Kontakt

U BiH 

Prof. Dr. Midhat Jašić, predsjednik,
Doc. Dr. sc. Marizela Šabanović, dopredsjednik,
Dr vet.med. Azra Sinanović, zamjenik predsjednika za SK, 
Dr vet.med. Sanel Hodžić, sekretar,
Mr. sc. Damir Alihodžić, predsjednik skupstine, 
Mr. nutric. Nermina Hasanbašić, dopredsjednik skupstine,
Vildana Dzafić, dipl. ecc., finansije,

U Hrvatskoj

Prof. Dr. Drago Šubarić, dopredsjednik  društva
Dr sc Ivan Vukoja, Požega, Hrvatska, organizator partnerske institucije Štamparovi dani
Prof. dr. Antun Jozinović, Osijek Hrvatska   koordinator za Hrvatsku
Prof. dr.  Djurdjica  Ackar, Osijek Hrvatska             

U Makedoniji 

Mag.phar. Emilija Spaseska-Aleksovska,Koordinator,
Prof. Dr. Boris Angelkov,organizator partnerske institucije u Bitoli
Prof. Dr. Erhan Sulejmani,koordinator
organizator partnerske institucije u Tetovu

U Sloveniji

doc dr sc Maša Islamčević, Maribor

U Njemačkoj

Mr. sc. mag.phar.Nedžad Mulabdić, Ulm

Španjolska 

Dr. sc. Edin Ibrisimovic,  koordinator za EU, urednik partnerskog portala modro&zeleno