Hranom do zdravlja
Farmaceutski fakultet Tuzla - Međukantonalna farmaceutska komora Sarajevo  
Bosanski English
Zbornik radova i sazetaka sa šestog međunarodnog simpozija Hranom do zdravlja 2013

Zbornik radova i sažetaka sa šestog međunarodnog simpozija koji  je održan 16.10.2013. godine u sali Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli u PDF formatu možete pogledati i preuzeti ovdje ili na linku Časopis.
Naslovna

 

P R O G R A M

ŠESTOG  SIMPOZIJA „HRANOM   DO ZDRAVLJA“  2013

16. 10. 2013 GODINE

www.hranomdozdravlja.com

Mjesto  održavanja: Amfiteatar tehnološkog fakulteta,

 Univerzitetska br  8 Tuzla

VRIJEME

AKTIVNOSTI

1100 – 1200  

PRIKUPLJANJE I REGISTRACIJA UČESNIKA

1200 – 1230

KONTAKTI SA MEDIJIMA

1230 – 1245

NAJAVA SIMPOZIJA, OTVARANJE  I OBRAĆANJE DOMAĆINA

 

Dekani Farmaceuskog i Tehnološkog fakulteta,   Ministrica zdravlja otvara skup

1245 – 1400

UVODNA PREDAVANJA

1

Eva  Falch: TEHNOLOGIJA MASNIH KISELINA IZ MORSKIH MASTI U FUNKCIONALNOJ HRANI I DODATCIMA PREHRANI; HiST, Sør-Trøndelag University College, Dep. Food technology, Trondheim, Norway; Eva.Falch@hist.no

2

Drago Šubarić i Borislav Milićević:  NUSPROIZVODI IZ PREHRAMBENE INDUSTRIJE KAO SIROVINE U PROIZVODNJI FUNKCIONALNE HRANE

3

Dubravka Vitali Čepo, Maja Ortner Hadžiabdić, Ivana Filipović:ANTIKANCEROGENA UČINKOVITOST Β-GLUKANA  Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, A. Kovačića 1, 10000 Zagreb, Hrvatska dvitali@pharma.hr

4

1 Kadrija Hodzic i  2 Midhat Jašić:tržište lijekova i dodataka prehrani u bih,1 Ekonomski fakultet Tuzla;Univerzitetska br 8 Tuzla i 2 Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, Univerzitetska 8, 75000 Tuzla, BiH;

1400 – 1415

KAFA I SNACK, POSTER  PREZNETACIJE

1415– 1545

Paenel 1: SASTOJCI HRANE I NJIHOV UTICAJ NA ZDRAVLJE

1

Ines Drenjačević:TRANS-MASNE KISELINE U HRANI I UTJECAJ NA KARDIOVASKULARNO ZDRAVLJE; Sveučilište Josip Juraj Strossmayer, Medicinski fakultet Osijek, Osijek, Hrvatska; ines.drenjancevic@mefos.hr

2

Ines Banjari :UNOS ŽELJEZA PREHRANOM KAO MJERA PREVENCIJE ANEMIJE U TRUDNOćI,  Zavod za ispitivanje hrane i prehrane, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek,Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, F. Kuhača 20, HR-31000 Osijek, Hrvatska; ines.banjari@ptfos.hr

3

Midhat  Jašić: STIL ŽIVOTA I PAMĆENJE TIJELA,Farmacutski  fakultet Univerziteta u Tuzli, Univerzitetska 8, 75000 Tuzla, BiH;

4

Marijana Zovko Končić, Roberta Petlevski, Barbara Fumić, Mirjana Amidžić, Patricia Marić: KEMIJSKI SASTAV I BIOLOŠKIH UČINCI EKSTRAKATA MASLINOVOG LISTA; Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, A. Kovačića 1, 10000 Zagreb, Hrvatska mzovko@pharma.hr           

5

Samra Suljić1, Aleksandar Aleksovski2, Emilija Spaseska Aleksovska1: PIKNOGENOLI kao aktivni sastojci dodataka prehrani; 1ZADA Pharmaceuticals, Bistarac Donji bb, Lukavac, BiH; 2Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Tuzli, Univerzitetska 7, 75 000 Tuzla, BiH; samra.suljic@zada.ba  

1545 – 1615

KAFA I SNACK, POSTER  PREZNETACIJE

1615 – 1700

Panel 2: NOVE TEHNOLOOGIJE , SASTOJCI HRANE I NJIHOV UTICAJ NA ZDRAVLJE

1

Kiril Lisičkov1, Stefan Kuvendziev1, Emilija Fidančevska1, Vineta Srebrenkoska2 :NOVEL TRENDS OF NANOMATERIAL’S APPLICATION IN FOOD AND PHARMACEUTICAL ENGINEERING 1Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet Sv. Cyril and Methodie, Skopje, Makedonia 2Tehnološki fakultet, Univetzitet Goce Delčev, Štip, Makedonia,  klisickov@yahoo.com

2

Goran Nikolić, Saša Zlatković, Dragana Marković: VAZOKONSTRIKTORI ILI ANTISEPTICI , NOVA GENERACIJA NAZALNIH BILJNIH PROIZVODA; Univerzitet u Nišu, Tehnološki fakultet u Leskovcu, Srbija ; goranchem_yu@yahoo.com 

