Hranom do zdravlja
HRANOM DO ZDRAVLJA, udruženje za nutricionizam i dijetetiku Tuzla  
Bosanski English
IV KONGRES O PCELARSTVU

Fotografija korisnika/ce Kongres o pčelarstvu i pčelinjim proizvodima.

Na ovogodišnjem Kongresu tokom dva dana okupili su se eminentni stručnjaci iz akademske zajednice i industrije, farmaceuti, liječnici, veterinari, tehnolozi, agronomi, pčelari i svi drugi kojima su u fokusu interesa pčelarska proizvodnja i prerada u bilo kojem aspektu.  U organizaciju uključene institucije koje svaka na svoj način pokriva određenu aktivnost, a njihov broj i pripadnost različitim znanstvenim i stručnim područjima potvrđuju važnost teme i daju posebnu interdisciplinarnost.Ove akcenat je dat na standardizaciji kontrole kvalitete i ocjenjivanja pčelinjih proizvoda kao i na apiterapiju.

Rezultat slika za upit "BH TELECOM""

Na  web stranicu  BH Telcom idite klikom na BHTELECOM

 

    

                         Rezultat slika za upit "bh posta""

Na  web stranicu JP BH posta  idite klikom na   JP BI POSTA

Ciljevi Kongresa

Glavni cilj kongresa je da se putem međusobnog povezivanja akademske zajednice, poljoprivrednih proizvođača, prehrambene industrije i iskusnih pčelara i prezentiranjem znanja i iskustva iz oblasti pčelarstva, pčelarske prakse, prerade pčelinjih proizvoda i apiterapije doprinese razvoju pčelarstva u Bosni i Hercegovini ali i kompletnoj regiji. Jedan od ciljeva Kongresa je i podizanje svjesti ukazivanje na osnovne nedostatke institucionalnog i pravnog okvira u sektoru pčelarstva i proizvodnje pčelinjih proizvoda te preporučitvanje efikasnih rješenja.

Oranizator kongresa:
Udruženje za nutricionizam i dijetetiku (BiH), Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Osijeku, Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću ; Veleučilište u Požegi, European Hygienic Engineering & Design Group – EHEDG (Njemačka), Fedralni pčelarski savezi u BiH sa svojim udruženjima; Agencija za sigurnost hrane BiH; Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, BIH; Komora magistara farmacije Tuzlanskog kantona (BiH), Udruga narodnog zdravlja Andrija Štampar, J.U. Veterinarski zavodi Bihać i Tuzla ,Ministarstvo privrede kantona Sarajevo, KJP veterinarska stanica d.o.o. Sarajevo, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ZDK i općtina Kakanj; Multilab Tuzla.

Naučni i društveni značaj skupa
Naučni i društveni značaj Kongresa ogleda se kroz prikupljanje, prezentiranje i afirmiranje naučnih, stručnih i praktičnih dostignuća iz oblasti pčelarstva, kao i proizvodnje i prerade pčelinjih proizvoda Istovremeno se nastoji poboljšati međusobno povezivanje akademske zajednice, pčelara, poljoprivrednih proizvođača, industrije (prehrambene i farmaceutske) te državnih institucija. Prezentiranjem znanja i iskustva iz oblasti pčelarstva, pčelarske prakse, prerade pčelinjih proizvoda i apiterapije na kongresu nastoji se doprinijeti razvoju pčelarstva i u Bosni i Hercegovini ali i kompletnoj regiji. Pčelarska djelatnost može umanjiti siromaštvo u ruralnim područjima te smanjiti migracije stanovnistva, a to su nesumnjivo prioritetni ciljevi društva. S tim u vezi pčelarskoj proizvodnji je neophodno povećanje produktivnosti, unapređenje osiguranja kvalitete ali i povećanje efikasnosti i učinkovitosti.

Kongres već zaredom 4 godine organizira ORGANIZACIONI ODBOR. Prije početka svakog kongresa održavane su sjednice organizacionog odbora, birani članovi, podnošena i usvajana izvješća i usvajani novi planovi.

Naučnu relevantnost kongresa daju:

 1. Broj univerzitetskih profesora iz zemlje i inozemstva koji su do sada učestvovali i koji će i dalje učestvovati
 2. Broj naučnih i stručnih radova koji su se do sada prezentirali na Kongresu, a što je vidljivo iz Programa Kongresa
 3. Broj naučnih i stručnih radova koji su se do sada objavljeni u 3 Zbornika radova
 4. Renome zbornika koji je citiran u CAB bazama
 5. Broj fakulteta i Zavoda koji su davali doprinos organizaciji radu Kongresa
 6. Referentnost učesnika pokazuju njihova imena i biografije kao i citiranost

Održavanje kongresa podržali su:

 1. Parlament Federacije Bosne i Hercegovine
 2. Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 3. Ministarstvo privrede kantona Sarajevo
 4. Vlada ZDK, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ZDK
 5. Vlada USK, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK
 6. Vlada TK, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK
 7. Općina Kakanj
 8. Grad Živinice
 9. BH Telecom d.d. Sarajevo
 10. BH POŠTA
 11. Agencija za certificiranje halal kvalitete Tuzla
 12. AS Holding Sarajevo
 13. ZADA Pharmaceutical doo Lukavac
 14. JU Vetrinarska Stanica Sarajevo
 15. Solana d.d. Tuzla
 16. Mliječna industrija 99 d.o.o Gradačac
 17. Vispak d.d. Visoko
 18. Cydonia d.o.o. Gračanica
 19. Fana d.o.o. Srebrenik
 20. Corn Flips d.o.o. Srebrenik
 21. BEEMED d.o.o. Tuzla
 22. Piemonte d.o.o. Tuzla
 23. Poljovet d.o.o. Gradačac
 24. AC FOOD d.o.o. Velika Kladuša
 25. Gold Product Mostar
 26. Udruženje Pčelara Tuzla
 27. Pčelarstvo Šabić, Bosanska Krupa
 28. Elvir Šehić Bee Keeper, Bihać
 29. Pčelar Senad Hodžić, Tuzla   
Jedanaesti znanstveni skup Hranom do zdravlja

Skupovi na kojima participira   kao suorganizator udruga „HRANOM DO ZDRAVLJA", Udruženje za nutricionizam i dijetetiku, Tuzla, Bosna i Hercegovina

 

 

IKSO 2019. – Treća stručna konferencija sa internacionalnim učešćem  Tuzla, 07.februar 2019. Godine link: http://solana.ba/novosti/ http://www.hranomdozdravlja.com/

 

FOOD TECHNOLOGY AND NUTRITION , Tetovo,  Sjeverna Macedonija 15 i 16 maj 2019. Godine https://sites.google.com/unite.edu.mk/ftuu

 

 

VI SIMPOZIJ MAGISTARA FARMACIJE TUZLANSKOG KANTONA,  Antioksidansi, značaj i upotreba, Tuzla, 23. mart 2019. godine , http://komoramagistarafarmacije-tk.ba/

http://www.hranomdozdravlja.com/

 

II KONGRES O DEBLJINI Mostar 2019, od 20 do 23 juna /lipnja

 

MEDENA TUZLA - 13. međunarodni sajam pčelarstva i pčelinjih proizvoda Tuzla, Septembar 2019. godine  http://pdnektar.com/

 

 

HRANOM DO ZDRAVLJA - 12. međunarodni znanstveno-stručni skup  Osijek, 24 i 25 Oktobar 2019. Godine http://www.ptfos.unios.hr/Hranom_Do_Zdravlja/index.php/hr/671-2/

http://www.hranomdozdravlja.com/

 

 

OKOLIŠNI POTENCIJALI, ODRŽIVI RAZVOJ I PROIZVODNJA HRANE - VI naučno-stručni simpozij sa međunarodnim učešćem Tuzla, 14 i 15. novembar 2015. Godine

 

 

4. KONGRES O PČELARSTVU I PČELINJIM PROIZVODIMA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM Sarajevo BiH,  Hotel Hollywood , Sarajevo  16. i 17. novembar 2019. godine

http://www.hranomdozdravlja.com/?do=pcele

 

ŠTAMPAROVI DANI – 11. međunarodni simpozij Požega,  Hrvatska   Prosinac  2019. Godine https://unzas.hr/  

 

 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

11. međunarodni znanstveno-stručni skup HRANOM DO ZDRAVLJA

18. i 19. listopada 2018., Split, Hrvatska

 

PROGRAM SKUPA

 

   Četvrtak, 18. listopada 2018.

09:00-10:00

Prijava i registracija sudionika

10:00-10:30

 Otvorenje Skupa

10:35-11:00

 Pauza za kavu, razgledavanje postera

Plenarna predavanja

11:00-11:25

FOOD-BASED INTERVENTION TO IMPROVE THE NUTRITIONAL AND HEALTH STATUS IN GERIATRIC PATIENTS Ibrahim Elmadfa, Baerbel Sturtzel, Alexa L. Meyer, Gerald Ohrenberger

11:25-11:50

THIOGLYCOSIDES IN OUR DAILY VEGETABLES?

Patrick Rollin

11:50-12:15

IZAZOVI STVARANJA VRIJEDNOSTI ZA DIONIKE PREHRAMBENE INDUSTRIJE Jasmina Ranilović

12:15-12:30

Discussion and conclusions

Rasprava i zaključci

12:30-12:45

Pauza, razgledavanje postera

 

12:45-13:00

SHIMADZU RJEŠENJA ZA ANALIZE HRANE

Matea Potkrajčić, Shimadzu d.o.o.

