Hranom do zdravlja
HRANOM DO ZDRAVLJA, udruženje za nutricionizam i dijetetiku Tuzla  
Bosanski English

Poštovani čitaoci,

 

Zadovoljstvo je  obavijestiti Vas da se oba časopisa nalaze na HRČKU - Portalu znanstvenih časopisa Republike Hrvatske. Separate časopisa možete preuzeti sa linka:

http://hrcak.srce.hr/hrana-u-zdravlju-i-bolesti

 

Radovi iz Bromatologije, Nutricionizma i dijetetike mogu se objavljivati u dvije publikacije-periodike i to u Zborniku radova koji se izdaje od 2010. godine  i Časopisu  koji se izdaje od 2012. godini.


 

Zbornik radova je katalogiziran u Nacionalnoj  i Univerziteskoj biblioteci Sarajevo i evidentiran kao zajednička publikacija sa Univerzitetima  u Štipu, Novom Sadu, Sveučilištem u Osijeku i Univerzitetom u Tronthaimu u  Norveškoj.


 ZBORNICI
RADOVA SA SIMPOZIJA HRANOM DO ZDRAVLJA

ISSN Zbornika
 (ISSN 2232-9536)

 
   
Zbornik radova i sazetaka 2010.pdf

Zbornik radova i sazetaka 2011.pdf

Zbornik radova i sazetaka 2012.pdf
Zbornik radova i sazetaka 2013.pdf
Zbornik radova i sazetaka 2014.pdf
Zbornik Radova i sazetaka 2015 Online.pdf


Zbornik radova Hranom do zdravlja 2016 Online.pdf
ČASOPIS

HRANA U ZDRAVLJU I BOLESTI

FOOD IN HEALTH AND DISEASE

ZNANSTVENO-STRUČNI ČASOPIS ZA NUTRICIONIZAM I DIJETETIKU
SCIENTIFIC-PROFESSIONAL JOURNAL OF NUTRITION AND DIETETICS


Hrana u zdravlju i bolesti I broj.pdf

Hrana u zdravlju i bolesti II broj.pdf

Hrana u zdravlju i bolesti Vol 2 Broj 1.pdfHrana u zdravlju i bolesti Vol 2 Boj 2.pdf
Hrana u zdravlju i bolesti Vol 3 Broj 1.pdf
Hrana u zdravlju i bolesti Vol 3 Broj 2.pdf
Hrana u zdravlju i bolesti Vol 4 Broj 1.pdfHrana u zdravlju i bolesti Vol 4 Broj 2.pdf
Casopis Hrana u zdravlju i bolesti Specijalno izdanje 2017.pdf


Casopis Hrana u zdravlju i bolesti Specijalno izdanje 2018.pdf

ISSN: 2233-1220
e-ISSN:
2233-1239
Kontakt:Tehnološki fakultet Tuzla
Univerzitet u Tuzli
Univerzitetska 8, 75 000 Tuzla, BiH
Tel: +387 35 320 745; fax: +387 35 320 740 e-mail:midhat.jasic@untz.ba
(Glavni i odgovorni urednik časopisa: Prof.dr.sc. Midhat Jašić)
Email:midhat.jasic@untz.ba
Url:http://www.hranomdozdravlja.com
Izdavač:Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli i Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku Univerzitetska 7, 75 000 Tuzla, B&H i Franje Kuhaca 20, 31000 Osijek, Croatia