3

Stefan Kuvendziev*1, Kiril Lisčkov1, Zoran Zeković2, Mirko Marinkovski1

SEPARATION PROCESSES FOR ISOLATION OF UNSATURATED FATTY ACIDS FROMFISH SAMPLES1Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet Sv. Cyril and Methodie,Skopje, Makedonia2Tehnološki fakultet, Univetzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbijastefan@tmf.ukim.edu.mk

17o0 – 1730

LEGISLATIVA I ANALITIKA  DIJETETSKIH PROIZVODA

1

Alma Salkic: ANALITIKA  DIJETETSKIH PROIZVODA I DODATAKA PREHRANI; ZADA Pharmaceuticals, Bistarac Donji b.b.,75 300 Lukavac, BiH; alma.salkic@zada.ba 

2

Almira Berbić: Postupak registracije dodataka prehrani; nutritivne i zdravstvene tvrdnje ZADA Pharmaceuticals, Bistarac Donji b.b.,75 300 Lukavac, BiH; almira.berbic@zada.ba 

1730 – 1800 

KAFA I SNACK, POSTER  PREZNETACIJE

1800 – 1930

Paenel 3  DIJETETIKA I DIJETOTERAPIJA

1

Nizama Salihefendić, Muharem Zildžić: PERSONALNA SPECIFIČNA DIJETA U SKLOPU NAVIH SAZNANJA NUTRIGENOMIKE I NUTRIGENETIKE KAO BUDUĆNOST  ZDRAVE ISHRANE ČOVJEKA MedicusA, 75320 Gračanica, BiH medicus.ord@bih.net.ba

2

Almir Azabagić1, Midhat Jašić2 MEDICINSKI UZROCI  GOJAZNOSTI1 Ordinacija porodične medicineSALUS”, Dragodol 25, Tuzla; 2 Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, Univerzitetska 8, 75000 Tuzla, BiH; ordinacijasalustuzla@gmail.com

3

Nurka Pranjić1, Sanda Kreitmayer 2, Azijada Beganlić2, Edisa Trumić 3, Selvedina Sarajlić 4, Albina Softić 5:  DIJETALNE INTERVENCIJE PROMOCIJE ZDRAVLJA NA RADNOM MJESTU

1Katedra za medicinu rada, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, Univerzitetska 1, 75000 Tuzla, BiH; 2Edukativni centar porodične medicine, Dom zdravlja Tuzla, Albina Herljevića 1, 75 000 Tuzla, BiH; 3Odjel javnog zdravstva, Ministarstvo zdravstva Federacije BiH, Titova 9, 71 000 Sarajevo, BiH; 4Edukativni centar porodične medicine, Dom zdravlja Zenica, fra Ivana Jukića 2/5, 72 000 Zenica, BiH; 5Edukativni centar porodične medicine, Dom zdravlja Gračanica, M. Ahmetbegovića 50, 75 320 Gračanica, BiHpranicnurka@hotmail.com

4

Pavljašević Suzana ¹, Sefić-Kasumović Sanja², Bejtić-Muhović Jasna³ SENILNA MAKULARNA DEGENERACIJA I

ALFA LIPOIČNA KISELINA  ¹Poliklinika za očne bolesti Dom zdravlja Tuzla, BiH ²Privatna očna poliklinika „Sefić“ Sarajevo, BiH ³ Opća Bolnica“Dr Abdulah Nakaš“ Sarajevo, BiH spavljas@yahoo.com 

5

Mateja Paklarčić, Ermina Kukić, Sead Karakaš, Zudi Osmani PREHRANA I RAZLIKE U PREHRANI ŠKOLSKE DJECE U URBANOJ I RURALNOJ SREDINI NA PODRUČJU OPĆINE TRAVNIK Department of Public Health SBK/KSB, Bolnička 1, 72 270 Travnik, BiH tr.zavod@bih.net.ba

6

Miralem Smajic: Nutritivna podrška medikamentoznoj terapiji hipertenzije ZADA Pharmaceuticals, Bistarac Donji b.b.,75 300 Lukavac, BiH; alma.salkic@zada.ba  ;  Farmacutski  fakultet Univerziteta u Tuzli, Univerzitetska 8, 75000 Tuzla, BiH;

1900 – 1915

DISKUSIJA I ZAKLJUČCI

1915 – 1930

DODJELA CERTIFIKATA PREDAVAČIMA I UČESNICIMA

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P O S T E R   P R E Z E N T A C I J E

 

               

 

 

        SASTOJCI HRANE I NJIHOV UTICAJ NA ZDRAVLJE

 

 1. Zagorka Blaževska, Ramzija Cvrk, Midhat Jašić: brusnica u PREVENCIJI URINARNIH INFEKCIJA
 2. Milan Vukić, Predrag Kenjić, Jasna Mastilović, Žarko Kevrešan, Radolsav Grujić: Istraživanje sadržaja NATRIJUMA u crnom hlebu na tržištu opšTina Bijeljina, Zvornik i Istočno Sarajevo
 3. Aldina Kesić, Bianka Smajlović, Inela Zaimović, Aida Crnkić, Zorica Hodžić: ZNAČAJNI IZVORI PRIRODNIH EGZOGENIH ANTIOKSIDANASA U ISHRANI
 4.  Merhunisa Malkić, Midhat Jasic: UNOS KAROTENOIDA SA HRANOM  I DODACIMA PREHRANI 
 5. Sead  Noćajević, Đulsa Bajramović, Midhat Jašić, Džemail Ferhatović, Said Karić: DETERMINACIJA BIJELIH TARTUFA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA
 6. Damir Aličić ANTIOKSIDATIVNA SVOJSTVA POLENA