13:00-13:10

NUTRITIVE COMPOSITION AND HEALTH BENEFITS OF FILLETED FISH Greta Krešić, Tanja Dinić, Ana Vulić, Nina Kudumija, Kristina Kvrgić, Jelka Pleadin

13:10-13:20

ULOGA AMBALAŽE U OSIGURAVANJU ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI HRANE Nataša Stipanelov Vrandečić

13:20-13:30

BIOLOGICAL ACTIVITY OF DIFFERENT TYPE OF ELDERBERRY WINE Milena Vujanović, Gökhan Zengin, Uroš Miljić, Tatjana Majkić, Ivana Beara, Saša Đurović, Marija Radojković

13:30-13:45

Rasprava i zaključci

13:45-15:15

Pauza za ručak, razgledavanje postera

 

15:15-15:30

MODERN APPROACHES TO DETERMINING FOOD CONTAMINANTSNeven Bublić, Alphachrom d.o.o. Sponsor presentation / Sponzorsko predavanje

15:30-15:40

VOLATILE COMPOUNDS OF MACEDONIAN DRY FERMENTED SAUSAGE (SUDZUK) DURING RIPENING Erhan Sulejmani, Muhamet Demiri, Adnan A. Hayaloglu

15:40-15:50

DRIJEN - ZABORAVLJENI IZVOR Vedran Poljak, Lea Pollak, Frane Strikić, Leo Gracin, Mario Bjeliš, Josip Gotovac

15:50-16:00

RAZLIKE U KONZUMACIJI MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA U PREHRANI ADOLESCENATA U ODNOSU NA SPOL I MJESTO BORAVKA Irzada Taljić, Adela Delalić

16:00-16:10

HERBAL PRODUCTS AS POTENTIAL THERAPY FOR IRRITABLE BOWEL SYNDROME Ivan Vukoja, Filip Njavro, Anamarija Jurić, Jakov Ivković, Deni Rkman, Anita Galić

16:10-16:20

REZULTATI MONITORINGA OSTATAKA PESTICIDA U I NA HRANI BILJNOG PODRIJETLA NA TRŽIŠTU BOSNE I HERCEGOVINE U 2017. Džemil Hajrić, Dragan Brenjo, Katica Arar, Dragan Tomović, Armin Čolaković, Ivana Zovko

16:20-16:35

Rasprava i zaključci

16:35-16:50

Pauza za kavu, razgledavanje postera

 

16:50-17:00

FOOD FREQUENCY QUESTIONNAIRE ANALYSIS IN PATIENTS WITH HASHIMOTO'S TYROIDITIS

Dean Kaličanin, Luka Brčić, Ana Barić, Sanda Gračan, Marko Brekalo, Vesela Torlak Lovrić, Ivana Kolčić, Ozren Polašek, Tatijana Zemunik, Ante Punda, Vesna Boraska Perica

17:00-17:10

POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS IN SELECTED FOOD FROM CROATIAN MARKET

Tanja Bogdanović, Sandra Petričević, Eddy Listeš, Jelka Pleadin

17:10-17:20

MICROBIOLOGICAL ANALYSIS AND DETERMINATION OF QUALITY OF WATER

Enver Karahmet, Senita Salkić, Enisa Omanović-Mikličanin, Amir Ganić, Munevera Begić, Almir Toroman, Erna Čatić

17:20-17:30

UTJECAJ LOKACIJE I MODELA GNOJIDBE NA MINERALNI SASTAV LISTA I PLODA BARANJSKE ZAČINSKE PAPRIKE

Tomislav Vinković, Monika Tkalec, Brigita Popović, Jasna Kraljičak, Boris Ravnjak

17:30-17:40

MOGUĆNOST PROIZVODNJE ZDRAVSTVENO SIGURNE HRANE U TLIMA ONEČIŠĆENIM MANGANOM

Emir Šahinović, Hamdija Čivić, Senad Murtić

17:40-17:55

Rasprava i zaključci

20:00

Zajednička večera

 

Friday, October 19th 2018 / Petak, 19. listopada 2018.

08:30-09:00

Prijava i registracija sudionika

09:00-09:25

INFORMIRANJE POTROŠAČA O PRISUTNOSTI GLUTENA U HRANI Jelena Đugum, Sanja Kolarić Kravar, Marija Batinić Sermek

09:25-09:50

THE INFLUENCE OF DIET TO THE LEVEL OF INSULIN RESISTANCE AN CLINICAL COURSE OF FATTY LIVER

Nizama Salihefendić, Muharem Zildžić, Midhat Jašić

09:50-10:05

FUNKCIONALNA HRANA BILJNOG PODRIJETLA U REGULACIJI ŠEĆERNE BOLESTI Roberta Petlevski Invited lecture

10:05-10:20

Rasprava i zaključci

10:20-10:35

Pauza za kavu, razgledavanje postera

 

10:35-10:45

NUTRIGENOMICS – THE SCIENCE OF THE 21st CENTURY, READY FOR PRIME TIME? Jasmina Timic, Sladjana Sobajic

10:45-10:55

DIETARY-THERAPEUTHIC APPROACH OF NON-INSULIN AND INSULIN THERAPY FOR DIABETES MELLITUS TYPE 2

Inga Marković, Slađana Cvijanović Benke, Davor Cvijetić

10:55-11:05

n6/n3 OMJER LIPIDA HRANE I LIPOGENEZA U DIJABETESU: ŠTO MOŽEMO NAUČITI IZ ANIMALNIH MODELA Tomislav Mašek, Kristina Starčević

11:05-11:15

THE ROLE OF CELLULAR MECHANISM IN Campylobacter jejuni ADHERENCE Anja Klančnik, Katarina Šimunovič, Meta Sterniša, Barbara Jeršek, Sonja Smole Možina

11:15-11:25

STAVOVI I ZNANJA POTROŠAČA PREMA KVALITETI I SIGURNOSTI HRANE NA PODRUČJU FBIH Ermina Kukić, Sead Karakaš, Mateja Paklarčić

11:25-11:35

PRIMJENA 3D PRINTANJA U PROIZVODNJI FUNKCIONALNE HRANE Tomislava Vukušić, Višnja Stulić, Zoran Herceg

11:35-10:45

MIKOTOKSINI: UTJECAJ NA ZDRAVLJE I ANALITIKA Martina Pavičić, Labena d.o.o

11:45-12:00

Rasprava i zaključci

12:00-12:15

Pauza, razgledavanje postera

 

12:15-12:30

PHENOLIC SECOIRIDOIDS FROM EXTRA VIRGIN OLIVE OIL AND OLIVE OIL - HEALTH CLAIM Eleni Melliou, Prokopios Magiatis

12:30-12:45

PHENOLIC CHARACTERIZATION OF EXTRA VIRGIN OLIVE OIL FROM CROATIA Tea Bilušić Invited lecture / Pozvano predavanje

12:45-13:00

OLIVE OIL AS NATURAL SOURCE OF PHENOLIC COMPOUNDS Ivana Generalić Mekinić

13:00-13:15

ENCAPSULATION TECHNIQUES OF NATURAL BIOACTIVE COMPOUNDS Branko Bugarski, Verica Đorđević, Bojana Balanč, Ana Belščak-Cvitanović, Steva Lević, Kata Trifković, Ana Kalušević, Ivana Drvenica, Draženka Komes, Viktor Nedović

13:15-13:30

Rasprava i zaključci

13:30-14:00

Zaključci i zatvaranje Skupa

Organizirano razgledavanje Dioklecijanove palače i gradske jezgre

 
11. međunarodni znanstveno-stručni skup


 HRANOM DO ZDRAVLJA


koji će se održati 18. i 19. listopada 2018. godine u Splitu, HrvatskaPoštovane kolegice i kolege, dragi prijatelji,iznimna mi je čast pozvati Vas u ime Znanstveno-organizacijskog odbora da nam se pridružite obilježavanju Svjetskog dana hrane na 11. međunarodnom znanstveno-stručnom skupu HRANOM DO ZDRAVLJA, koji će se održati u Splitu 18. i 19. listopada 2018. godine.Cilj nam je na ovogodišnjem Skupu tijekom dva dana okupiti eminentne stručnjake iz akademske zajednice, stručnjake iz industrije, farmaceute, liječnike i sve druge kojima su u fokusu interesa hrana i utjecaj hrane na zdravlje, u bilo kojem aspektu. Veseli me činjenica da su u organizaciju uključene institucije koje svaka na svoj način pokrivaju Skup, a njihov broj i pripadnost različitim znanstvenim i stručnim područjima potvrđuju važnost teme i daju posebnu interdisciplinarnost ovome Skupu.


 

Stoga Vas s posebnim zadovoljstvom pozivam da se aktivno uključite u rad Skupa i sudjelujete u razmjeni znanja i iskustava, produktivnim raspravama i druženju sa stručnjacima iz Hrvatske i inozemstva.


Veselimo se susretu u Splitu!


 


S poštovanjem,


 


U ime Znanstveno-organizacijskog odbora Skupaprof. dr. sc. Igor Jerković


SEKCIJE


 • Nutricionizam,

 • Dijetetika i dijetoterapija,

 • Zdravstvena sigurnost hrane,

 • Analiza hrane i

 • Proizvodnja zdravstveno sigurne i nutritivno vrijedne hrane.

   

  PRIJAVA RADOVA

  Sažeci (do 200 riječi), na hrvatskom ili engleskom jeziku, trebaju biti pripremljeni prema uputama za pripremu sažetaka i poslani putem obrasca za slanje sažetaka koji se nalaze na web stranici Skupa. Ukoliko je sažetak na hrvatskom jeziku, potrebno je naslov i ključne riječi prevesti i na engleski jezik. Sažeci će biti objavljeni u Knjizi sažetaka Hranom do zdravlja. Osim toga, postoji mogućnost objavljivanja i cjelovitih radova u Zborniku radova Hranom do zdravlja, ili u znanstveno-stručnim časopisima Croatian Journal of Food Science and Technology ili Hrana u zdravlju i bolesti.

   

  MJESTO ODRŽAVANJA

  Kemijsko-tehnološki fakultet Split, Ulica Ruđera Boškovića 35, 21000 Split, Hrvatska.

   

  PRIJAVA SUDIONIKA

  Sudionici se trebaju prijaviti putem online obrasca na web stranici Skupa.

   

  KOTIZACIJE


Puna kotizacija*

800,00 HRK (110 EUR)

Studentska (uz potvrdu)*

400,00 HRK (55 EUR)

Dnevna*

600,00 HRK (80 EUR)

Osoba u pratnji*

500,00 HRK (65 EUR)

*PDV uključen

 


Kotizacija uključuje: sudjelovanje u radu Skupa, Zbornik sažetaka i Zbornik radova, osvježenje za vrijeme stanki i zajedničku večeru sudionika.


 


VAŽNI DATUMI


16. srpnja 2018.

Prijava sudjelovanja i dostava sažetaka

31. srpnja 2018.

Obavijest o prihvaćanju sažetaka

14. rujna 2018.

Uplata kotizacije

30. listopada 2018.

Dostava cjelovitih radova


 


SPONZORSTVO


Za potencijalne sponzore, izlagače i donatore pripremljen je dokument s različitim opcijama sponzoriranja koji se može pronaći na web stranicama Skupa.


 


WEB STRANICA SKUPA: http://www.ptfos.unios.hr/Hranom_Do_Zdravlja/


 


KONTAKT


Ivana Generalić Mekinić, tel: +385 21 329 458, e-mail: gene@ktf-split.hr (tajnica Skupa, Split)


Antun Jozinović, tel: +385 31 224 336, e-mail: ajozinovic@ptfos.hr (tajnik Skupa, Osijek)


OKVIRNI PROGRAM SKUPA


SEKCIJE


 • Nutricionizam,

 • Dijetetika i dijetoterapija,

 • Zdravstvena sigurnost hrane,

 • Analiza hrane i

 • Proizvodnja zdravstveno sigurne i nutritivno vrijedne hrane.

   

  PREDAVAČI POTVRĐENI DO SADA

 • Ibrahim Elmadfa, Beč, Austrija

 • Patrick Rollin, Orleans, Francuska

 • Prokopios Magiatis, Atena, Grčka

 • Branko Bugarski, Beograd, Serbia

 • Daniela Čačić Kenjerić, Osijek, Hrvatska

 • Jelena Đugum, Zagreb, Hrvatska

 • Jasmina Ranilović, Koprivnica, Hrvatska

 • Roberta Petlevski, Zagreb, Hrvatska

 • Tea Bilušić, Split, Hrvatska

 • Ivana Generalić Mekinić, Split, Hrvatska

   

  Četvrtak, 18. 10. 2018.

