Hranom do zdravlja
HRANOM DO ZDRAVLJA, udruženje za nutricionizam i dijetetiku Tuzla  
Bosanski English
SAŽETCI

Svi sažetci i radovi se recenziraju. Formatiziranje prihvaćenog rada obavljaju članovi uredništva i vrše eventualne korekcije za podatke koji su očigledna greška. Recenziju obavljaju recenzenti  i kategoriziraju rad.

SAŽETCI RADOVA SE MOGU PREUZETI U WORDU KLIKOM NA:
 radovi_09.09.doc

SAŽETCI  PRISTIGLI NAKNADNO  do 20.09.2015. god i sazetke  mozete preuzeti klikom nasažeci_20.09.doc

Simpozij će se odvijati u 6 paneala koji uključuju i uvodna predavanja.


PREGLED  SAŽETAKA PO   PANELIMA :

1. UVODNA  PREDAVANJA sazetke  mozete preuzeti klikom na:

2.NUTRICIONIZAM sazetke  mozete preuzeti klikom na:

 

NUTRICIONIZAM_3.doc NUTRICIONIZAM_3.doc

3.DIJETETIKA I DIJETOTERAPIJA sazetke  mozete preuzeti klikom na:

DIJETETIKA_I_DIJETOTERAPIJA_20.09..doc

4. ZDARAVSTVENA SIGURNOST HRANE sazetke  mozete preuzeti klikom na :

 Zdravstvena_sigurnost_hrane_2.doc

5.ANALIZE  HRANE sazetke  mozete preuzeti klikom na :

ANALIZA_HRANE.doc

6. PROIZVODNJA ZDRAVSTVENO SIGURNE I NUTRITIVNO VRIJEDNE HRANE sazetke  mozete preuzeti klikom na :

PROIZVODNJA_ZDRAVSTVENO_SIGURNE_I_NUTRITIVNO_VRIJEDNE_HRANE.doc    


 

 CIJELI RADOVI   naslove cijeleh radova  mozete preuzeti klikom na :

 

PRISTIGLI_CIJELI_RADOVI.doc

  CIJELI RADOVI


Panel 1 NUTRICIONIZAM  

1. Irzada Taljic: PREHRAMBENE NAVIKE ADOLESCENATA U ODNOSU NA STEPEN UHRANJENOSTI I MJESTO BORAVKA cijeli rad  mozete preuzeti klikom na

ZN1._EATING_HABITS_OF_MALE_ADOLESCENTS_IN_RELATION_TO_BMI-FOR-AGE_AND_PLACE_OF_RESIDENCE.doc

2. JEDNOSTAVNA LINEARNA REGRESIJA UTJECAJA VARIJABLI NA GODINE ŽIVOTAcijeli rad  mozete preuzeti klikom na

ZN2._JEDNOSTAVNA_LINEARNA_REGRESIJA_UTJECAJA_VARIJABLI_NA_GODINE_ŽIVOTA.doc

3. Marija Banožić: PREHRAMBENE NAVIKE STUDENATA SVEUČILIŠTA U MOSTARU cijeli rad  mozete preuzeti klikom naZN3.PREHRAMBENE_NAVIKE_STUDENATA_SVEUČILIŠTA_U_MOSTARU.doc

4. Marin Maras: PRIMJENA FAKTORSKE ANALIZE U ANKETI  PREHRAMBENIH NAVIKA  cijeli rad  mozete preuzeti klikom na

ZN4._PRIMJENA_FAKTORSKE_ANALIZE_NA_ANKETI_PROCJENE_PREHRAMBENIH_NAVIKA.doc

5.Ermina Kukić :RAZLIKE U PREHRAMBENIM NAVIKAMA KOD UČENIKA UZRASTA 15-18 GODINA U ODNOSU NA SPOL NA PROSTORU OPĆINE TRAVNIK cijeli rad  mozete preuzeti klikom na

ZN5._RAZLIKE_U_PREHRAMBENIM_NAVIKAMA_KOD_UČENIKA_UZRASTA_15-18_GODINA_U_ODNOSU_NA_SPOL_NA_PROSTORU_OPĆINE_TRAVNIK.doc

6.Dragana Lošić: UTJEČE LI ZNANJE NA NAŠU PREHRANU?  PREHRAMBENE NAVIKE GIMNAZIJALACA I UČENIKA UGOSTITELJSKE ŠKOLE cijeli rad  mozete preuzeti klikom na