 

       

         RADOVI IZ DIJETETIKE I DIJETOTERAPIJE

 1. M. Ortner Hadžiabdić:ANTIOKSIDACIJSKI KAPACITET MEDITERANSKE I STANDARDNE HIPOLIPEMIČKE DIJETE- PRELIMINARNI REZULTATI
 2. Samira Bulić i  Midhat Jasic: FIZIČKA AKTIVNOST I ISHRANA U ZAVISNOSTI OD STAROSNE DOBI
 3.  Almir  Azapagić, Danijela Čačić-Kenjerić, Midhat Jašić: PREHRAMBENE NAVIKE DRUŠTVENO AKTIVNIH ŽENA TREĆE DOBI

 

 

ANALITIKA SASTOJAKA HRANE

 1. Zahida  Ademovic ODREDJIVANJE BIOAKTIVNIH SPOJEVA VIŠNJE KAO ZNAČAJNE VRSTE VOĆA U BOSNI I HERCEGOVINI( rađeno u okviru EDUFOOD projekta) 
 2. Roman Kranvogl: Klasifikacija vina kemometrijskom metodom
 3. Maša Islamčević Razboršek: ODREĐIVANJE GLUKOZE I MANITOLA SA GASNOM HROMATOGRAFIJOM I MASENOM  SPEKTROMETRIJOM U EKSTRAKTIMA MASLINOVOG LIŠĆA
 4. Elma Hamzić, Ramzija Cvrk, Midhat Jašić, Zahida Ademović: ODREĐIVANJE  ANTIOKASIDATIVNOG KAPACITETA ULJA IZ KOŠTICA BUNDEVE PRISUTNIH NA TRŽIŠTU  BIH

 

 

 

TEHNOLOŠKI POSTUPCI U PROIZVODNJI DIJETETSKIH I NJIMA SLIČNIH PROIZVODA

 1. Divković Ivana, Midhat Jasic: MOGUĆNOST KORIŠTENJA STEVIJE REBAUDIANE U FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA ( rađeno u okviru EDUFOOD projekta) 
 2. Samra Bajić, Midhat Jasic, Ramzija Cvrk,Amel Selimović:  MOGUĆNOSTI RAZVOJA OSVJEŽAVAJUĆIH PIĆA UZ PRIMJENU STEVIE RABAUDIANE KAO  NENUTRITIVNOG PRIRODNOG SLADILA ( rađeno u okviru EDUFOOD projekta) 
 3. Fatima Duraković, Midhat Jasic, Ramzija Cvrk, Amel Selimović:  PRIMJENA STEVIE RABAUDIANE KAO NENUTRITIVNOG PRIRODNOG SLADILA U PROIZVODNJI VOĆNIH SOKOVA I SIRUPA KAO FUNKCIONALNIH PROIZVODA ( rađeno u okviru EDUFOOD projekta) 
 4. Aleksandra Tepić, Zdravko Šumić, Senka Vidović, Stela Jokić, Nevena Prica: MATEMATIČKO MODELOVANJE KINETIKE SUŠENJA VIŠNJE U VAKUUM SUŠARI  
 5. Naiden Delcev: IZOLACIJA I KARAKTERISTIKE INULINA IZ CIKORJE
 6. Ramzija Cvrk, Azra Begović, Midhat Jašić, Nils Juul, Marianne Østerlie, Gunn Merethe Bjørge Thomas: UTICAJ TEHNOLOŠKOG POSTUPKA U OČUVANJU BIOAKTIVNIH TVARI IZ ZNAČAJNIJIH VRSTA VOĆA U BIH( rađeno u okviru EDUFOOD projekta

 

 

SIMPOZIJ  HRANOM DO ZDRAVLJA  2013

Ove godine simpozij  HRANOM DO ZDRAVLJA  održat će se šesnaestog  oktobra (16.10), a povodom SVJETSKOG DANA HRANE. Organizatori skupa su Farmacutski i Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, HiST Univerzitet iz Trontheima (Norveška) I Prehrambeno-tehnološki fakultet  Sveučilišta JJ 

Strossmayer iz Osijeka ( Hrvatska)  te druge  institucije iz BiH.

 

Svoje radove možete slati  nae mail:

 jasic_midhat@yahoo.com  ili ramzijat@yahoo.com .

 

Očekujemo Vašu saradnju i srdačno Vas pozdravljamo.

 

Organizacioni odbor

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

Poštovani čitaoci

ZADOVOLJSTVO JE OBAVIJSTITI VAS DA SE OBA ČASOPISA NALAZE NA HRČKU - Portlu znanstvenih časopisa Republike Hrvatske. Separate česopisa možete preuzeti sa linka:

http://hrcak.srce.hr/hrana-u-zdravlju-i-bolesti

Hrčak je centralni portal koji na jednom mjestu okuplja hrvatske znanstvene i stručne časopise koji nude otvoreni pristup svojim radovima ili minimalno bibliografskim podacima i sažecima svojih radova. 

