6. Juna 2020.

Članovi udruženja

FIZIČKA LICA

Udruženje nudi usluge svojim članovima u participaciji u sljedećim oblicima aktivnosti: prisustvo na seminarima, simpozijima, kongresima i drugim skupovima koje organizuje udruženje ”hranom do zdravlja” u BiH i inozemstvu,isporuka hard-copy i online časpisa i zbornika koje izdaje Udruženje ”Hranom do zdravlja”,ispitivanje prihvatljivosti prehrambenih proizvoda od strane konzumenata,izrada idejnih rješenja za pakovanje prehrambenih proizvoda,izrada nutritivnih tablica:
Članovi udruženja ”Hranom do zdravlja” su potecijalni partneri u učešću i realizaciji međunarodnih i domaćih istraživačkih naučnih projekata
Rukovodstvo
Prof. Dr. Midhat Jašić, Predsjednik, tehnolog
Prof. Dr. Drago Šubarić, Dopredsjednik   tehnolog
Doc. Dr. sc. Marizela Šabanović, Dopredsjednik  tehnolog
Dr vet.med.Azra Sinanović, Zamjenik predsjednika Za SK, Dr vet medicine
Dr vet.med.Sanel Hodžić , Sekretar , Dr vet medicine
Mr. sc. Damir Alihodžić,  Predsjednik skupstine tehnolog
Mr. nutric. Nermina Hasanbašić,Dopredsjednik skupstine, tehnolog
Vildana Dzafić, dipl. ecc., finansije, ekonomista
Savjetnici i koordinatori 
Prof. Dr. Muharem Zildzic ,Savjetnik, Lijecnik
Prof. Dr. Nizama Salihefendić, Savjetnik,  Lijecnik
Dr vet.med.Muamer Mandra, Savjetnik, Dr vet medicine
Dr sc dr med. Ivan Vukoja, Savjetnik,  Lijecnik
Prof. dr. Antun Jozinović, Osijek Hrvatska   Koordinator za Hrvatsku    tehnolog
Dr. sc. Asmir Budimlić, Bihać,koordinator za USK tehnolog
Dr. sc. Edin Ibrisimovic,  Koordinator za EU  Geneticar
Mr nutrici. Hodzic Nejra, dr med, kord. s nutricionistima,  Lijecnik
Spec. nutric.Almir Azabagic, dr. med.koordinator sa lij.kom. Lijecnik
Emilija Spaseska-Aleksovska, mag.phar.  Koordinator za S.Makedoniju    farmaceut
Prof. Dr. Boris Angelkov   Koordinator za S.Makedoniju    Dr vet medicine
Prof. Dr. Erhan Sulejmani   Koordinator za S.Makedoniju    Dr vet medicine
Magistri nutricionizma –  desetogodišnji  ćlanovi i novi članovi nutricionisti
Mr nutrici. Senahid Mujkanovic , tehnolog
Mr nutrici. Sadija Smajlovic, tehnolog
Mr nutrici. Mirela Djaković, tehnolog
Mr nutrici. Samir Tursunovic, dr med
Mr nutrici. Murisa Ustavdic, dr. med.
Mr nutrici. Iva Lamešić, dr. vet. med.

Mr nutrici. Ivanka Marić mag.phar
Mr nutrici. Manuela Stanišić, tehnolog
Spec. Nutric. Mateja Paklarčić   tehnolog
Mr nutrici. Tarik Zolotić tehnolog
Mr nutrici. Belma Mustedanagic tehnolog
Mr nutric. Inga Marković nutricionist
Mr nutrici. Emir Imamović tehnolog
Mr nutric Alma Suljić    tehnolog
Profesori nutricionizma i biokemije prehrane
Prof. dr. Radoslav Grujić tehnolog
Prof. dr.Danijela Čačić, Osijek Hrvatska tehnolog
Prof. dr. Ines Banjari, Osijek Hrvatska   tehnolog                            

Prof. Dr. Brizita Djordjević    Farmaceut
Prof. dr. Dubravka Vitali ČepoFarmaceut

Prof. dr.Greta Krešić, Rijeka Hrvatska    tehnolog                               
Prof. dr. Tea Bilusic, Split tehnolog
Prof. dr. Irzada Taljic tehnolog
Profesori liječnici koji predaju predmete vezano za nutricionizam
Akademkinja Prof. dr. Mirsada Hukić, Sarajevo lijecnik
Prof. dr. Nurka Pranjić  Lijecnik
Prof. dr. Azijada Beganlić, Tuzla Lijecnik
Prof. dr. Fuad Pašić, Tuzla Lijecnik
Prof. dr. Amela Pašić, Tuzla Lijecnik
Doc. dr. Senada Selmanovic Lijecnik
Prof. dr. Sead Karakas, Travnik   Lijecnik