ZN6._UTJEČE_LI_ZNANJE_NA_NAŠU_PREHRANU.doc


Panel 2: DIJETETIKA I DIJETOTERAPIJA


1.PROCJENA PRIKLADNOSTI FERMENTIRANIH MLIJEČNIH PROIZVODA ZA PREHRANU OSOBA S INTOLERANCIJOM NA LAKTOZU  cijeli rad  mozete preuzeti klikom na

CA_1_ASSESSMENT_OF_FERMENTED_DAIRY_PRODUCTS.docPanel 3: ZDRAVSTVENA SIGURNOST HRANE


1. Nijaz Bajramović: ISTRAŽIVANJA U OBLASTI SIGURNOSTI HRANE U BOSNI I HERCEGOVINI (2009.-2015.)cijeli rad  mozete preuzeti klikom na

ZZS1.ISTRAŽIVANJA_U_OBLASTI_SIGURNOSTI_HRANE_U_BOSNI_I_HERCEGOVINI.doc

2. Brane Novaković: PATULIN – ANALIZA RIZIKA U LANCU PROIZVODNJE SOKOVA cijeli rad  mozete preuzeti klikom na

ZZS2.PATULIN_–_ANALIZA_RIZIKA_U_LANCU_PROIZVODNJE_SOKOVA.doc

3. Karakaš Sead : ZNAČAJ REDOVNE MIKROBIOLOŠKE KONTROLE I NADZORA ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI NAMIRNICA cijeli rad  mozete preuzeti klikom na ZZS3._ZNAČAJ_REDOVNE_MIKROBIOLOŠKE_KONTROLE_I_NADZORA.doc [filesize=ZZS3._ZNAČAJ_REDOVNE_MIKROBIOLOŠKE_KONTROLE_I_NADZORA.doc]

4. Vesna Gojković :ANALIZA RIZIKA PRISUSTVA OLOVA U LANCU PROIZVODNJE ČAJEVA U FILTER KESICAMAcijeli rad  mozete preuzeti klikom na

ZZS4.ANALIZA_RIZIKA_PRISUSTVA_OLOVA_U_LANCU_PROIZVODNJE_ČAJEVA.doc

5. Danijela Močević: PUTEVI  KONTAMINACIJE  SALMONELOM U PROCESIMA PROIZVODNJE  ČOKOLADE  U  KONCEPTU ANALIZE RIZIKAcijeli rad  mozete preuzeti klikom naZZS4.ANALIZA_RIZIKA_PRISUSTVA_OLOVA_U_LANCU_PROIZVODNJE_ČAJEVA.doc


Panel 4: ANALIZE  HRANE

 

1. Ekrem Pehlić: ODREĐIVANJE SADRŽAJA ANORGANSKIH KONTAMINANATA U KONZERVAMA TUNE PRIMJENOM AAS METODE.cijeli rad  mozete preuzeti klikom na

ZA1.ODREĐIVANJE_SADRŽAJA_ANORGANSKIH_KONTAMINANATA.doc

2.Sead Noćajević :UDIO REDUCIRAJUĆIH   ŠEĆERA U PLODOVIMA DIVLJIH TREŠANJA U FAZI ZRELOSTIcijeli rad  mozete preuzeti klikom na

ZA2.UDIO_REDUCIRAJUĆIH_ŠEĆERA_U_PLODOVIMA_DIVLJIH_TREŠANJA.doc

3.Ekrem Pehlić: USPOREDBA KOLIČINE TOKSIČNIH TEŠKIH METALA   U KONZERVAMA SARDINA KOJE POTIČU OD RAZLIČITIH PROIZVOĐAČA SA PODRUČJA JADRANSKE OBALEcijeli rad  mozete preuzeti klikom na

ZA3.USPOREDBA_KOLIČINE_TOKSIČNIH_TEŠKIH_METALA.doc

4.Huska Jukic THE INFLUENCE AND THE ROLE OF POLYPHENOLS ON THE SENSORY AND ORGANOLEPTIC ASPECTS OF FOODcijeli rad  mozete preuzeti klikom na

ZA4.THE_INFLUENCE_AND_THE_ROLE_OF_POLYPHENOLS_ON_THE_SENSORY.doc


5.Aldina Kesić UTICAJ GEOGRAFSKOG PORIJEKLA NA ANTIOKSIDACIJSKU AKTIVNOST DOMAĆIH VINA cijeli rad  mozete preuzeti klikom na