Portal Hrčak izrađen i radi uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, realiziran je u Srcu, a osnovna ideja potekla je iz Hrvatskog informacijskog i dokumentacijskog društva

 

Uredništvo

 

 

 

 

 

 

SIMOZIJ "RACIONALNA TERAPIJA SA ANTIBIOTICIMA" SE  ODRŽAVA 19-20. OKTOBRA 2012. GODINE, U ORGANIZACIJI CENTRA ZA KONTINUIRANU EDUKACIJU FARMACEUTSKOG DRUŠTVA FEDERACIJE BIH I LJEKARSKE KOMORE KANTONA SARAJEVO.

Simpozija ljekara i farmaceuta "Racionalna terapija sa antibioticima",  se održava u hotelu "Radon Plaza" u Sarajevu od 19-20. oktobra 2012. godine, u organizaciji Centra za kontinuiranu edukaciju Farmaceutskog društva Federacije BiH i Ljekarske komore Kantona Sarajevo.
Simpozij će obraditi trenutnu praksu u primjeni terapije sa antibioticima. Učesnici će imati priliku steći najnovije informacije vezane uz različite grupe antibiotika u cilju pružanja sigurne i efikasne terapije, posebno u vezi sa mogućom zloupotrebom antibiotika i poboljšanjem kvaliteta zdravstvene zaštite u našoj zemlji. Simpozij je organizovan u saradnji sa istaknutim stručnjacima iz ove oblasti, uključujući ljekare i farmaceute, gdje je od posebnog značaja razmjena profesionalnih iskustava.

Jedna tema je i Antimikrobne tvari u hrani.

Simpozij "Hranom do zdravlja"

Prvi poziv

Drage koleginice i kolege,

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na Peti tradicionalni međunarodni naučno-stručni simpozij pod nazivom HRANOM DO ZDRAVLJA, koji će se održati u Tuzli, 21. i 22. septembra 2012. godine.

Skup se već 5 godina održava u organizaciji Farmaceutskog i Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Kantonalne farmaceutske komore Tuzla, HiST Univerziteta u Trontheimu i Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta J.J.Strossmayer u Osijeku. 

Ukoliko želite učestvovati sa svojim radom na ovome skupu, molimo pošaljite abstrakte na bosanskom, hrvatskom ili srpskom jeziku, uz engleski prevod, do 20.07.2011. godine, a cijele radove najkasnije do 01.09.2012.god.  Skup traje dva dana u vremenu od 10 do 15 sati. Radovi će biti prezentirani oralno i u okviru postera.

Radovi se prijavljuju kao sažeci uz mogućnost objavljivanja i cjelovitih radova u trećem Zborniku radova i sažetaka "Hranom do zdravlja", koji je evidentiran kao zajednička publikacija sa:

 • HiST-Univerziteta u Tronthaimu,
 • Prehrambeno-tehnološkog fakulteta  Sveučilišta J.J.Strossmayer u Osijeku,
 • Tehnološkog fakulteta  Univerziteta u Štipu i
 • Tehnološkog fakulteta  Univerziteta u Novom Sadu,

a koji je katalogiziran u Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Sarajevo.

Predstavljanje Vašega znanstvenog i stručnog rada biti će važan doprinos uspješnom održavanju ove tradicionalne višedisciplinarne znanstvene smotre.

I radovi i sažetci će biti recenzirani, što će omogućiti ove godine njihovu prijavu u bibliografske baze koje će pratiti navedenu publikaciju. Prihvataju se naučni, revijalni i stručni radovi. Objavljuju se i struktuirani sažetci radova. Uputu za pisanje sažetaka možete preuzeti na web stranici www.hranomdozdravlja.com. Sažeci će po prijemu biti postavljeni na web stranicu www.hranomdozdravlja.com.

Po želji autori mogu objaviti svoje radove i u časopisu „Hrana u zdravlju i bolesti“, koji je jedinstven domaći časopis za nutricionizam i dijetetiku.

Dodatne informacije možete naći na internetskoj stranici www. hranomdozdravlja.com

Po završetku skupa, Zbornici se postavljaju u on-line verziji na web stranici.

Kotizacija za skup je 50 EUR-a, a u kotizaciju su uračunati primjerci Zbornika i materijali za Simpozij.

Sažetke i radove dostavljati na mail: jasic_midhat@yahoo.com ili midhat.jasic@untz.ba.

Radujemo se saradnji!

Prof. Dr. Zlata Mujagić

Prof. Dr. Midhat Jašić

Prim.mr.ph. Zahida Binakaj

 

PRVI BROJ ČASOPISA HRANA U ZDRAVLJU I BOLESTI

 

Izašao je prvi broj časopisa  Hrana u zdravlju i bolesti i možete ga preuzeti klikom na sljedeći naslov: Hrana_u_zdravlju_i_bolesti_online.pdf 1.11Mb

Uskoro slijedi i drugi broj.

April 2012.godina.

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

Poštovani učesnici simpozija HRANOM DO ZDARVLJA

Ovom prilikom želimo se zahvaliti svima koji su došli na simpozij: predavačima iz zemlje i inozemstva, slušaocima, profesorima iz srednjih škola, studentima Farmacutskog, Tehnološkog i ostalih fakulteta, liječnicima obiteljske/pordične medicine.