http://www.hranomdozdravlja.com/?do=casopis
jasic_midhat@yahoo.com


Upute autorima.pdf   


Cilj časopisa „Hrana u zdravlju i bolesti“je prezentacija naučnih i stručnih radova iz oblasti nutricionizma i dijetetike, te na taj način afirmacija zdravog životnog stila i zdrave prehrane. Izdavanje časopisa logičan je slijed brojnih aktivnosti koje je provodila skupina znanstvenika s Farmaceutskog i Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Te aktivnosti su se ogledale u organizaciji seminara i simpozija pod nazivom „Hranom do zdravlja“ u periodu od 2007. do 2012. godine. Na tim seminarima i simpozijumima, pored domaćih, sudjelovali su i brojni istraživači iz inozemstva.
Časopis je fokusiran na područje nutricionizma i dijetetike, odnosno uticaju sastojaka hrane i prehrane na ljudski organizam. Pri tome se uzima u obzir da se nutricionizam temelji na hemiji hrane, metaboličkoj i nutritivnoj biohemiji, ali se oslanja i na ostale discipline kao što su prehrambena tehnologija, farmacija, medicina, agronomija, psihologija, ekonomija i dr. Savremeni nutricionizam uzima u obzir samo tvrdnje zasnovane na dokazima ili evidence base. S druge strane, dijetetika je više fokusirana na uticaj prehrane i životnog stila na ljudsko zdravlje. Danas se diferenciraju brojne druge discipline vezane za nutricionizam i dijetetiku, gdje treba istaknuti djetoterapiju koja je fokusirana na liječenje prehranom. Prehrana je značajan faktor koji utiče na zdravlje i kvalitetu života. Tako su danas prisutni različiti problemi vezani za prehranu i životni stil. Brojne su savremene sistemske bolesti u čijim uzrocima prehrana znatno participira. U ovom smislu u posljednje vrijeme, posebno je izražena pojava metaboličkog sindroma, odnosno dijabetesa melitusa II, hipertenzije, hiperlipidemije, bolesti krvožilnog sistema, ali i anemije, ostoporoze i drugih bolesti. Hipersenzitivnost na hranu u formi alergija, netolerancija i averzija je sve više prisutna, ali isto tako poremećaji u prehrani kao što su anoreksija, bulimija i kaheksija. Na mnoga stanja bolesti može se uticati nutritivnom terapijom, a pravilna prehrana i zdrav životni stil su dobri preduvjeti prevencije većine navedenih bolesti.
Želja uredništva i znanstvenog odbora ovoga časopisa je da članci iz časopisa budu dostupni svima koji se bave nutricionizmom i dietetikom kao i srodnim naučnim disciplinama, ali i svima onima koji žele dobiti najnovije spoznaje iz područja nutricionizma i dietetike i tako uticati na kvalitetu svoga života.
Prva godina izlaženja:  2012
Učestalost izlaženja (godišnje):
 2
Područja pokrivanja:Biomedicina i zdravstvo; Farmacija; Biotehničke znanosti; Prehrambena tehnologija;
Prava korištenja:Puni tekst radova te sažeci radova ovog časopisa besplatno se smiju koristiti u privatne, nastavne i znanstveno-istraživačke svrhe, uz obavezno navođenje izvora i poštivanje autorskih prava autora i izdavača.

Godišnja pretplata na tiskani oblik za BIH iznosi 30 eura, godišnja pretplata na tiskani oblik za inozemstvo iznosi 50 eura.

Broj bankovnog računa:
NLB BANKA
Transakcijski račun: 1321000256000080
Budžetska organizacija: 2404019
Poziv na broj: 7013000000

Za pretplatu kontaktirati Uredništvo časopisa.


Lista recenzenata – Hranom do zdravlja:

 1. Prof. dr. Drago Šubarić, Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku, Hrvatska
 2. Prof. dr. Radoslav Grujić, Univerzitet Istočno Sarajevo, BiH
 3. Prof. dr. Azijada Beganlić, Univerzitet u Tuzli, BiH
 4. Prof. dr. Lejla Begić, Univerzitet u Tuzli, BiH
 5. Prof. dr. Amra Odobašić, Univerzitet u Tuzli,BiH
 6. Prof. dr. Snježana Marić, Univerzitet u Tuzli, BiH
 7. Prof. dr. Jurislav Babić, Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku, Hrvatska
 8. Prof. dr. Aleksandra Tepić, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
 9. Prof. dr. Zlata Mujagić, Univerzitet u Tuzli, BiH
 10. Prof. dr. Tamara Bosnić, Univerzitet u Tuzli, BiH
 11. Prof. dr. Meho Bašić, Univerzitet u Tuzli, BiH
 12. Prof. dr. Ines Drenjančević, Sveučilšte u Osijeku, Hrvatska
 13. Doc. dr. Dubravka Vitali, Sveučilšte u Zagrebu, Hrvatska
 14. Doc. dr. Mirela Kopljar, Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku, Hrvatska
 15. Doc. dr. Mile Blesić, Univerzitet u Sarajevu, BiH
 16. Doc. dr. Sead Ćatić, Univerzitet u Tuzli, BiH
 17. Dr. sc. Đurđica Ačkar, Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku, Hrvatska


Content Management Powered by UTF-8 CuteNews
Partneri iz područja prehrambene i farmaceutske industrije koji podržavaju projekat "Hranom do zdravlja"

Zada Pharmaceuticals

AsSolgar

UnifarmSolana Tuzla

Slatka Varoš Gračanica

OSPHARM

Fana

Voćar

Vispak

MenpromVitalis sokovi

Kent

Semberka

 
Copyright © 2011 - Sva prava pridržana - Hranom do zdravlja