ZA5.UTICAJ_GEOGRAFSKOG_PORIJEKLA_NA_ANTIOKSIDACIJSKU_AKTIVNOST_DOMAĆIH_VINA.doc


Panel 5: PROIZVODNJA ZDRAVSTVENO ISPRAVNE I NUTRITIVNO VRIJEDNE HRANE 

1.Sandra Zavadlav FIZIKALNO - KEMIJSKE PROMJENE REPIČINOG ULJA TIJEKOM RAFINACIJE I UPORABE ZPR1.FIZIKALNO_-_KEMIJSKE_PROMJENE_REPIČINOG_ULJA_TIJEKOM__RAFINACIJE_I_UPORABE.doc

Poster prezentacije

Patulin – analiza rizika u lancu proizvodnje sokova
Brane Novaković, Radoslav Grujić, Danijela Močević, Vesna Gojković, Midhat Jašić, Meho Bašić

Putevi kontaminacije salmonelom u procesima proizvodnje čokolade u konceptu analize rizika
Danijela Močević, Radoslav Grujić, Midhat Jašić, Brane Novaković, Vesna Gojković

Fitokemijska karakterizacija polifenola endemične vrste Centaurea ragusina L. (Asteraceae)
Renata Jurišić Grubešić, Iva Domitrović, Mirko Ruščić, Jadranka Vuković Rodríguez, Živka Juričić, Dario Kremer

Stavovi, mišljenja i znanje korisnika o dodacima prehrani
Živka Juričić, Jasna Jablan, Renata Jurišić Grubešić

Possibility of apple pomace application in order to increase the nutritional value of corn snack products
Antun Jozinović, Đurđica Ačkar, Jurislav Babić, Borislav Miličević, Jelena Panak, Drago Šubarić

Da li je energetska vrijednost ručka u našim obdaništima uslov za očuvanje zdravlja i sticanje zdravih navika: komparativno istraživanje
Selma Azabagić, Razija Spahić, Nurka Pranjić, Maida Mulić

Prehrambene navike studenata Sveučilišta u Mostaru
Marija Banožić, Anamarija Ljubić, Marija Pehar, Jozo Ištuk,  Daniela Čačić Kenjerić

Does knowledge influences our diet? Dietary habits of adolescents enrolled in general profile and catering school programme
Dragana Lošić, Daniela Čačić Kenjerić

Assessment of fermented dairy products adequacy in diet of lactose intolerant persons
Daniela Čačić Kenjerić, Daria Nieder, Milica Cvijetić Stokanović, Ivana Flanjak

Pekarski proizvodi kao značajan izvor skrivene soli u prehrani djece školske dobi
Maja Miškulin, Danijela Periš, Ivan Miškulin, Dubravka Holik, Želimir Orkić, Nika Pavlović,  Gabrijela Dumančić

Bakery products as a significant source of hidden salt in the diet of school children
Maja Miškulin, Danijela Periš, Ivan Miškulin, Dubravka Holik, Želimir Orkić, Nika Pavlović,  Gabrijela Dumančić

Sadržaj olova i arsena u uzorcima sirovog mlijeka na području unsko sanskog kantona
Asmir Budimlić, Arijana Spahić Bajrić, Zlatko Jusufhodžić, Mithat Jašić, Drago Šubarić, Milica Vilušić

Osobe sa invaliditetom i kuhanje
Sanja Selimović, Amila Mujezinović, Mirela Šabanović­Efendić, Stanko Blatnik

Usporedba količine toksičnih teških metala u konzervama sardina koje potiču od različitih proizvođača sa područja Jadranske obale
Ekrem Pehlić, Samira Dedić, Aida Džaferović, Sead Ljubijankić

Određivanje sadržaja anorganskih kontaminanata u konzervama tune primjenom AAS metode
Ekrem Pehlić, Aida Džaferović, Samira Dedić, Husein Nanić

Primjena nanomaterijala u pakiranju hrane
Amra Bratovčić, Amra Odobašić, Sead Ćatić, Indira Šestan, Benjamin Muhamedbegović

Polycystic ovary syndrome (PCOS) pilot study on diet quality
Andreja Misir, Ines Banjari, Igor Lončar

Determination of the glycaemic index of energy preparations
Nives Resiga, Goran Bošnjaković, Josipa Fako, Indira Kosović, Ines Banjari