   


9:30 – 10:00

Dolazak i prijava sudionika

10:00 – 10:30

Otvorenje Skupa

10:30 – 10:35

Otvorenje izložbe slika „HRANA KAO INSPIRACIJA UMJETNOSTI“

(Izložba dostupna za pregled tijekom prvog dana Skupa)

10:35 – 11:00

Pauza za kavu, razgledavanje postera

11:00 – 12:00

Plenarna predavanja

12:00 – 12:15

Pauza

12:15 – 13:30

Usmena priopćenja

13:30 – 15:00

Pauza za ručak, razgledavanje postera

15:00 – 16:30

Znanstveni seminar „MASLINOVO ULJE KAO FUNKCIONALNA HRANA“

16:30 – 16:45

Pauza za kavu, razgledavanje postera

16:45 – 18:00

Usmena priopćenja

20.00

Zajednička večera


 


Petak, 19. 10. 2018.


 


9:30 – 10:00

Dolazak i prijava sudionika

10:00 – 11:00

Plenarna predavanja

11:00 – 11:20

Pauza za kavu, razgledavanje postera

11:20 – 12:20

Usmena priopćenja

12:20 – 13:00

Zaključci i zatvaranje Skupa

 

Organizirano razgledavanje Dioklecijanove palače i gradske jezgre


 JEDANAESTI  SIMPOZIJ HRANOM DO ZDRAVLJA  U  SPLITU NA SVJETSKI DAN HRANE

Poštovane kolegice i kolege, dragi prijatelji,

iznimna mi je čast pozvati Vas u ime Znanstveno-organizacijskog odbora da nam se pridružite obilježavanju Svjetskog dana hrane na 11. međunarodnom znanstveno-stručnom skupu HRANOM DO ZDRAVLJA, koji će se održati u Splitu 18. i 19. listopada 2018. godine.

Cilj nam je na ovogodišnjem Skupu tijekom dva dana okupiti eminentne stručnjake iz akademske zajednice, stručnjake iz industrije, farmaceute, liječnike i sve druge kojima su u fokusu interesa hrana i utjecaj hrane na zdravlje, u bilo kojem aspektu. Veseli me činjenica da su u organizaciju uključene institucije koje svaka na svoj način pokrivaju Skup, a njihov broj i pripadnost različitim znanstvenim i stručnim područjima potvrđuju važnost teme i daju posebnu interdisciplinarnost ovome Skupu.

Stoga Vas s posebnim zadovoljstvom pozivam da se aktivno uključite u rad Skupa i sudjelujete u razmjeni znanja i iskustava, produktivnim raspravama i druženju sa stručnjacima iz Hrvatske i inozemstva.

Veselimo se susretu u Splitu!

S poštovanjem,

U ime Organizacijskog odbora Skupa

prof. dr. sc. Igor Jerković

 

Više detalja na stranici http://www.ptfos.unios.hr/Hranom_Do_Zdravlja/index.php/hr/671-2/

 

 

 

DEVETI ŠTAMPAROVI DANI U PLETERNICI

U organizaciji Udruge narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ od 7. do 10. prosinca u   Pleternici   se odžavaju  Deveti Štamparovi dani.   Glavna tema  tog znanstvenog skupa    je   promocija zdravlja sa fokusom na  ZDRAVE STILOVE ŽIVOTA  kao i zdravu prehranu. Međunarodni simpozij održat će se sutra, u Hrvatskoj knjižnici i čitaonici u Pleternici uz sudjelovanje oko 150 eminentnih stručnjaka  iz Hrvatske i regije.

Univerzitet u Tuzli, Tehnološki fakultet (studij nutricionizma) je suoragnizator i već treću godinu participira u suradnji na ovom eminentnom znanstvenom skupu. Ove godine iz Tuzle i BiH  će biti 5 referata:

·         Prof dr Fuad Pašić : BARIJATRIJSKA KIRURGIJA JUČE, DANAS SUTRA

·         Prof dr Nizama Salihefendić: VAŽNOST PROMOCIJE ZDRAVIH STILOVA ŽIVOTA U RANOJ DJEČIJOJ DOBI U OČUVANJU MENTALNOG ZDRAVLJA ZA CIJELI ŽIVOT

·         Prof dr Midhat Jašić: SASTOJCI IZ HRANE SA SEDATIVNIM UČINKOM

·         Dzemil Hajrić mr sc  iz Agencije za sigurnost hrane: UTJECAJ UNOSA JODA SA SOLI S ASPEKTA KVALITETE SOLI NA TRŽIŠTU BOSNE I HERCEGOVINE

·         Amra Omeragic  Magistra  farmacije  iz  Zenice UPOTREBA MASLAČKA U TRETMANU TUMORSKIH OBOLJENJA

Program se moze preuzeti na stranici:  http://unzas.hr/stamparovi-dani/  

Radoviće biti  publicirani u časopisu HRANA U YDRAVLJU I BOLESTI  koji se moze pogledati na stranicama

https://hrcak.srce.hr/hrana-u-zdravlju-i-bolesti 
www.hranomdozdravlja.com kao i na stranici:

http://www.ptfos.unios.hr/index.…/hrana-u-zdravlju-i-bolesti

DESTI SIMPOZIJ HRANOM DO ZDRAVLJA  U OSIJEKU NA SVJETSKI DAN HRANE

Svi podaci o skupu u na stranici

http://www.ptfos.unios.hr/Hranom_Do_Zdravlja/

Znanstveno-stručni skup HRANOM DO ZDRAVLJA će se održati 12. i 13. 10. 2017. godine u Osijeku, Hrvatska . Skup se odrzava na Agronomskom fakultetu. Program ce uskoro biti postavljen na veb stranicu.

 BIT CE PREZENTIRANO  VISE OD 150 RADOVA.

KOTIZACIJA: Puna kotizacija    400,00 kn, Studentska kotizacija  200,00 kn PDV uključen. Kotizacija obuhvata: kongresne materijale, kafe za vrijemepauze, rucak i izlet u Kopacki rit.

Uplata moze ici preko racuna ili na licu njesta. kotizaciju plaćaju i slušaoci i autori radova.

Podaci o ovogodisnjem skupu dostupni na stranici

http://www.ptfos.unios.hr/Hranom_Do_Zdravlja/ 

ODRZAVANJE DESTOG SIMPOZIJA HRANOM DO ZDRAVLJA I OVE GODINE U OSIJEKU NA SVJETSKI DAN HRANE

Poziv na dostavu radova

Internatonal Scientific and Professional Conference 10th WITH FOOD TO HEALTH October 12th- 13th 2017Osijek,

Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Tehnološki i Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli, HiST University of Trondheim, Norveška, Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u Osijeku, Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku, Kemijsko-tehnološki fakultet Split, Veleučilište u Požegi, Udruženje za nutricionizam i dijetetiku BiH, Veterinarski zavod Vinkovci, Farmaceutska komora Tuzlanskog kantona (BiH), Udruga narodnog zdravlja Andrija Štampar, Hrvatska agencija za hranu, Društvo kemičara i tehnologa Osijek, Europsko udruženje higijenskog inženjerstva idizajna (European Hygienic Engineering & Design Group) – EHEDG i The Internatinal Union of FoodScience and Technology (IUFoST)

organiziraju 10. međunarodni znanstveno-stručni skup HRANOM DO ZDRAVLJA koji će se održati 12. i 13. 10. 2017. godine u Osijeku, Hrvatska

Poštovane kolegice i kolege, dragi prijatelji,

Iznimna mi je čast pozvati Vas u ime Znanstveno-organizacijskog odbora da nam se pridružite obilježavanju Svjetskog dana hrane na međunarodnom znanstveno-stručnom skupu Hranom do zdravlja koji će se održati u Osijeku 12. i 13. listopada 2017. godine.

Ove godine Skup se održava deseti put, a cilj nam je da tijekom dva dana okupimo eminentne stručnjake izakademske zajednice, stručnjake iz industrije, farmaceute, liječnike i sve druge kojima su u fokusu interesa hrana i utjecaj hrane na zdravlje, u bilo kojem aspektu.

Veseli me činjenica da su u organizaciju uključeneins instucije koje svaka na svoj način pokrivaju Skup, a njihov broj i pripadnost različitim znanstvenim istručnim područjima potvrđuju važnost teme i daju posebnu interdisciplinarnost ovome Skupu. Stoga Vas s posebnim zadovoljstvom pozivam da se aktivno uključite u rad Skupa i sudjelujete u razmjeni znanja i iskustava, produktivnim raspravama i druženju sa stručnjacima iz Hrvatske i inozemstva.

Veselimo se susretu u Osijeku!

S poštovanjem,

U ime Znanstveno-organizacijskog odbora Skupa

prof. dr. sc. Drago Šubarić

Simpozij 2016

Kompletan program 9. MEĐUNARODNOG ZNANSTVENO-STRUČNOG SKUPA "HRANOM DO ZDRAVLJA" koji se održava u četvrtak 13. 10. 2016. u Aula Magna Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, Kralja Petra Svačića 1d, Osijek, Hrvatska možete preuzeti klikom na Hranom_do_zdravlja_Program_2016.pdf

Dio programa možete pogledati u nastavku.

PROGRAM

9. MEĐUNARODNOG ZNANSTVENO-STRUČNOG SKUPA

HRANOM DO ZDRAVLJA

13. 10. 2016.

Mjesto održavanja Aula Magna Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku,

Kralja Petra Svačića 1d, Osijek, Hrvatska*

(*"Skup će biti bodovan sukladno pravilnicima Hrvatske liječničke komore")

10:00-10:30

DOLAZAK I PRIJAVA SUDIONIKA

 

 

10:30-11:00

POZDRAVNI GOVORI I OTVARANJE SKUPA

 

 

11:00-12:20

PLENARNA PREDAVANJA

Moderatori: Midhat Jašić, Ines Banjari, Daniela Čačić Kenjerić

 

 

11:00-11:20

Midhat Jašić, Drago Šubarić, Tena Niseteo

KOMPETENCIJE I KVALIFIKACIJE NUTRICIONISTA – STANJE I PERSPEKTIVE

COMPETENCES AND QUALIFICATIONS OF A NUTRITIONIST - CURRENT STATE AND PERSPECTIVES

11:20-11:40

Ines Banjari

STANJE UHRANJENOSTI DJECE ŠKOLSKE DOBI

STATE OF NOURISHMENT OF SCHOOL-AGED CHILDREN

11:40-12:00

Andrijana Včeva, Željko Zubčić, Hrvoje Mihalj, Tihana Mendeš

PREHRANA I LARINGOFARINGEALNI REFLUKS

DIET AND LARYNGOPHARYNGEAL REFLUX

12:00-12:20

Nizama Salihefendić, Muharem Zildžić

PUT HRANE KROZ TANKO CRIJEVO I JETRU: PUT U ZDRAVLJE ILI BOLEST

WAY OF FOOD THROUGH THE SMALL INTESTINE AND LIVER: THE PATH TO HEALTH OR DISEASE

 

 

12:20-12:30

RASPRAVA

 

 

12:30-13:00

PAUZA I RAZGLEDAVANJE POSTERA

 

 

