Udruženje

Djelatnosti udruženja
Udruženje je u mogućnosti ponuditi sljedeće grupe usluga: Edukacija zaposlenih na licu mjesta u preduzeću iz sljedećih oblasti: Higijena i sanitacija u proizvodnji hrane (dobra higijenska praksa), Označavanje i deklariranje proizovda,Senzorne analize hrane,BiH i EU legislativa o proizvodnji hrane. Primjena međunarodnih standarda iz serije ISO 9001, ISO 22000, ISO 17025 i ISO 14001,Vještine interne i eksterne komunikacije,Izrada idejnih tehnoloških projekata skladištenja, proizvodnje, prerade i pakovanja prehrambenih proizvoda,Izrada specifikacija gotovih proizvoda i sirovina (standardizacija proizvodnih materijala i procesa).
Edukacija i prisustvo na seminarima, simpozijima, kongresima i drugim skupovima koje organizuje udruženje hranom do zdravlja u BiH i inozemstvu:Isporuka hard-copy i online časpisa i zbornika koje izdaje Udruženje ”Hranom do zdravlja”
Svojim aktivnostima udruženje  i njegovi članovi daju svoj doprinos kroz: zalaganje za unapređenje zdravog životnog stila, edukacija građana o pravilnoj prehrani, organizacija naučnih i stručnih skupova iz oblasti nutricionizma i dijetetike, izdavačka djelatnost iz područja: nutricionizma i dijetetike,farmacije, prehrambene tehnologije i zdravstvene ekologije, izrada strategija prehrane na državnom nivou i za različite populacijske grupe (predškolska djece, školska djece, studenti, starije osobe, radnici, rudari i druge specifične populacijske grupe),priprema, realizacija i izvođenje projekata vezanih za nutricionizam, dijetetiku, farmaciju , prehrambenu tehnologiju i zdravstvenu ekologiju, učešće u izradi naučnih studija, tehnoloških i tehničkih idejnih rješenja iz oblasti nutricionizma, dijetetike, zdravstvene ekologije, farmacije, prehrambene tehnologije, poljoprivrede, industrije i medicine,rad na promovisanju ideja i projekata koji doprinose primjeni međunarodnih standarda, preporuka i vodiča pravilne prehrane i životnog stila,saradnja i razmjena iskustava sa drugim udruženjima u zemlji i inostranstvu,pomoć pri organizovanju istraživanja relevantnih društvenih problema i prezentacija stavova o stanju života i zdravlja populacije u BiH,organizovanje seminara, javnih tribina, okruglih stolova, izdavanje štampanih i video materijala i sličnih aktivnosti,pomoć pri organizovanju i obavljanju edukacija, treninga, usavršavanja i obuke ciljanih grupa populacije u BiH (predškolske djece, školske djece, studenata, starijih osoba, radnika, rudara i drugih specifičnih grupa populacije),unapređivanje svijesti o pravilnoj prehrani kao i društvenog statusa kod maldih ljudi,afirmacija i podsticanje razvoja kulture življenja, sporta i zdravstvene ekologije,projekti usmjereni na zaštitu prava i unapređenje kvaliteta života i prehrane socijalno ugroženih kategorija, nacionalnih manjina, romske djece i djece sa posebnim potrebama,provođenje projekata usmjerenih ka jačanju malog i srednjeg biznisa iz područja prehrambene tehnologije,istraživanje i promocija zdravog načina života,promocija prava i interesa i unapređenje kvaliteta života starih i iznemoglih lica – gerijatrijska prehrana.
Izvođenje privatnih praksi savjetovanja radi pružanja stručnih saznanja o prehrani, kao i za promociju zdravlja i sprečavanje bolesti.Rad s pojedincima, grupama, radnim mjestima i medijima radi pružanja prehrambenih savjeta za zdrav život.Rad s prehrambenim i farmaceutskim kompanijama na pružanju istraživanja, razvoju proizvoda, edukaciji potrošača te promociji i prodaji boljih prehrambenih i farmaceutskih proizvoda u poslovnom okruženju.