Posebno se zahvaljujemo firmama i drugim institucijama koje su pomogle održavanje ovog skupa.

Još se utisci sređuju, a skup je sigurno bio brojniji nego ranijih godina ( ukupan broj prijava na simpozij prelazi 200 ).

Molimo da Vaše sugestije slobodno dostavite e mailom, kako bi iduće godine mogli poboljšati sadržaje.

Molimo sve koji su snimali skup da pošalju zanimljive fotografije sa simpozija, a do tada  pogledajte klikom na ...

POGLEDAJTE GALERIJU SLIKA SA SIMPOZIJA koju su snimali učesnici.

 

S poštovanjem

U ime organizacionog odbora

Prof Dr Midhat Jašić

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

Pred početak simpozija

 

Dominantan multikulturalan ambijent ( od Norvešeke, Austrije i susjednih država kao idržava bivše Jugoslavije)

 

Simpozij dijetetika i dijetoterapija, popodne, liječnici ozbiljno prate predavanja i uvodni govor ministrice zdravlja Prof dr Nade Pavlović  

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Poštovani posjetitelji,

cilj ove stranice je doprinos afirmaciji zdrave prehrane i zdravog životnog stila. Zdravu prehranu objašnjavamo na osnovama dobrog poznavanja sastojaka hrane i ujecaja tih sastojaka na zdravlje ljudi.

Osim afirmativnih tekstova i ilustracija stranica služi i za on-line objavu radova sa znanstveno-stručnih skupova koji se održavaju svake godine u okviru LJETNOG UNIVERZITETA u Tuzli, a pod naslovom HRANOM DO ZDRAVLJA.

Teme skupova svake godine se djelomično razlikuju. Tako  su 2008. godine teme dvodnevnog skupa bile, prvi dan, HRANOM DO ZDRAVLJA, a drugi dan, ANALIZE HRANE. Sljedeće, 2009. godine tema skupa je bila HRANA U ZDRAVLJU I BOLESTI, a 2010. godine tema je bila  DODACI PREHRANI U ZDRAVLJU I BOLESTI.

Tema skupa 2011. godine je DIJETETSKI PROIZVODI U ZDRAVLJU I BOLESTI. 

Pri definiranju programa vodimo računa da pokrijemo sve najvažnije teme vezane za navedenu problematiku, pa se i predavači na seminarima biraju po istom kriteriju (priznati stručnjaci iz Bosne i Hercegovine te inozemstva).

Ove godine uvodno prevadnje će održati Prof. dr. Murkovic Michael sa Univerziteta u Grazu; a završno Prof. dr. Ibrahim Elmadfa sa Univerziteta u Beču.

Pristup seminaru je ovoren za sve zainteresirane, a stručnjaci iz ovog područja su pozvani da dostave svoje radove i prezentiraju rezultate na skupu.

Urednik stranice

Prof Dr Midhat Jašić

 

program seminara možete pruzeti klikom na  

program_seminara.pub  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Već tri godine u oragnizaciji seminara HRANOM DO ZDRAVLJA aktivno partcipiraju

 1. Faculty of Technology, Trondheim, Norway I 
 2. Prehrambeno-tehnološki faklutet iz Osijeka,

a ove godine  u organizaciji su nam se pridružili

 1. Tehnološki fakultet iz Novog Sada,
 2. Farmaceutski fakultet iz Zagreba,
 3. Tehnološki fakultet iz Skopja,
 4. Prehrambeno-poljoprivredni fakultet iz Sarajeva I
 5. Tehnološki fakultet iz Zvornika

Seminar prati i web portal www.tehnologijahrane.com kojeg uređuje naš član tehničkog odbora dip.ing. Zdravko Šimunić.

Stranica je linkovana i sa Međukantonalnom farmaceutskom komorom Sarajevo.


Već tri godine u oragnizaciji seminara HRANOM DO ZDRAVLJA aktivno partcipiraju

 1. Faculty of Technology, Trondheim, Norway I 
 2. Prehrambeno-tehnološki faklutet iz Osijeka,

a ove godine  u organizaciji su nam se pridružili

 1. Tehnološki fakultet iz Novog Sada,
 2. Farmaceutski fakultet iz Zagreba,
 3. Tehnološki fakultet iz Skopja,
 4. Prehrambeno-poljoprivredni fakultet iz Sarajeva I
 5. Tehnološki fakultet iz Zvornika

Seminar prati i web portal www.tehnologijahrane.com kojeg uređuje naš član tehničkog odbora dip.ing. Zdravko Šimunić.

Stranica je linkovana i sa Međukantonalnom farmaceutskom komorom Sarajevo.

 

Informacije sadržane na ovom sajtu ne smiju se reprodukovati ili koristiti u komercijalne svrhe, bez pismenog odobrenja. Možete kopirati materijale u ograničenim količinama sa ovog sajta za vašu ličnu nekomercijalnu upotrebu, pod uslovom da bilo koji obaveštenje o autorskim pravima neće biti uklonjena iz kopiranih materijala. Online izdavačima (sajtova) je dozvoljeno da povežu svoje web stranice na bilo koji sa ovim sajtom.

