen je na Univerzitetu u Tuzli. Izvodi nastavu iz nekoliko predmeta iz oblasti prehrambene tehnologije, nauke o hrani i nauke o prehrani, na osnovnim i postdiplomskim studijama Tehnološkog i Farmaceutskog fakulteta. Proveo više specijalizacija i studijskih boravaka na univerzitetima van BiH i to u: SAD, Japanu, Egiptu, Maleziji, Velikoj Britaniji, Španiji, Portugalu itd. Ucestvovao u nekoliko medunarodnih projekata, kao što su Tempus projekti, kao i nacionalnim projekatima u oblasti prehrambene tehnologije, ekologije i sigurnosti hrane. Objavio je 6 knjiga i oko 50 naucnih i strucnih radova.

Ibrahim Elmadfa

Prof. dr. Ibrahim Elmadfa,  

          University of Vienna, Austria

 

SLIKA

Prof. Dr. Anita N Jakobsen, 

          Sør-Trøndelag University College, Norveška

 

SLIKA

Lence Mitkova, dipl. ,  

         

Zito VARDAR A.D., Veles, R. Macedonia

 

Rođena je 1959 godine u Veles, R.Makedonija. Diplomirala na TMF u Skoplje, R. Makedonija na Institutu za hemijsko i kontrolno inzenjerstvo. U periodu 1982-1984 radila je kao profesor procesne tehnologije u srednjoskolskom centru u Veles. U periodu od 1984-1988 god. radi kao procesni tehnolog u kompaniji Zito VARDAR AD, Veles u procesu prozivodnje pekarskih prozivoda, a od 1989-2002 god. je glavni procesni inzenjer za mlinske proizvode. U istoj kompaniji u periodu od 2002-2007 god. je glavni procesni menadjer za trgoviju sa mlinsko-pekarskih prozivoda a od 2007 god do danas radi i kao glavni procesni menadjer za milnarstvo i mlinarske proizvode. Od mart mesec 2011 god.unapredjena je u procesni menadjer mlinarsko-pekarske prozivodnje u Zito Vardar AD , Veles, a takodje i menadjer za procesnu kontrolu i distribuciju svih prozivoda kompanije. U saradnju sa TMF-a u Skoplje, uklljucena je u klinicku prakticnu nastavu a takodje i u izvodjenje terenske nastave za studente sa istog fakulteta.

 

Partneri iz područja prehrambene i farmaceutske industrije koji podržavaju projekat "Hranom do zdravlja"

Zada Pharmaceuticals

AsSolgar

UnifarmSolana Tuzla

Slatka Varoš Gračanica

OSPHARM

Fana

Voćar

Vispak

MenpromVitalis sokovi

Kent

Semberka

 
Copyright © 2011 - Sva prava pridržana - Hranom do zdravlja