13:00-14:30

USMENA PRIOPĆENJA – I. dio

Moderatori: Igor Jerković, Amra Odobašić, Đurđica Ačkar

 

 

13:00-13:10

Alma Čakmazović

POLITIKE ŠKOLSKE PREHRANE KAO DRUŠTVENA JATROGENEZA

SCHOOL MEAL POLICY AS SOCIAL IATROGENESIS

13:10-13:20

Vlatka Buzjak Služek

UTJECAJ SMANJENJA UNOSA KUHINJSKE SOLI NA UNOS JODA

EFFECT OF REDUCTION OF SALT INTAKE ON IODINE INTAKE

 

 

 

13:20-13:30

Ivana Rumbak, Tihana Kunić, Tena Niseteo, Diana Vukman, Darja Sokolić, Irena Colić Barić

VELIČINA PORCIJA HRANE I PIĆA U MALE DJECE

PORTION SIZE OF FOOD AND BEVERAGES IN TODDLERS

13:30-13:40

Maja Gradinjan, Hrvoje Centner, Valentina Hećimović

ŠKOLA ZDRAVLJA NA PODRUČJU GRADA OSIJEKA

HEALTH SCHOOL AT OSIJEK AREA

13:40-13:50

Tina Lešić, Snježana Zrnčić, Renata Barić, Dražen Oraić, Ana Vulić, Ana Legac, Jelka Pleadin

NUTRITIVNA VRIJEDNOST ZUBATCA (Dentex dentex) I KOMARČE (Sparus aurata) UZGOJENIH U JADRANSKOME MORU

NUTRITIONAL VALUE OF COMMON DENTEX (Dentex dentex) AND GILTHEAD SEA BREAM (Sparus aurata) FARMED IN THE ADRIATIC SEA

13:50-14:00

Gordana Kralik, Zlata Kralik, Danica Hanžek, Manuela Grčević

NUTRITIVNI I FUNKCIONALNI UČINCI ULJA U PROIZVODNJI KONZUMNIH JAJA

NUTRITIONAL AND FUNCTIONAL EFFECTS OF OILS IN TABLE EGGS PRODUCTION

14:00-14:10

Ines Drenjančević, Gordana Kralik, Zlata Kralik, Lidija Rašić, Ana Stupin, Anita Ćosić

ULOGA POLINEZANIĆENIH MASNIH KISELINA U KARDIOVASKULARNOM ZDRAVLJU

THE ROLE OF POLYUNSATURATED FATTY ACIDS IN CARDIOVASCULAR HEALTH

14:10-14:20

Aleksandra Gavarić, Đorđe Tadić, Branimir Pavlić, Jelena Vladić, Zita Šereš, Sonja Smole Možina, Senka Vidović

SVE POPULARNIJI ZASLAĐIVAČI: EKSTRAKCIJA ROGAČA (CERATONIA SILIQUA L.) SUBKRITIČNOM VODOM

NEW EMERGING SWEETENERS: SUBCRITICAL WATER EXTRACTION OF CAROB (CERATONIA SILIQUA L.)

14:20-14:30

Lidija Jakobek, Petra Krivak, Vedrana Krešić

ADSORPCIJA POLIFENOLA IZ JABUKE NA β-GLUKANU

ADSORPTION OF POLYPHENOLS FROM APPLES ONTO β-GLUCAN

 

 

14:30-15:00

PAUZA I RAZGLEDAVANJE POSTERA

 

 

15:00-16:30

USMENA PRIOPĆENJA – II. dio

Moderatori: Maja Miškulin, Marjana Simonič, Ivana Rumbak

 

 

15:00-15:10

Valentina Pavlova, Daniela Veljanovska, Zharko Kostovski, Sashko Martinovski

ZNANJA I STRATEGIJE VEZANE UZ PREHRANU TRENERA TIMSKIH SPORTOVA U REPUBLICI MAKEDONIJI

NUTRITION KNOWLEDGE AND STRATEGIES OF TEAM SPORTS COACHES IN REPUBLIC OF MACEDONIA

15:10-15:20

Ivan Perić, Marko Lazarević, Jure Benić

EFEKTI SUPLEMENTACIJE GVANIDINSKE OCTENE KISELINE

SUPPLEMANTATION EFFECTS OF GUANIDINOACTETIC ACID

 

 

 

 

15:20-15:30

Fatima Jusupović, Arzija Pašalić, Azra Saldum

PROCJENA UNOSA VITAMINA I MINERALA IZ PRIRODNIH IZVORA U PREHRANI STUDENTSKE POPULACIJE

ASSESMENT OF VITAMINS AND MINERALS FROM NATURAL SOURCES IN THE NUTRITION OF THE STUDENT POPULATION

15:30-15:40

Mateja Paklarčić, Daniela Kenjerić, Sead Karakaš, Ermina Kukić, Nermina Ždralović, Edita Andrić

STATUS UHRANJENOSTI ADOLESCENATA ISKAZAN PREMA ITM U ODNOSU NA PERCENTILNE KRIVULJE NA PODRUČJU SREDNJOBOSANSKOG KANTONA

NOURISHMENT STATUS OF ADOLESCENTS IN CENTRAL BOSNIA AREA EXPRESSED AS BMI IN COMPARISON TO PERCENTILES

15:40-15:50

Vildana Hadžić, Emir Abdulović, Emir Halilović, Azra Bačić

ZNAČAJ MIKRONUTRIJENATA I MAKRONUTRIJENATA U PREHRANI PACIJENATA S AKTIVNOM TUBERKULOZOM

THE IMPORTANCE OF MICRONUTRIENTS AND MACRONUTRIENTS IN THE DIET OF PATIENTS WITH ACTIVE TUBERCULOSIS

15:50-16:00

Dubravka Holik, Ivan Miškulin, Davorin Pezerović, Milan Gojo, Matko Markotić, Maja Miškulin

PREHRAMBENE NAVIKE OBOLJELIH OD UPALNIH BOLESTI CRIJEVA S PODRUČJA ISTOČNE HRVATSKE

DIETARY HABITS OF PATIENTS WITH INFLAMMATORY BOWEL DISEASES (IBD) FROM EASTERN CROATIA

16:00-16:10

Antonija Jozinović Lešić, Ida Parčetić-Kostelac, Mislav Lešić, Antun Jozinović, Drago Šubarić

MICETIZAM U REPUBLICI HRVATSKOJ

MUSHROOM POISONING IN REPUBLIC OF CROATIA

16:10-16:20

Katica Boban

USTROJ, NADLEŽNOST I POSLOVI SANITARNE INSPEKCIJE U SUSTAVU SIGURNOSTI HRANE U REPUBLICI HRVATSKOJ

ORGANIZATION, JURISDICTION AND SANITARY INSPECTION AFFAIRS REGARDING THE FOOD SAFETY IN CROATIA

16:20-16:30

Natalija Velić, Ibrahim Mujić, Ljiljana Primorac, Kristina Mastanjević, Vinko Krstanović, Goran Gagula, Mario Staver

UPOTREBA KESTENA U PROIZVODNJI PIVA I NJEGOV UTJECAJ NA KAKVOĆU PIVA

THE USE OF CHESTNUT CHIPS IN BEER PRODUCTION AND ITS EFFECT ON BEER QUALITY

 

 

16:30-17:00

-ZAKLJUČCI

-PROGLAŠENJE NAJBOLJEG POSTERA

-ZATVARANJE SKUPA

 

 

17:00-

ZAJEDNIČKI RUČAK SUDIONIKA

obavijest o osmom skupu

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,

Tehnološki i Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli

u suradnji s Farmaceutskom i Liječničkom komorom Tuzlanskog kantona (BiH),

Udruga narodnog zdravlja Andrija Štampar,

HAH-Hrvatska agencija za hranu,

HiST University of Trondheim, Norveška i

Europsko udruženje higijenskog inženjerstva i dizajna

(European Hygienic Engineering & Design Group) - EHEDG

 

organiziraju

 

9. međunarodni znanstveno-stručni skup

HRANOM DO ZDRAVLJA

koji će se održati 13. 10. 2016. godine

u Osijeku, Hrvatska

 

Poštovani,

 

u ime Znanstveno-organizacijskog odbora pozivam Vas na sudjelovanje na 9. međunarodnom znanstveno-stručnom skupu Hranom do zdravlja koji će se održati u Osijeku (Hrvatska) 13. listopada 2016. godine. Organizatori skupa su već devetu godinu za redom Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Farmaceutski i Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli i HiST University of Trondheim, Norveška, a od osmog skupa 2015. godine i Europsko udruženje higijenskog inženjerstva i dizajna (European Hygienic Engineering & Design Group) - EHEDG. Od ove, 2016., godine novi suorganizatori Skupa su i Udruga narodnog zdravlja Andrija Štampar te HAH-Hrvatska agencija za hranu.

 

SEKCIJE

 • Nutricionizam,

 • Dijetetika i dijetoterapija,

 • Zdravstvena sigurnost hrane,

 • Analiza hrane i

 • Proizvodnja zdravstveno sigurne i nutritivno vrijedne hrane

 

MJESTO ODRŽAVANJA SKUPA

Tvrđa, Osijek, Hrvatska

 

PRIJAVA RADOVA

Sažeci (do 200 riječi), na hrvatskom ili engleskom jeziku, uz naznaku sekcije, šalju se na adresu: ivana.laus@ptfos.hr (Osijek) ili marizela_sabanovic@yahoo.com (Tuzla). Sažeci će biti objavljeni u Zborniku sažetaka i radova Hranom do zdravlja. Osim toga, postoji mogućnost objavljivanja i cjelovitih radova u Zborniku sažetaka i radova Hranom do zdravlja, ili nakon Skupa u znanstveno-stručnim časopisima Hrana u zdravlju i bolesti, Technologica Acta ili Croatian Journal of Food Science and Technology.

 

 

KOTIZACIJA

 

Puna kotizacija*                            400,00 kn

Studentska kotizacija*                                              200,00 kn

*PDV uključen

 

Kotizacija uključuje sudjelovanje u radu Skupa, Zbornik sažetaka i radova, osvježenje za vrijeme stanki i svečanu večeru.

 

 

VAŽNI DATUMI

 

  5. 7. 2016. prijava sudjelovanja i dostava sažetka

15. 7. 2016. obavijest o prihvaćanju rada

22. 7. 2016. uplata kotizacije

15. 9. 2016. dostava cjelovitih radova

 

 

Upute za prijavu sudjelovanja, pisanje sažetka i rada te sve ostale informacije o Skupu možete pronaći na web stranici Skupa www.ptfos.unios.hr/hranom-do-zdravlja/.

 

 

Veselimo se susretu u Osijeku!

 

 

S poštovanjem,

U ime Znanstveno-organizacijskog odbora Skupa

prof. dr. sc. Drago Šubarić

OVERVIEW

of the 8th International Scientific and Professional Conference

WITH FOOD TO HEALTH

Tuzla, Bosnia and Herzegovina

16th October 2015

 

The Faculty of Pharmacy and Faculty of Technology, University of Tuzla, together with Chamber of Pharmacists TK and Chamber of doctors TK, Tuzla (Bosnia and Herzegovina), Faculty of Food Technology Osijek, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek (Croatia), HiST University of Trondheim (Norway) and European Hygienic Engineering & Design Group-EHEDG organized an 8th International Scientific and Professional Conference, WITH FOOD TO HEALTH, traditionally held in Tuzla, Bosnia and Herzegovina, on the 16th October 2015, on World Food Day.