Upute o pisanju rada

Upute o pisanju rada za Časopis Hrana u zdravlju i bolesti kao i Zbornik sažetaka i radova 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

  

UPUTE AUTORIMA


1.PODACI O ČASOPISU

1.1. Časopis

1.2.Dostavljanje rukopisa

2. VRSTE I KATEGORIZACIJA RADOVA

3.PROCEDURA PRIHVATANJA RADA I AUTRORSKA PRAVA

3.1.Procedura prihvatanja rada

3.2.Autorsko pravo

3.3.Priprema rukopisa

4. STRUKTURA RADA

4.1. Sažetak

4.2.Ključne riječi

4.3.Popis kratica

4.4.Uvod  

4.5.Materijal i metode

4.6.Rezultati i rasprava

4.7.Zaključci

4.8.Zahvale

5.REFERENCE

 

  

Molimo autore da pročitaju upute za pripremu rukopisa za objavljivanje u Znanstveno-stručnom časopisu za bromatologiju i nutricionizam ''Hrana u zdravlju i bolesti''.

 

1.PODACI O ČASOPISU   


1.1. Časopis

 

Časopis Hrana u zdravlju i bolesti je  znanstveno-stručni časopis za bromatologiju i nutricionizam.

Časopis je  periodika sa 1 do 2 broja godišnje u tiskanoj formi i na postojećoj web stranici www.hranomdozdravlja.com

Svrha časopis je afirmacija istraživanja iz područja bromatologije i nutricionizma. Časopis  je interdisciplinarnog tipa iz područja biotehničkih i biomedicinskih znanosti. U časopisu se objavljuju u prvome redu znanstveni radovi, ali i drugi prilozi od znanstvenoga i stručnoga interesa: prethodna priopćenja, znanstvene bilješke, revijalni radovei, stručni radove i eseji, prikazi kao i druga priopćenja o znanstvenim istraživanjima

 

1.2.Dostavljanje rukopisa

 

Rukopisi se mogu  predati putem e-maila, kao dokument u prilogu, i/ili putem pošte, na CD-ROM-u u Uredništvo časopisa. Rukopisi se šalju na sljedeću adresu:


Tehnološki fakultet Tuzla

Univerzitet u Tuzli

Univerzitetska 8, 75 000 Tuzla, BiH

Tel.++387 35 320 745; fax: ++ 387 35 320 740; e-mail: midhat.jasic@untz.ba

(Glavni i odgovorni urednik časopisa: Prof.dr.sc.Midhat Jašić)

 

2. VRSTE I KATEGORIZACIJA RADOVA

 

Časopis objavljuje

 • izvorne znanstvene radove,
 • prethodna priopćenja,
 • znanstvene bilješke,
 • revijalne radove,
 • stručni radove i

napisane na jednom od jezika naroda BiH (bosanski, hrvatski ili srpski) i engleskom jeziku.

Svi pristigli rukopisi podliježu recenziji.


Razlika između znanstvenih i stručnih radova je u originalnosti metoda, rezultatata i zaključaka. Iako stručni rad može sadržavati  više prihvatljivih aplikacija, općenito ne mora značiti da rad daje novi znanstveni doprinos.


Izvorni znanstveni radovi prikazuju neobjavljene rezultate izvornih istraživanja. Oni moraju sadržavati značajna i originalna zapažanja koja će biti kritički vrednovana. Eksperimentalni podaci trebaju biti prezentirani na način koji omogućava reprodukciju i provjeru analiza na kojima se temelje zaključci.

 

Prethodno priopćenje sadrži jedan ili više novih znanstvenih podataka, ali bez dovoljno poje-

dinosti koje bi omogućavale provjeru kao kod izvornih znanstvenih radova. U priopćenju se mogu dati rezultati eksperimentalnog istraživanja, odnosno istraživanja koje je još u tijeku, rezultati kojih, zbog aktualnosti, traže brzo objavljivanje.

 

Znanstveni zabilješke uključuju izvješća kraćih ali kompletnih istraživanja ili opise izvornih laboratorijskih tehnika (metoda, aparata i dr.) i trebali bi biti napisani sažeto.

 

Pregledni rad sadrži cjelovit prikaz stanja i tendencija razvoja određenog područja teorije, metodologije ili primjene u području bromatologije i nutricionizma s kritičkim osvrtom ili procjenom. Citirana literatura mora biti dovoljno cjelovita da omogućuje dobar uvid i uključivanje u prikazano područje. Revijalni (pregledni) radovi su originalni, kritični i aktualni pregledi iz područje u kojem je, po mogućnosti, i sam/a autor/ica aktivan/a. Oni bi trebali uključivati najnovije reference iz međunarodnih publikacija

 

Stručni radovi predstavljaju nove mogućnosti poboljšanja u području bromatologije i nutricionizma. Naglasak je na primjeni poznatih metoda i činjenica, kao i na širenju znanja u određenom području. Stečena znanja primjenjuju se na objekt istraživanja. Stručni rad ne mora biti vezan uz originalna istraživanja već sadrži doprinos primjeni poznatih znanstvenih rezultata i teorija, prikaz teorijskih koncepcija i znanstvenih istraživanja te njihove primje- ne u praksi.