Prof. dr. Maida Mulić Lijecnik
Prof. dr. Lutvo Sporisevic, Sarajevo Lijecnik
Prof. dr. Minja Popović, Novi Sad, Srbija  Lijecnik
Prof. dr. Vezirka Jankulovska Veles Makedonija
Doc.dr.sc.Miralem Smajić     
Profesori iz podrucja biohemije,tehnologija i agronomije koji predaju i predmete vezane za nutricionizam                 
Prof. dr. Jurislav Babić, Osijek Hrvatska tehnolog
Prof. dr. Stela Jokić, Osijek Hrvatska tehnolog
Prof. dr. Borislav Milićević, Požega Hrvatsk  tehnolog
Prof. dr. Djurdjica Ačkar, Osijek Hrvatska tehnolog
Dr. sc. Radoslav Milićević, Beč, Austrija tehnolog
Prof dr Lejla Begić Farmaceut
Prof dr Zlata Mujagić Farmaceut
Prof. Dr. Amra Odobasic tehnolog
Prof. dr. Naida Srabović Biohemičar
Prof. dr. Samajlović Aida Biohemičar
Prof. dr. Meho Bašić agronom
Prof. dr. sc. Benjamin Muhamedbegovic, Tuzla  tehnolog
Prof. dr. Ramzija Cvrk tehnolog
Prof. dr. Jukić Husika, Bihać        tehnolog
Doc. Dr. sc. Almir Toroman, Sarajevo tehnolog
Doc. dr. sc. Masa Islamcevic Kemicar
Ostali članovi nutricionist ( studenti nutricionizma sa prethodno zavrsenim studijama)
mag.phar. Dijana Simikic, farmaceut
Dr. med. Karabegović Jasmina, Lijecnik
dipl. ing. Zineta Horozović, tehnolog
dipl. ing. Viktor Mandić, tehnolog
dipl. ing. Azra Hadzimujic  tehnolog
dr. med. Nermina Beganović, Lijecnik
mag.phar. Ajasa Amidzic,
mag.phar. Dijana Podvorac,
mag.phar.Aida Mulic,
mag. phar.Dedić Lejla,
mag. phar. Vida Subotić, farmaceut
mag. phar. Asja Sirbubalo
mag. phar. Jasna Frljak,
Skakić Mirha dipl.ing hemičar
Dr.sci.spec.int.med. Šljivić Mirsad, dr. med.Član  liječnik
Dr.med.Hodžić Mirela liječnik

Dr.med.Jotić Ivanović Marina liječnik
mag. phar. Lišić Nina farmaceut

Halilović Sulejman dipl. ing.tehnolog
Martinović Ivana dipl. ing. tehnolog

mag. phar. Tumarčić Jelena farmaceut
Bešić Damir dipp.ing tehnolog
mag. phar. Stojanović Jelena farmaceut
mag. phar. Begović Bisemija farmaceut
Šabić Sabina dipl.ing tehnolog
Beširović Sulejman, dipl. ing. tehnolog
mag. phar. Aida Mulić
Dr med.Safija Softić Namas liječnik
Dr med.Asmira liječnik
Bilal Ajla
Emran
Marko Zec, welness specijalista
Zlata
Anesa  
SEKCIJE U OKVIRU UDRUŽENJA
NAZIV SEKCIJE  ČLANOVI  OPIS  DJELATNOST 
Sekcija za medicinu i nutricionizam Muharem Zildzic,  Nizama Salihefendić,  Pašić Fuad,Samir Tursunović, Šljivić Mirsad Unapredjenje znajna, teorije i prakse u području prehrane, dijetetike i dijetoterapije 
Sekcija za za prehranu i javno zdravstvo Sead Karakaš,  Maida Mulić,Sadija Smajlović, Nermina Hasanbašić, Sadeta Hadžić, Iva Lamešić, Ines Banjari Unapredjenje znajna, teorije i prakse u području prehrane, dijetetike i dijetoterapije i javnog zdravstva 
Sekcija za bolničku prehranu Viktor Mandić,Alma Hadžić Unapredjenje znajna, teorije i prakse u području prehrane, dijetetike i dijetoterapije i bolničke prehrane
Sekcija za nutricionizam u visokom obrazovanju Senahid Mujkanović Unapredjenje znajna, teorije i prakse u području prehrane i ekonomije
Sekcija za nutricionizam u srednjem obrazovanje Dijana Čačić, Marizela Šabanović, Ines Banjari, Arijana Penava,  Unapredjenje znajna, teorije i prakse u području prehrane i  visokog obrazovanja
Sekcija za nutricionizam i ekonomija Kadrija Hodzic, Sado Puskarevic  Unapredjenje znajna, teorije i prakse u području prehrane i srednjeg obrazovanja
Sekcija za nutricionizam i pčelinje proizvode Senad Hodžoić, Izudin Zahirović Unapredjenje znajna, teorije i prakse u području  apiterapije i pčelarstva i pčelinjih proizvoda