 

Scientific and professional papers were presented at the Conference as invited lectures, oral presentations and poster presentations in five sections:

 1. Nutrition
 2. Dietetics and diet therapy
 3. Food safety for human health
 4. Food analysis
 5. Production of food that is safe for human health and nutritionally valuable

 

At the opening ceremony the participants were greeted by Prof.dr.sc. Amra Odobašić, Dean of the Faculty of Technology, University of Tuzla, Tuzla (Bosnia and Herzegovina), Prof.dr.sc. Drago Šubarić, Dean of the Faculty of Food Technology Osijek, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Osijek (Croatia), Aida Softić, Vice-dean of the Faculty of Pharmacy, University of Tuzla, Tuzla (Bosnia and Herzegovina), Emilija Spaseska-Aleksovska, Chamber of Pharmacists TK, Tuzla (Bosnia and Herzegovina), dr Almir Azabagić, Chamber of doctors TK, Tuzla (Bosnia and Herzegovina), mr sc Amir Avdagić, Agency for Anti-doping control, Tuzla (Bosnia and Herzegovina), Amir Sakić prof., Agency for Halal Quality Certification BiH, Mr sc Nijaz Bajramović dr vet.med., Food safety agency of BIH, Mostar (Bosnia and Herzegovina), mr Alić Suad, director, Secondary school of agriculture, food, veterinary medicine and services, Sarajevo (Bosnia and Herzegovina), Nina Bijedić, SPONSOR - AS GROUP, Tešanj, (Bosnia and Herzegovina). After greetings, Prof.dr.sc. Amra Odobašić, Dean of the Faculty of Technology, University of Tuzla (Bosnia and Herzegovina), officially opened the Conference.

 

 

 

 

During the Conference a number of scientific and professional papers from Bosnia and Herzegovina, Croatia and different European countries were presented.

Altogether, there were 216 participants through invited lectures, oral presentations, and poster presentations, from 7 different countries (Croatia, Bosnia and Herzegovina, Italia, Republic of Macedonia, Republic of Serbia, Slovenia, USA). Five invited lectures, 22 oral presentations from five sections mentioned above and 46 poster presentations were given, with a total of 73 scientific and professional papers registered, while also several companies exhibited their equipment and devices.

 

The invited lectures at the Conference were as follows:

 1. Prof. dr. Muharem Zildžić, Prof. dr. Nizama Salihefendić, doc. dr. Munevera Bećarević, INTEGRATIVNA MEDICINA I PREHRANA, Medicinski fakultet Tuzla, BiH

 2. Acc. Prof. dr. Mirsada Hukić, prof.dr. Fatima Numanović, ZNAČAJ ISTRAŽIVANJA REZISTENCIJE NA ANTIBIOTIKE, Akademija nauka i umjetnosti BiH

 3. Doc. dr. sc. Dubravka Vitali Čepo, Ivana Matelić, BIOLOŠKI UČINCI OLEUROPEINA, Farmacutski fakultet Sveučilšta u Zagrebu, Hrvatska

 4. Doc. dr. Fuad Pašić, PERSONALIZIRANI PRISTUP U BARIJATRIJSKOJ HIRURGIJI METABOLIČKOG SINDROMA, Klinika za hirurgiju UKC Tuzla, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, BiH

 5. Prof. dr Ljiljana Dojčinovski, Prof. dr Boris Angelkov, STANJE I PERSPEKTIVE POSLIJE IMPLEMENTACIJE SISTEMA BEZBJEDNOSTI HRANE (HACCP i ISO 22 000) U R. MAKEDONIJI, Nestle-Bacersfield, California, USA, Centar za obuku i primjenu (COP)-Bitola, R. Makedonija

   

   

   

   

  The Conference was accompanied by lots of other events: Welcome Reception, Gala dinner and various other social activities during the Conference.

  The interest in the Conference was great and the organizers were convinced in its success with a good reason. From our contacts with the participants of the Conference we found out that they were satisfied with the organization of the Conference, and that the lectures were interesting for them, which was visible from the occupancy of the hall during the entire Conference. Especially successful was the part of the Conference concerning poster presentations where almost all registered participants presented their posters.

   

   

   

  The organization of the 8th WITH FOOD TO HEALTH was supported by many institutions and companies: AQUAVITA, AS GRUPACIJA, BAYER, BONY SOKOVI, CORN FLIPS, FANA SREBRENIK, GUSTO SAPORE, LANDGOLD, MEGGLE, MENPROM, PERUTNINA BREZA, PERUTNINA, PTUJ, SALVUS, SHIMADZU, SLATKA VAROŠ, SMRČAK, SOLGAR, TAKEDA, UNICEF SARAJEVO, UNIFARM TUZLA, VITINKA, VOĆAR BRČKO, VOĆAR - RAHIĆ, VOĆNI RASADNIK SREBRENIK, ZADA PHARMACEUTICALS, ZLATNA DŽEZVA, ZOTT GRADAČAC, …. All of them recognized the importance of keeping the tradition of organizing this Conference.

   

   

  For the Conference was prepared and printed the Book of abstracts and papers of 8th WITH FOOD TO HEALTH. Also, because it was received a bigger number of the full scientific and professional papers, some of them will be in the selection process for the preparation and publishing in the scientific-professional journal of nutrition and dietetics FOOD IN HEALTH AND DISEASE, exactly, in the 2. number of the 4. volume, and in the 1. number of the 5. volume.

   

   

   

An organizers’ wish is that this traditional festival of scientific and professional activity continues to be an important place of meeting, exchange of experiences and establishment of cooperation between science and economy.

 

On behalf of all of us who participated in the organization, I hope that the participants of the 8th WITH FOOD TO HEALTH took pleasant memories with them and I am looking forward to meeting you all again, at the 9th WITH FOOD TO HEALTH, in 2016!

 

 

Sincerely Yours,

 

 

In the name of the

Scientific and Organizing Committee of the Conference

 

Midhat Jašić, PhD, Full Professor

Drago Šubarić, PhD, Full Professor

 

 

 

 

In Tuzla, 18 November 2015.

Poziv za OSMI međunarodni simpozij "Hranom do zdravlja 2015"

 Dragi autori  clanovi urednistva i organizacijskog odbora

 

U attachmentu Zbornik u PDF formatu i Program simpozija. 

Simpozij ce poceti u 11 sati a zavrsiti oko 16,  ako se svi predavči budu drzali zadanog vremena ( nabavili smo zvono). 

Pri dolasku ce Vas sacekati student i prijavljujete se na desku za akreditacije, gdje ce te dobiti kongresne materijale (osim Zbornika dobijate i materijale poklon firmi proizvodjača dijetetskih proizvoda- dodataka prehrani Solgar, Zada pharmacutical, AS group-Klas Sarajevo  te firme proizvodjača laboratorijske opreme Šimacu  ). Navedene firme su i najveći sponzori osmog simpozija Hranom do zdravlja. 

Na hodniku će biti postavljena ZLATNA DZEZVA  najveća na zemaljskoj kugli koja je predstavljena i u Ginisovoj knjizi rekorda. Iz dzezve ce se piti kafa od 10 sati pa nadalje. Na hodniku ce biti takodje i štand Bee med firme koja pakuje med i koja ce ponuditi čaj sa medom. Voditeljica simpozija ce biti sarmantna Una Suljic magistra farmacije, a skupu će se obratiti  dekani  fakulteta kao i predstavnici zanimljivih institucije koje se bave hranom. Prvi predavač je prof dr Muharem Zildzic sa temom INTEGRATIVNA MEDICINA I PREHRANA, pa ce moto ovog skupa i biti ovaj naslov. Slijede ostala predavanja po programu. 

Kad se zavrse Uvodna predavanja slijedi pauza za ručak (proizvodi zdrave prehrane he he : Perutnine, Memproma, Slatke varosi, Dramaringa-topla jela, Bony sokovi, pekara Kabil, kolači Gusto Sapore, proizvodi Fana, voce od vocnog rasadnika Srebrenik, Jukan tradicionalni kolači, voda aquavita i tvrdo kuhana jaja  itd). 

Nakon ručka rad se nastavlja u dvije sekcije i u dvije različite prostorije (amfiteatar i učionica br 3), a nakon završenih predavanja slijedi Zakljucak simpozija, dodjela certifikata i dodjela nagrada najboljem posteru.

Svi predavači (usmeni)  dodatno dobivaju poklon paketice od Zade pharmacutical, Voćar Brčko i drugih firmi ( jos nismo ostale pokupili).

 

Od pola 8 je GALA VEČERA i nadamo se da svi dolaze na veceru u restoran Zlatnik. Za muziku se pobrinuo liječnik nutricionista ali i glazbenik dr Azabagić, no tu ce biti kao zabavljač slavonskog bećarca i dr sc Krunoslav Aladi iz Vinkovaca ( jedan od urednika Zbornika).  Večera će biti mjesto za druženje ali i za sticanje novih trajnih poznanstava i prijateljstva.

 

Radujemo se susretu u Tuzli

 

U ime organizacionog odbora

 

Midhat Jasic 

 

preuzmite program klikom na

 

 

 

PODATKE O PRISPJELIM  RADOVIMA MOZETE POGLEDATI NA http://hranomdozdravlja.com/?do=apstrakti15 A O AUTORIMA  http://hranomdozdravlja.com/?do=predavaci15

 

 

 

   http://www.tf.untz.ba/img/image-1-tf-logo.jpg    http://www.farmacy.untz.ba/slike/zaglavlje.png    *    Til forsiden    

International Scientific and Professional Conference

8th WITH FOOD TO HEALTH

16th October 2015

Tuzla, Bosnia and Herzegovina

Hranom do zdravlja  

Tehnološki i Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli u saradnji sa Farmaceutskom i Liječničkom komorom,

Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

HiST University of Trondheim, Norveška

organiziraju  8. međunarodni Simpozij pod nazivom

HRANOM DO ZDRAVLJA

koji će se održati 16.10.2015. u Tuzi, Bosna i Hercegovina

Poštovani,

u ime Znanstveno-organizacijskog odbora pozivam Vas na sudjelovanje na 8. međunarodnom znanstveno-stručnom skupu Hranom do zdravlja koji će se održati u Tuzli (BiH) 16. listopada 2015. godine, na Svjetski dan hrane. Organizatori skupa su već osmu godinu za redom Farmaceutski i Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, i HiST University of Trondheim, Norveška.

Rad Skupa će se odvijati kroz pozvana predavanja i priopćenja na posterima, unutar sljedećih sekcija:

·  Nutricionizam, 

·  Diejtetetika i dijetoterapija i

·  Zdravstvena sigurnost hrane

Radovi se mogu prijaviti kao sažeci, na bosanskom, hrvatskom, srpskom i engleskom jeziku, uz mogućnost slanja i objavljivanja također i cjelovitih radova, u Zborniku sažetaka i radova Hranom do zdravlja, ili u znanstveno-stručnom časopisu Hrana u zdravlju i bolesti. Izdavači časopisa su Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli i Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a časopis je indeksiran u CAB Abstracts bazi podataka te na Portalu znanstvenih časopisa Republike Hrvatske- HRČAK. 