 


3.PROCEDURA PRIHVATANJA RADA I AUTRORSKA PRAVA

 

3.1.Procedura prihvatanja rada


Svi
prispjeli rukopisi  se razmatranju i  prihvataju od strane Uredništva časopisa, te se šalju na recenziju najmanje dva recenzenta. Na temelju mišljenja recenzenata, glavni i odgovorni urednik časopisa i urednički Odbor  časopisa donose odluku o prihvaćanju rukopisa. Rukopis  može biti odbijen bez pregleda, ako Uredništvo smatra sadržaj rukopisa  neprikladnim za časopis. Svi rukopisi se ocjenjuju prema kriterijima originalnosti i kvalitete njihovih znanstvenih i stručnih sadržaja.

 

3.2.Autorsko pravo


Autori snose isključivu odgovornost za sadržaj rukopisa. Uredništvo pretpostavlja da podnošenjem svojih radove autori nisu prekršili bilo kakva interna pravila i propise svojih institucija vezanih za sadržaj priloga i da nisu poslali rad i negdje drugdje. Prihvaćanje rada obvezuje autora da ne objavljuje isti rukopis drugdje.


3.3.Priprema rukopisa


Rukopis treba biti napisan na najviše 10 stranica, uključujući tablice, grafikone, sheme i fotografije, sa proredom 1,0 na jednoj strani papira i sa marginama  2,5 cm. Za tekst bi trebao biti korišten font Times New Roman, veličina fonta 12. Naslov rukopisa i naslov poglavlja trebaju biti kratki, pisane u boldu, a podnaslovi trebaju biti napisani u kurzivu.

Ispod naslova treba biti napisano ime/imena i prezime/prezimena autora. Rukopis mora sadržavati puno ime i prezime autora, sa zvjezdicom pored imena autora za korespondenciju. Fusnota na dnu prve stranice treba da sadrži podatke o odgovarajućim autoru (adresa i e-mail). Pripadnosti za sve autore treba navesti u sljedećim redoslijedom: Univerzitet/ Institucija, akultet/department, poštanska adresa, grad, država. Kada su autori iz različitih institucija, potrebno je koristiti superscript arapskim brojevima nakon prezimena autora.
Rukopis treba biti napisan bez pravopisnih pogrešaka, bezličan, te izbjegavati pasivna vremena. Autor je odgovoran da rukopisi budu napisani na jasnom  i razumljivom englesom jeziku.
Autorima čiji maternji jezik nije engleski,  preporučuje se da, prije slanja, provjere svoje rukopise sa kolegama sa engleskog govornog  područja.

Prva riječ u stvku rukopisa ne smije biti uvučena. Stavovi moraju biti odvojeni klikom na tipku Enter. Stranice moraju biti numerisanee (na dnu desno). Za decimalne brojevi u tekstu i tablicama, na engleskom jeziku treba koristiti tačku.


Latinske riječi, fraze i kratice, uključujući generičke i specifične nazive, treba biti napisan u kurzivu.

4. STRUKTURA RADA

 

Kod pisanja znanstvenih radova, a radi jasnoće rad  treba biti podijeljen u sljedeće sekcije: Sažetak, Ključne riječi, Uvod, Materijali i metode, Rezultati i rasprava, Zaključci i Literatura.

Sličan pristup treba koristiti i kod ostalih vrsta radova.


4.1. Sažetak


Sažetak  treba biti napisan na jednom od jezika naroda BiH (bosanskom, hrvatskom ili srpskom) uz engleski prijevod.

Tekst sažetka se piše u Word-u na A4 formatu, fontom Times New Roman 12, jednostrukim proredom. Ukupan tekst sažetka ne smije prelaziti 300 riječi.

Elementi sažetka su: naslov, ime autora i koautora, naziv ustanove, uvod, cilj rada, materijal i metode, rezultati sa diskusijom i zaključak.

Naslov treba biti boldiran i središnje centriran te pisan velikim slovima.

Imena i prezimena autora trebaju biti smještena ispod naslova, razdvojena zarezima, dok ime i prezime autora-izlagača rada treba biti napisano podvučenim stilom.

Naziv institucije, adresa, grad i država trebaju biti napisani ispod imena autora.

Preporuka ja da  tekst sažetka bude struktuiran i da  sadrži: uvod ( definIran problem),  cilj rada, upotrijebljeni materijal i metode, rezultate i zaključke.

 
4.2.Ključne riječi

 

Na kraju sažetka pišu se ključne riječi.Ključne riječi uključuju glavnu temu rada i ne smiju sadržavati više od 5 riječi ili fraza, koje treba odvojiti zarezima.

 

4.3.Popis kratica

Popis  kratica najviše 50 riječi.


4.4.Uvod

Uvod treba dati prikaz nekih predhodih rezultata istraživanja iz te oblasti i objasniti svrhu istraživanja prikazanih u rukpisu.

 
4.5.Materijal i metode


Eksperimentalni dio bi trebao biti napisan jasno sa dovoljno pojedinosti kako bi se omogućilo ponavljanje eksperimentalnog dijela rada. Materijal i metode trebaju opisivati instrumenate, uzorke, predmete, kemikalije, itd., dajući dovoljno detalja samo ako je u eksperimentalnom dijelu rada korištena nova metoda i/ili postupak ispitivanja. Za poznate metode i tehnike treba navesti odgovarajuće reference i citate.