Fitokemijska karakterizacija polifenola endemične vrste Centaurea ragusina L. (Asteraceae)
Renata Jurišić Grubešić, Iva Domitrović, Mirko Ruščić, Jadranka Vuković Rodríguez, Živka Juričić, Dario Kremer

Application of ultrasound-assisted extraction for the isolation of tyrosol, hydroxityrosol and oleuropein from olive pomace
Petra Albahari, Mario Jug, Mladen Brnčić, Dubravka Vitali Čepo

Analiza rizika unosa mangana sa vodom za piće na području Tuzlanskog kantona
Nermina Hasanbašić, Maida Mulić, Midhat Jašić, Adaleta Softić, Zlata Mujagić

Mjerenje selena i cinka u ljudskom urinu
Jasna Jablan, Maja Ortner Hadiabdić, Suzana Inić, Ana-Marija Domijan

Selekcija optimalnog spektrometrijskog metoda i određivanje nitrita u mesnim proizvodima
Sadija Smajlović, Maida Mulić, Ranka Kubiček, Zlata Mujagić, Hatidža Pašalić

Sastojci iz hrane i dodataka prehrani koji utiču na koagulaciju u krvi
Anja Divković, Midhat Jašić, Dubravka Vitali-Čepo, Samir Tursunović Almir Azabagić

Pesticidi u hrvatskim vinima
Maja Pelajić, Dubravka Vitali Čepo

Međudjelovanje fenolnih i polifenolnih spojeva s pesticidima
Maja Pelajić, Dubravka Vitali Čepo, Dragana Mutavdžić Pavlović

Possibility of apple pomace application in order to increase the nutritional value of corn snack products
Antun Jozinović, Đurđica Ačkar, Jurislav Babić, Borislav Miličević, Jelena Panak, Drago Šubarić

Primjena faktorske analize u anketi o prehrambenim navikama
Marin Maras

Fizikalno - kemijske promjene repičinog ulja tijekom rafinacije i uporabe
Sandra Zavadlav, Marijana Blažić, Vuk Zlatar, Valentina Belavić, Jasna Halambek

Jednostavna linearna regresija utjecaja varijabli na godine života
Marin Maras

Prezentacija
Lejla Mutapčić

Prezentacije

Uticaj individualnih dijetoterapijskih metoda i edukacije na stepen metaboličke kontrole oboljelih od diabetes mellitusa
Inga Marković

Biološki učinci oleuropeina
Dubravka Vitali Čepo, Ivana Matelić

Za sport bez dopinga
Agencija za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine

Interakcije dodataka ishrani i lekova
Bojana Vidović, Brižita Đorđević

Značaj redovne mikrobiološke kontrole i nadzora zdravstvene ispravnosti namirnica
Nermina Ždralović

Razlike u prehrambenim navikama kod učenika uzrasta 15-18 godina u odnosu na spol na prostoru općine Travnik
Ermina Kukić, Sead Karakaš, Mateja Paklarčić

Komparativna analiza prehrambenih navika učenika Prve gimnazije i Srednje škole poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti u Sarajevu
Suada Karić

Prehrambene navike adolescenata u odnosu na stepen uhranjenosti i mjesto boravka
Irzada Taljić

Određivanje sadržaja anorganskih kontaminanata u konzervama tune primjenom AAS metode
Ekrem Pehlić, Aida Džaferović,Samira Dedić, Husein Nanić

Stanje i perspektive poslije implementacije sistema bezbjednosti hrane ( HACCP i ISO 22 000 ) u R. Makedoniji
Ljiljana Dojčinovski, Boris Angelkov, Aleksandra Sokaroska

Da li je energetska vrijednost ručka u našim obdaništima uslov za očuvanje zdravlja i sticanje zdravih navika: komparativno istraživanje
Selma Azabagić, Razija Spahić, Nurka Pranjić, Maida Mulić

Društveni značaj pedagoškog pristupa obrazovanja o pravilnoj prehrani u predškolskom i školskom odgoju
Muhamed  Omerović, Selma Porobić,  Nedim Čirić, Mirela Šabanović - Efendić

Content Management Powered by UTF-8 CuteNews
Partneri iz područja prehrambene i farmaceutske industrije koji podržavaju projekat "Hranom do zdravlja"

Zada Pharmaceuticals

AsSolgar

UnifarmSolana Tuzla

Slatka Varoš Gračanica

OSPHARM

Fana

Voćar

Vispak

MenpromVitalis sokovi

Kent

Semberka

 
Copyright © 2011 - Sva prava pridržana - Hranom do zdravlja