Kotizacija

Puna kotizacija*                             100 KM

Studentska kotizacija*                     70 KM

*PDV uključen

Kotizacija uključuje sudjelovanje u radu Skupa, Zbornik sažetaka i radova, osvježenje i snack za vrijeme stanki i svečanu večeru. Uplata će se doznačiti žiro računa fakulteta. Instrukcije za plaćanje mozete preuzeti klikom na  INSTRUKCIJE_ZA_UPLATU_Kotizacija_za_Simozij_Hranom_do_zdravlja_2015.doc

Rok za slanje sažetaka je 5.07.2015. godine, a rok za slanje obavijesti o prihvaćanju Vašeg rada 15. 07.2015.godine. Rok za slanje cjelovitih radova je 15.09.2015. godine. Upute za prijavu sudjelovanja, pisanje sažetka i rada te sve ostale informacije o Skupu možete pronaći na web stranici Skupa www.hranomdozdravlja.com .

Sažetke možete unijeti direktno na web stranicu skupa  http://hranomdozdravlja.com/?do=prijava15

Isto tako sažetke i radove možete dostavljati na e-mail adrese tajništva simpozija.  

U Tuzli :

 • Doc.dr.sc. Ramzija Cvrk: +387 61 412 100;   ramzija.cvrk@ untz.ba

U Osijeku:dr sc Antun Jozinovic

Za učešće na simpoziju potrebno je izvrsiti registraciju putem popunjavanja obrasca. Obrazac za registraciju mozete preuzeti na linku:

Obrazac_za_prijavu_Hranom_do_zdravlja__2015.doc

Obrazac za registraciju dostaviti e mailom na kontak osobe.


 Vidimo se u Tuzli!

S poštovanjem,

U ime Znanstveno-organizacijskog odbora Skupa

prof. dr. sc. Midhat Jašić


 


 
SEDMI MEĐUNARODNI ZNANSTVENO-STRUČNI SIMPOZIJ "HRANOM DO ZDRAVLJA"

SEDMI MEĐUNARODNI ZNANSTVENO-STRUČNI SIMPOZIJ "HRANOM DO ZDRAVLJA" 


Drage koleginice i kolege,


Čast nam je pozvati Vas na Sedmi međunarodni znanstveno-stručni Simpozij ''HRANOM DO ZDRAVLJA''  koji će se održati u Tuzli, 16. oktobra 2014. godine. Simpozij se već šest godina održava u organizaciji Farmaceutskog i Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, HiST Univerziteta u Trondheimu, Norveška i Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta J.J.Strossmayer u Osijeku, Hrvatska. Teme znanstveno-stručnog simpozija bit će podijeljene u 4 sekcije:
 • Sastojci  hrane i zdravlje
 • Nutraceuticals-funkcionalna hrana i dodaci prehrani
 • Hipersenzitivnost na  pojedine sastojke hrane
 • Prehrana u prevenciji savremenih sistemskih bolesti  
Radovi se mogu prijaviti kao sažetci uz mogućnost objavljivanja i cjelovitih radova u četvrtom Zborniku radova i sažetaka  "Hranom do zdravlja", kao i časopisu "Hrana u zdravlju i bolesti". Časopis  "Hrana u zdravlju i bolesti" citira se u CAB Abstract, bazi podataka naučnih časopisa, i objavljuje se na Portalu znanstvenih časopisa republike Hrvatske - HRČAK,

Časopis i Zbornik sažetaka su dostupni na linku Časopis. Svi dostavljeni sažetci i radovi u cjelosti podliježu recenziji. Radovi se mogu prezentirati usmeno ili putem postera. Dodatne informacije su dostupne na:  www.hranomdozdravlja.com

Prijava radova Ukoliko sa svojim radom želite učestvovati na Sedmom međunarodnom znanstveno - stručnom Simipozijumu ''HRANOM DO ZDRAVLJA'',  molimo pošaljite sažetke radova na BHS jezicima, uz engleski prijevod, najkasnije do 01.08.2014. godine, a radove napisane u cjelosti koji će biti objavljeni u časopisu najkasnije do 01.09.2014. godine. 
Sažetci radova, kao i radovi u cjelosti trebaju biti napisani prema uputi  na web stranici www.hranomdozdravlja.com


Sažetke i radove dostavljati na e-mail adrese tajništva simpozija.
Tajništvo skupa i kontakt.
Tuzla (TF):
Doc.dr.sc. Ramzija Cvrk: +387 61 412 100;   ramzijat@yahoo.com
Osijek (PTFOS):
Ivana Pavleković: +385 31 224 383;  ivana.pavlekovic@ptfos.hr

Radujemo se saradnji!
U ime Naučnog/Znanstvenog i Organizacionog Odbora
Prof. Dr. Midhat Jašić
Dear colleagues,

With pleasure we invite you to participate at the 7th International scientific Symposium ''Food to Health’’, which will take place in Tuzla, 16th October 2014. The symposium is already six years organized:
 • Pharmacy and Technology Faculty of Tuzla University,
 • HiST University of Trondheim, Norway and
 • Faculty of Food Technology from University „Josip Juraj Strossmayer” from Osijek, Croatia.
Topics of Symposium will be divided into four sections:
 • Food Ingredients and Health,
 • Food  supplements and Functional food,
 • Hypersensitivity to food ingredients and
 • Nutrition and contemporary systemic disease prevention.  
Papers should be submitted in a form of abstracts or full articles. There are possibility of publishing abstract and full papers in the 4th book of abstracts and papers under title "Food to Health“, or in the journal under title "Food in Health and Disease". The journal ''Food in Health and Disease'' referred in CAB Abstract, scientific journals database, and published in the HRCAK, main portal of Croatian scientific journals (see on the link). The journal and book of proceedings are available on the website: hranomdozdravlja.com. All abstracts and papers will be reviewed. Papers can be presented orally in the form of posters. The additional information can be found on the website: www.hranomdozdravlja.com

Submission of papers
If you wish to participate on 7th International scientific Symposium ''Food to Health'', with your abstracts or full papers, please send it in Bosnian, Croatian or Serbian language, with English translation, no later than 01.08.2014. and full text no later than 01.09.2014. Abstracts and full papers should be written according to the instructions on the website: www.hranomdozdravlja.com.
Abstracts and papers should be submitted by e-mail to the secretariat of Symposium.
Secretariat and Contact:
 1. Technology Faculty of Tuzla University; Tuzla (TF): Doc.dr.sc. Ramzija Cvrk: +387 61 412 100; ramzijat@yahoo.com
 2. Faculty of Food Technology of University „Josip Juraj Strossmayer “ from Osijek, Croatia: Ivana Pavleković: +385 31 224 383; ivana.pavlekovic@ptfos.hr
We look forward to cooperation
In the name of Scientific and Organizing Committee
Prof dr Midhat Jasic
Poštovani čitaoci

 

ZADOVOLJSTVO JE OBAVIJSTITI VAS DA SE  ČASOPIS NALAZI NA HRČKU - Portlu znanstvenih časopisa Republike Hrvatske. Separate česopisa možete preuzeti sa Portala Hrčak.


Hrčak je centralni portal koji na jednom mjestu okuplja hrvatske znanstvene i stručne časopise koji nude otvoreni pristup svojim radovima ili minimalno bibliografskim podacima i sažecima svojih radova. 

Portal Hrčak izrađen i radi uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, realiziran je u Srcu, a osnovna ideja potekla je iz Hrvatskog informacijskog i dokumentacijskog društva


Uredništvo
SIMPOZIJ "RACIONALNA TERAPIJA SA ANTIBIOTICIMA" SE ODRŽAVA 19-20. OKTOBRA 2012. GODINE, U ORGANIZACIJI CENTRA ZA KONTINUIRANU EDUKACIJU FARMACEUTSKOG DRUŠTVA FEDERACIJE BIH I LJEKARSKE KOMORE KANTONA SARAJEVO.

Simpozij ljekara i farmaceuta "Racionalna terapija sa antibioticima",  se održava u hotelu "Radon Plaza" u Sarajevu od 19-20. oktobra 2012. godine, u organizaciji Centra za kontinuiranu edukaciju Farmaceutskog društva Federacije BiH i Ljekarske komore Kantona Sarajevo.


Simpozij će obraditi trenutnu praksu u primjeni terapije sa antibioticima. Učesnici će imati priliku steći najnovije informacije vezane uz različite grupe antibiotika u cilju pružanja sigurne i efikasne terapije, posebno u vezi sa mogućom zloupotrebom antibiotika i poboljšanjem kvaliteta zdravstvene zaštite u našoj zemlji. Simpozij je organizovan u saradnji sa istaknutim stručnjacima iz ove oblasti, uključujući ljekare i farmaceute, gdje je od posebnog značaja razmjena profesionalnih iskustava.

Jedna tema je i Antimikrobne tvari u hrani.

  

 

Simpozij "Hranom do zdravlja"

Prvi poziv


Drage koleginice i kolege,

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na Peti tradicionalni međunarodni naučno-stručni simpozij pod nazivom HRANOM DO ZDRAVLJA, koji će se održati u Tuzli, 21. i 22. septembra 2012. godine.

Skup se već 5 godina održava u organizaciji Farmaceutskog i Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Kantonalne farmaceutske komore Tuzla, HiST Univerziteta u Trontheimu i Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta J.J.Strossmayer u Osijeku. 

Ukoliko želite učestvovati sa svojim radom na ovome skupu, molimo pošaljite abstrakte na bosanskom, hrvatskom ili srpskom jeziku, uz engleski prevod, do 20.07.2011. godine, a cijele radove najkasnije do 01.09.2012.god.  Skup traje dva dana u vremenu od 10 do 15 sati. Radovi će biti prezentirani oralno i u okviru postera.

Radovi se prijavljuju kao sažeci uz mogućnost objavljivanja i cjelovitih radova u trećem Zborniku radova i sažetaka "Hranom do zdravlja", koji je evidentiran kao zajednička publikacija sa:

 • HiST-Univerziteta u Tronthaimu,
 • Prehrambeno-tehnološkog fakulteta  Sveučilišta J.J.Strossmayer u Osijeku,
 • Tehnološkog fakulteta  Univerziteta u Štipu i
 • Tehnološkog fakulteta  Univerziteta u Novom Sadu,

a koji je katalogiziran u Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Sarajevo.

Predstavljanje Vašega znanstvenog i stručnog rada biti će važan doprinos uspješnom održavanju ove tradicionalne višedisciplinarne znanstvene smotre.

I radovi i sažetci će biti recenzirani, što će omogućiti ove godine njihovu prijavu u bibliografske baze koje će pratiti navedenu publikaciju. Prihvataju se naučni, revijalni i stručni radovi. Objavljuju se i struktuirani sažetci radova. Uputu za pisanje sažetaka možete preuzeti na web stranici www.hranomdozdravlja.com. Sažeci će po prijemu biti postavljeni na web stranicu www.hranomdozdravlja.com.