4.6.Rezultati i rasprava


Informacije date u tablicama i grafovima ne treba ponavljati, a samo relevantne podatke treba diskutirati i objasniti. Kombiniranjem rezultata i rasprave mogu se pojednostavniti prezentacije podataka.

Tablice i slike trebaju biti potpuno razumljive bez čitanja teksta. Iz razloga objavljivanja, moraju biti dostavljene u grafičkim formatima (*. xls, *. tif ili *. jpg)  i na kraju rada. Sve ilustracije (grafovi, sheme, dijagrami, slike, itd.) trebaju biti imenovane kao slike. U raspravi se pozivati na slike brojem i kraticom "sl.". Sve tablice i grafikoni trebaju biti navedeni u tekstu i numerisane sukcesivno. Poželjan program za izradu slika i tablica je Microsoft Office Excel.

Kod pisanja, autori trebaju biti sigurni da koriste slova, podatake i simbole dovoljne veličine i debljine koji će biti jasno čitljivi  pri objavljivanju.. U grafikonima i dijagramima, krivulje treba identificirati pomoću različitih simbola (•, ◊, ○, □, ■, ▲, itd.), a ne širinom linije ili bojom. Nekoliko slika treba biti grupirane na jednoj stranici. Slike ne treba ograničiti okvirom. Naslov slika i legende treba smjestiti na dnu svake slike, dok naslove tablica treba staviti iznad tablice. Tekst u tablicama i grafikonima treba pisati istim jezikom kao i glavni dio teksta. Naslove, naslove tablica i slika, opise i legende tablica i slika treba pisati na engleskom jeziku, ako je cjelokupan rukopis na engleskom jeziku, a na jednom od jezika naroda BiH i na i engleskom jeziku, ako je cjelokupan rukopis pisan na jednom od jezika naroda BiH (bosanski, hrvatski ili srpski).


Kad god je moguće formule i jednadžbe treba pisati u jednom retku, centrirane na stranici, a uzastopno numerisane arapskim brojevima između okruglih zagrada na desnoj margini papira. U raspravi se pozivati na jednadžbe brojem i kraticom "jed.".


Kod obilježavanja jedinica treba koristiti SI (System International). Samo simbole (ne njihove indeksi, eksponentu ili opis u zagradama) fizikalnih veličina treba biti pisati u kurzivu. Sve fizičke količine date u kolonama i redovima tabela i odgovarajućim naslovima tabela sa jedinicama, odnosno kao graficki dijagrami  i odgovarajući naslovi dijagrama s jedinicama, ili odgovarajuće oznake osi dijagrama trebaju  biti u skladu sa algebarskim pravilima, tj.


fizičke količina / jedinica = numerička vrijednost.


Poželjno je napisati mjerne jedinice kao "kg/m3".


4.7.Zaključci

Zaključci trebaju ukratko objasniti značaj rezultata istraživanja.4.8.Zahvale

Zahvale na kraju najviše 50 riječi.

 

5.REFERENCE


5.1. Literaturni izvori  u tekstu

U tekstu  rada  navodi se  u zagradi ime autora i godina izdanja u zagradi. Primjer:

 • jedan autor: (Miller 1991),
 • dva autora: (Miller i Smith 1994),
 • tri autora ili više: (Miller i sur 1995).

 

5.2. Primjeri citiranja referenci

 

Na popisu literature autori moraju biti navedeni abecednim redom. Pravila unosa po abecednom redu su:

 • radovi jednog autora, poredani kronološki po godini izdanja,
 • radovi autora sa jednim koautorom, poredano  abecednim redom po koautoru,
 • radovi autora sa više koautora, poredani kronološki prema godini izdanja.

Stil popisa literature ovisi o temi rukopisa.

 

Rad  u časopisu

Smith J, Jones M Jr, Houghton L et al (1999) Future of health insurance. N Engl J Med 965:325–329 

 

Knjiga 

South J, Blass B (2001) The future of modern genomics. Blackwell, London

 

Poglavlje u knjizi

Brown B, Aaron M (2001) The politics of nature. In: Smith J (ed) The rise of modern  genomics, 3rd edn. Wiley, New York

 

Online dokument ( DOI nije na raspolaganju)

Marshall TG, Marshall FE (2003) New treatments emerge as sarcoidosis yields up its

secrets. ClinMed NetPrints. http://clinmed.netprints.org/cgi/content/full/2003010001v1.

Accessed 24 June 2004

 

Ne treba stavljati zareze između imena i inicijala, a također ne stavljati razmak nakon
inicijala ili skraćenica.


Treba uvijek koristiti standardne kratice naziva časopisa prema ISSN popisu -Title Word Abbreviations, pogledati na  http://www.issn.org/en/node/344.

   


 

Content Management Powered by UTF-8 CuteNews
Partneri iz područja prehrambene i farmaceutske industrije koji podržavaju projekat "Hranom do zdravlja"

Zada Pharmaceuticals

Unifarm

FarmaVita

OSPHARM

Divinita

Medis

Solana Tuzla

As

Fana

Voćar

Vispak

Vitalis sokovi

Kent

Menprom

Semberka

Kemokop

 
Copyright © 2011 - Sva prava pridržana - Hranom do zdravlja