Po želji autori mogu objaviti svoje radove i u časopisu „Hrana u zdravlju i bolesti“, koji je jedinstven domaći časopis za nutricionizam i dijetetiku.

Dodatne informacije možete naći na internetskoj stranici www. hranomdozdravlja.com

Po završetku skupa, Zbornici se postavljaju u on-line verziji na web stranici.

Kotizacija za skup je 50 EUR-a, a u kotizaciju su uračunati primjerci Zbornika i materijali za Simpozij.

Sažetke i radove dostavljati na mail: jasic_midhat@yahoo.com ili midhat.jasic@untz.ba.

Radujemo se saradnji!

Prof. Dr. Zlata Mujagić

Prof. Dr. Midhat Jašić

Prim.mr.ph. Zahida Binakaj

 

PRVI BROJ ČASOPISA HRANA U ZDRAVLJU I BOLESTI

 

Izašao je prvi broj časopisa  Hrana u zdravlju i bolesti i možete ga preuzeti klikom na sljedeći naslov: Hrana_u_zdravlju_i_bolesti_online.pdf 1.11Mb

Uskoro slijedi i drugi broj.

April 2012.godina.

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

Poštovani učesnici simpozija HRANOM DO ZDARVLJA

Ovom prilikom želimo se zahvaliti svima koji su došli na simpozij: predavačima iz zemlje i inozemstva, slušaocima, profesorima iz srednjih škola, studentima Farmacutskog, Tehnološkog i ostalih fakulteta, liječnicima obiteljske/pordične medicine.

Posebno se zahvaljujemo firmama i drugim institucijama koje su pomogle održavanje ovog skupa.

Još se utisci sređuju, a skup je sigurno bio brojniji nego ranijih godina ( ukupan broj prijava na simpozij prelazi 200 ).

Molimo da Vaše sugestije slobodno dostavite e mailom, kako bi iduće godine mogli poboljšati sadržaje.

Molimo sve koji su snimali skup da pošalju zanimljive fotografije sa simpozija, a do tada  pogledajte klikom na ...

POGLEDAJTE GALERIJU SLIKA SA SIMPOZIJA koju su snimali učesnici.

 

S poštovanjem

U ime organizacionog odbora

Prof Dr Midhat Jašić

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

Pred početak simpozija

 

Dominantan multikulturalan ambijent ( od Norvešeke, Austrije i susjednih država kao idržava bivše Jugoslavije)

 

Simpozij dijetetika i dijetoterapija, popodne, liječnici ozbiljno prate predavanja i uvodni govor ministrice zdravlja Prof dr Nade Pavlović  

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Poštovani posjetitelji,

cilj ove stranice je doprinos afirmaciji zdrave prehrane i zdravog životnog stila. Zdravu prehranu objašnjavamo na osnovama dobrog poznavanja sastojaka hrane i ujecaja tih sastojaka na zdravlje ljudi.

Osim afirmativnih tekstova i ilustracija stranica služi i za on-line objavu radova sa znanstveno-stručnih skupova koji se održavaju svake godine u okviru LJETNOG UNIVERZITETA u Tuzli, a pod naslovom HRANOM DO ZDRAVLJA.

Teme skupova svake godine se djelomično razlikuju. Tako  su 2008. godine teme dvodnevnog skupa bile, prvi dan, HRANOM DO ZDRAVLJA, a drugi dan, ANALIZE HRANE. Sljedeće, 2009. godine tema skupa je bila HRANA U ZDRAVLJU I BOLESTI, a 2010. godine tema je bila  DODACI PREHRANI U ZDRAVLJU I BOLESTI.

Tema skupa 2011. godine je DIJETETSKI PROIZVODI U ZDRAVLJU I BOLESTI. 

Pri definiranju programa vodimo računa da pokrijemo sve najvažnije teme vezane za navedenu problematiku, pa se i predavači na seminarima biraju po istom kriteriju (priznati stručnjaci iz Bosne i Hercegovine te inozemstva).

Ove godine uvodno prevadnje će održati Prof. dr. Murkovic Michael sa Univerziteta u Grazu; a završno Prof. dr. Ibrahim Elmadfa sa Univerziteta u Beču.

Pristup seminaru je ovoren za sve zainteresirane, a stručnjaci iz ovog područja su pozvani da dostave svoje radove i prezentiraju rezultate na skupu.

Urednik stranice

Prof Dr Midhat Jašić

 

program seminara možete pruzeti klikom na  

program_seminara.pub  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Već tri godine u oragnizaciji seminara HRANOM DO ZDRAVLJA aktivno partcipiraju

 1. Faculty of Technology, Trondheim, Norway I 
 2. Prehrambeno-tehnološki faklutet iz Osijeka,

a ove godine  u organizaciji su nam se pridružili

 1. Tehnološki fakultet iz Novog Sada,
 2. Farmaceutski fakultet iz Zagreba,
 3. Tehnološki fakultet iz Skopja,
 4. Prehrambeno-poljoprivredni fakultet iz Sarajeva I
 5. Tehnološki fakultet iz Zvornika

Seminar prati i web portal www.tehnologijahrane.com kojeg uređuje naš član tehničkog odbora dip.ing. Zdravko Šimunić.

Stranica je linkovana i sa Međukantonalnom farmaceutskom komorom Sarajevo.


Već tri godine u oragnizaciji seminara HRANOM DO ZDRAVLJA aktivno partcipiraju

 1. Faculty of Technology, Trondheim, Norway I 
 2. Prehrambeno-tehnološki faklutet iz Osijeka,

a ove godine  u organizaciji su nam se pridružili

 1. Tehnološki fakultet iz Novog Sada,
 2. Farmaceutski fakultet iz Zagreba,
 3. Tehnološki fakultet iz Skopja,
 4. Prehrambeno-poljoprivredni fakultet iz Sarajeva I
 5. Tehnološki fakultet iz Zvornika

Seminar prati i web portal www.tehnologijahrane.com kojeg uređuje naš član tehničkog odbora dip.ing. Zdravko Šimunić.

Stranica je linkovana i sa Međukantonalnom farmaceutskom komorom Sarajevo.

 

Informacije sadržane na ovom sajtu ne smiju se reprodukovati ili koristiti u komercijalne svrhe, bez pismenog odobrenja. Možete kopirati materijale u ograničenim količinama sa ovog sajta za vašu ličnu nekomercijalnu upotrebu, pod uslovom da bilo koji obaveštenje o autorskim pravima neće biti uklonjena iz kopiranih materijala. Online izdavačima (sajtova) je dozvoljeno da povežu svoje web stranice na bilo koji sa ovim sajtom.

 
Upute o pisanju rada

Upute o pisanju rada za Časopis Hrana u zdravlju i bolesti kao i Zbornik sažetaka i radova 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

  

UPUTE AUTORIMA


1.PODACI O ČASOPISU

1.1. Časopis

1.2.Dostavljanje rukopisa

2. VRSTE I KATEGORIZACIJA RADOVA

3.PROCEDURA PRIHVATANJA RADA I AUTRORSKA PRAVA

3.1.Procedura prihvatanja rada

3.2.Autorsko pravo

3.3.Priprema rukopisa

4. STRUKTURA RADA

4.1. Sažetak

4.2.Ključne riječi

4.3.Popis kratica

4.4.Uvod  

4.5.Materijal i metode

4.6.Rezultati i rasprava

4.7.Zaključci

4.8.Zahvale

5.REFERENCE

 

  

Molimo autore da pročitaju upute za pripremu rukopisa za objavljivanje u Znanstveno-stručnom časopisu za bromatologiju i nutricionizam ''Hrana u zdravlju i bolesti''.

 

1.PODACI O ČASOPISU   


1.1. Časopis

 

Časopis Hrana u zdravlju i bolesti je  znanstveno-stručni časopis za bromatologiju i nutricionizam.

Časopis je  periodika sa 1 do 2 broja godišnje u tiskanoj formi i na postojećoj web stranici www.hranomdozdravlja.com

Svrha časopis je afirmacija istraživanja iz područja bromatologije i nutricionizma. Časopis  je interdisciplinarnog tipa iz područja biotehničkih i biomedicinskih znanosti. U časopisu se objavljuju u prvome redu znanstveni radovi, ali i drugi prilozi od znanstvenoga i stručnoga interesa: prethodna priopćenja, znanstvene bilješke, revijalni radovei, stručni radove i eseji, prikazi kao i druga priopćenja o znanstvenim istraživanjima

 

1.2.Dostavljanje rukopisa

 

Rukopisi se mogu  predati putem e-maila, kao dokument u prilogu, i/ili putem pošte, na CD-ROM-u u Uredništvo časopisa. Rukopisi se šalju na sljedeću adresu:


Tehnološki fakultet Tuzla

Univerzitet u Tuzli

Univerzitetska 8, 75 000 Tuzla, BiH

Tel.++387 35 320 745; fax: ++ 387 35 320 740; e-mail: midhat.jasic@untz.ba

(Glavni i odgovorni urednik časopisa: Prof.dr.sc.Midhat Jašić)

 

2. VRSTE I KATEGORIZACIJA RADOVA

 

Časopis objavljuje

 • izvorne znanstvene radove,
 • prethodna priopćenja,
 • znanstvene bilješke,
 • revijalne radove,
 • stručni radove i

napisane na jednom od jezika naroda BiH (bosanski, hrvatski ili srpski) i engleskom jeziku.

Svi pristigli rukopisi podliježu recenziji.


Razlika između znanstvenih i stručnih radova je u originalnosti metoda, rezultatata i zaključaka. Iako stručni rad može sadržavati  više prihvatljivih aplikacija, općenito ne mora značiti da rad daje novi znanstveni doprinos.


Izvorni znanstveni radovi prikazuju neobjavljene rezultate izvornih istraživanja. Oni moraju sadržavati značajna i originalna zapažanja koja će biti kritički vrednovana. Eksperimentalni podaci trebaju biti prezentirani na način koji omogućava reprodukciju i provjeru analiza na kojima se temelje zaključci.

 

Prethodno priopćenje sadrži jedan ili više novih znanstvenih podataka, ali bez dovoljno poje-

dinosti koje bi omogućavale provjeru kao kod izvornih znanstvenih radova. U priopćenju se mogu dati rezultati eksperimentalnog istraživanja, odnosno istraživanja koje je još u tijeku, rezultati kojih, zbog aktualnosti, traže brzo objavljivanje.

 

Znanstveni zabilješke uključuju izvješća kraćih ali kompletnih istraživanja ili opise izvornih laboratorijskih tehnika (metoda, aparata i dr.) i trebali bi biti napisani sažeto.

 

Pregledni rad sadrži cjelovit prikaz stanja i tendencija razvoja određenog područja teorije, metodologije ili primjene u području bromatologije i nutricionizma s kritičkim osvrtom ili procjenom. Citirana literatura mora biti dovoljno cjelovita da omogućuje dobar uvid i uključivanje u prikazano područje. Revijalni (pregledni) radovi su originalni, kritični i aktualni pregledi iz područje u kojem je, po mogućnosti, i sam/a autor/ica aktivan/a. Oni bi trebali uključivati najnovije reference iz međunarodnih publikacija

 

Stručni radovi predstavljaju nove mogućnosti poboljšanja u području bromatologije i nutricionizma. Naglasak je na primjeni poznatih metoda i činjenica, kao i na širenju znanja u određenom području. Stečena znanja primjenjuju se na objekt istraživanja. Stručni rad ne mora biti vezan uz originalna istraživanja već sadrži doprinos primjeni poznatih znanstvenih rezultata i teorija, prikaz teorijskih koncepcija i znanstvenih istraživanja te njihove primje- ne u praksi.

 


3.PROCEDURA PRIHVATANJA RADA I AUTRORSKA PRAVA

 

3.1.Procedura prihvatanja rada


Svi
prispjeli rukopisi  se razmatranju i  prihvataju od strane Uredništva časopisa, te se šalju na recenziju najmanje dva recenzenta. Na temelju mišljenja recenzenata, glavni i odgovorni urednik časopisa i urednički Odbor  časopisa donose odluku o prihvaćanju rukopisa. Rukopis  može biti odbijen bez pregleda, ako Uredništvo smatra sadržaj rukopisa  neprikladnim za časopis. Svi rukopisi se ocjenjuju prema kriterijima originalnosti i kvalitete njihovih znanstvenih i stručnih sadržaja.

 

3.2.Autorsko pravo


Autori snose isključivu odgovornost za sadržaj rukopisa. Uredništvo pretpostavlja da podnošenjem svojih radove autori nisu prekršili bilo kakva interna pravila i propise svojih institucija vezanih za sadržaj priloga i da nisu poslali rad i negdje drugdje. Prihvaćanje rada obvezuje autora da ne objavljuje isti rukopis drugdje.


3.3.Priprema rukopisa


Rukopis treba biti napisan na najviše 10 stranica, uključujući tablice, grafikone, sheme i fotografije, sa proredom 1,0 na jednoj strani papira i sa marginama  2,5 cm. Za tekst bi trebao biti korišten font Times New Roman, veličina fonta 12. Naslov rukopisa i naslov poglavlja trebaju biti kratki, pisane u boldu, a podnaslovi trebaju biti napisani u kurzivu.

Ispod naslova treba biti napisano ime/imena i prezime/prezimena autora. Rukopis mora sadržavati puno ime i prezime autora, sa zvjezdicom pored imena autora za korespondenciju. Fusnota na dnu prve stranice treba da sadrži podatke o odgovarajućim autoru (adresa i e-mail). Pripadnosti za sve autore treba navesti u sljedećim redoslijedom: Univerzitet/ Institucija, akultet/department, poštanska adresa, grad, država. Kada su autori iz različitih institucija, potrebno je koristiti superscript arapskim brojevima nakon prezimena autora.
Rukopis treba biti napisan bez pravopisnih pogrešaka, bezličan, te izbjegavati pasivna vremena. Autor je odgovoran da rukopisi budu napisani na jasnom  i razumljivom englesom jeziku.
Autorima čiji maternji jezik nije engleski,  preporučuje se da, prije slanja, provjere svoje rukopise sa kolegama sa engleskog govornog  područja.

Prva riječ u stvku rukopisa ne smije biti uvučena. Stavovi moraju biti odvojeni klikom na tipku Enter. Stranice moraju biti numerisanee (na dnu desno). Za decimalne brojevi u tekstu i tablicama, na engleskom jeziku treba koristiti tačku.


Latinske riječi, fraze i kratice, uključujući generičke i specifične nazive, treba biti napisan u kurzivu.

4. STRUKTURA RADA

 

Kod pisanja znanstvenih radova, a radi jasnoće rad  treba biti podijeljen u sljedeće sekcije: Sažetak, Ključne riječi, Uvod, Materijali i metode, Rezultati i rasprava, Zaključci i Literatura.

Sličan pristup treba koristiti i kod ostalih vrsta radova.


4.1. Sažetak


Sažetak  treba biti napisan na jednom od jezika naroda BiH (bosanskom, hrvatskom ili srpskom) uz engleski prijevod.

Tekst sažetka se piše u Word-u na A4 formatu, fontom Times New Roman 12, jednostrukim proredom. Ukupan tekst sažetka ne smije prelaziti 300 riječi.

Elementi sažetka su: naslov, ime autora i koautora, naziv ustanove, uvod, cilj rada, materijal i metode, rezultati sa diskusijom i zaključak.

Naslov treba biti boldiran i središnje centriran te pisan velikim slovima.

Imena i prezimena autora trebaju biti smještena ispod naslova, razdvojena zarezima, dok ime i prezime autora-izlagača rada treba biti napisano podvučenim stilom.

Naziv institucije, adresa, grad i država trebaju biti napisani ispod imena autora.

Preporuka ja da  tekst sažetka bude struktuiran i da  sadrži: uvod ( definIran problem),  cilj rada, upotrijebljeni materijal i metode, rezultate i zaključke.

 
4.2.Ključne riječi

 

Na kraju sažetka pišu se ključne riječi.Ključne riječi uključuju glavnu temu rada i ne smiju sadržavati više od 5 riječi ili fraza, koje treba odvojiti zarezima.

 

4.3.Popis kratica

Popis  kratica najviše 50 riječi.


4.4.Uvod

Uvod treba dati prikaz nekih predhodih rezultata istraživanja iz te oblasti i objasniti svrhu istraživanja prikazanih u rukpisu.

 
4.5.Materijal i metode


Eksperimentalni dio bi trebao biti napisan jasno sa dovoljno pojedinosti kako bi se omogućilo ponavljanje eksperimentalnog dijela rada. Materijal i metode trebaju opisivati instrumenate, uzorke, predmete, kemikalije, itd., dajući dovoljno detalja samo ako je u eksperimentalnom dijelu rada korištena nova metoda i/ili postupak ispitivanja. Za poznate metode i tehnike treba navesti odgovarajuće reference i citate.


4.6.Rezultati i rasprava


Informacije date u tablicama i grafovima ne treba ponavljati, a samo relevantne podatke treba diskutirati i objasniti. Kombiniranjem rezultata i rasprave mogu se pojednostavniti prezentacije podataka.

Tablice i slike trebaju biti potpuno razumljive bez čitanja teksta. Iz razloga objavljivanja, moraju biti dostavljene u grafičkim formatima (*. xls, *. tif ili *. jpg)  i na kraju rada. Sve ilustracije (grafovi, sheme, dijagrami, slike, itd.) trebaju biti imenovane kao slike. U raspravi se pozivati na slike brojem i kraticom "sl.". Sve tablice i grafikoni trebaju biti navedeni u tekstu i numerisane sukcesivno. Poželjan program za izradu slika i tablica je Microsoft Office Excel.

Kod pisanja, autori trebaju biti sigurni da koriste slova, podatake i simbole dovoljne veličine i debljine koji će biti jasno čitljivi  pri objavljivanju.. U grafikonima i dijagramima, krivulje treba identificirati pomoću različitih simbola (•, ◊, ○, □, ■, ▲, itd.), a ne širinom linije ili bojom. Nekoliko slika treba biti grupirane na jednoj stranici. Slike ne treba ograničiti okvirom. Naslov slika i legende treba smjestiti na dnu svake slike, dok naslove tablica treba staviti iznad tablice. Tekst u tablicama i grafikonima treba pisati istim jezikom kao i glavni dio teksta. Naslove, naslove tablica i slika, opise i legende tablica i slika treba pisati na engleskom jeziku, ako je cjelokupan rukopis na engleskom jeziku, a na jednom od jezika naroda BiH i na i engleskom jeziku, ako je cjelokupan rukopis pisan na jednom od jezika naroda BiH (bosanski, hrvatski ili srpski).


Kad god je moguće formule i jednadžbe treba pisati u jednom retku, centrirane na stranici, a uzastopno numerisane arapskim brojevima između okruglih zagrada na desnoj margini papira. U raspravi se pozivati na jednadžbe brojem i kraticom "jed.".


Kod obilježavanja jedinica treba koristiti SI (System International). Samo simbole (ne njihove indeksi, eksponentu ili opis u zagradama) fizikalnih veličina treba biti pisati u kurzivu. Sve fizičke količine date u kolonama i redovima tabela i odgovarajućim naslovima tabela sa jedinicama, odnosno kao graficki dijagrami  i odgovarajući naslovi dijagrama s jedinicama, ili odgovarajuće oznake osi dijagrama trebaju  biti u skladu sa algebarskim pravilima, tj.


fizičke količina / jedinica = numerička vrijednost.


Poželjno je napisati mjerne jedinice kao "kg/m3".


4.7.Zaključci

Zaključci trebaju ukratko objasniti značaj rezultata istraživanja.4.8.Zahvale

Zahvale na kraju najviše 50 riječi.

 

5.REFERENCE


5.1. Literaturni izvori  u tekstu

U tekstu  rada  navodi se  u zagradi ime autora i godina izdanja u zagradi. Primjer:

 • jedan autor: (Miller 1991),
 • dva autora: (Miller i Smith 1994),
 • tri autora ili više: (Miller i sur 1995).

 

5.2. Primjeri citiranja referenci

 

Na popisu literature autori moraju biti navedeni abecednim redom. Pravila unosa po abecednom redu su:

 • radovi jednog autora, poredani kronološki po godini izdanja,
 • radovi autora sa jednim koautorom, poredano  abecednim redom po koautoru,
 • radovi autora sa više koautora, poredani kronološki prema godini izdanja.

Stil popisa literature ovisi o temi rukopisa.

 

Rad  u časopisu

Smith J, Jones M Jr, Houghton L et al (1999) Future of health insurance. N Engl J Med 965:325–329 

 

Knjiga 

South J, Blass B (2001) The future of modern genomics. Blackwell, London

 

Poglavlje u knjizi

Brown B, Aaron M (2001) The politics of nature. In: Smith J (ed) The rise of modern  genomics, 3rd edn. Wiley, New York

 

Online dokument ( DOI nije na raspolaganju)

Marshall TG, Marshall FE (2003) New treatments emerge as sarcoidosis yields up its

secrets. ClinMed NetPrints. http://clinmed.netprints.org/cgi/content/full/2003010001v1.

Accessed 24 June 2004

 

Ne treba stavljati zareze između imena i inicijala, a također ne stavljati razmak nakon
inicijala ili skraćenica.


Treba uvijek koristiti standardne kratice naziva časopisa prema ISSN popisu -Title Word Abbreviations, pogledati na  http://www.issn.org/en/node/344.

   


 

Content Management Powered by UTF-8 CuteNews
Partneri iz područja prehrambene i farmaceutske industrije koji podržavaju projekat "Hranom do zdravlja"

Zada Pharmaceuticals

AsSolgar

UnifarmSolana Tuzla

Slatka Varoš Gračanica

OSPHARM

Fana

Voćar

Vispak

MenpromVitalis sokovi

Kent

Semberka

 
Copyright © 2011 - Sva prava pridržana - Hranom do zdravlja