Hranom do zdravlja
HRANOM DO ZDRAVLJA, udruženje za nutricionizam i dijetetiku Tuzla  
Bosanski English


UVODNA PREDAVANJA


 


1.      Muharem  Zildzic


2.      Mirsada Hukić


3.      Dubravka Vitali Čepo


4.      Fuad Pašić


6.      Boris Angelkov


 


PREDAVANJA PO PANELIMA ( PRVI AUTORI (ABECEDNO )


 1. Aida Džaferović

 2. Aldina Kesić

 3. Alisa Emkic

 4. Alisa Tursunović

 5. Almedina Karabašić

 6. Almir Azabagić

 7. Amir Avdagić

 8. Amra Bratovčić

 9. Andreja Misir,

 10. Antun Jozinović

 11. Anja Divković

 12. Asmir Budimlić

 13. Azra Hadžić

 14. Azra Imširović

 15. Bojana Vidović

 16. Brane Novaković

 17. Daniela Amidžić Klarić

 18. Daniela Kenjerić, 

 19. Danijela Močević

 20. Dragana Lošić

 21. Ekrem Pehlić

 22. Eldad Mrkaljević

 23. Emilija Spaseska Aleksovska

 24. Enver Karahmet

 25. Ermina Kukić, 

 26. Huska Jukić

 27. Indira Kosović

 28. Ines Banjari

 29. Inga Marković

 30. Irzada Taljić

 31. Jasna Jablan

 32. Karakaš Sead,

 33. Krunoslav Aladić

 34. Lejla Mutapcic

 35. Maja Miškulin

 36. Maja Pelajić

 37. Marija Banožić

 38. Marin Maras

 39. Marizela Šabanović

 40. Maša Islamčević Razboršek

 41. Mersudin Halilović

 42. Milan Vukic

 43. Minela Šišić

 44. Mirna Habuda-Stanić,

 45. Mladenka Šarolić

 46. Muhamed Omerović

 47. Mujkanović Senahid

 48. Murisa Ustavdić

 49. Nermina Hasanbašić

 50. Nijaz Bajramović

 51. Petra Albahari

 52. Petra Kučan

 53. Renata Jurišić Grubešić

 54. Sadija Smajlović

 55. Samir Tursunović

 56. Sanja Selimović

 57. Sead Noćajević

 58. Selma Azabagić,

 59. Suada Karić

 60. Tihomir Moslavac

 61. Tina Marković

 62. Una Suljić

 63. Vesna Gojković

 64. Vildana Hadžić

 65. Živka Juričić


 


PREGLED UČESNIKA (AUTORI I KOAUTORI RADOVA) SIMPOZIJA HRANOM DO ZDRAVLJA 2015  ABECEDNO


 


 1. Adaleta Softić, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli, Univerzitetska  8, 75 000 Tuzla BiH

 2. Adela Bektaš, Faculty of Agriculture and Food Sciences - University of Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

 3. Admira Dervišević, JZU „Gradske apoteke“ Tuzla, Albina i Franje Herljevića br 1,  75000 Tuzla, BiH

 4. Aida Džaferović, Univerzitet u Bihaću, Biotehnički fakultet, Bosna i Hercegovina,

 5. Aldina Kesić, Univerzitet u Tuzli/University in Tuzla Univerzitetska 4

 6. Aleksandar Aleksovski, ZADA Pharmaceuticals, Bistaracdonji bb, Lukavac, B&H

 7. Aleksandra Torbica, Univerzitet u Novom Sadu, Naučni institut za prehrambene tehnologije,

 8. Alisa Tursunovic, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli Tuzla

 9. Almedina Karabašić,  JZU „Gradske apoteke“ Tuzla, Albina i Franje Herljevića br 1,  75000 Tuzla, BiH

 10. Almir Toroman, Faculty of Agriculture and Food Sciences - University of Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

 11. Amila Mujezinović, Edukacijsko rehabilitacijski fakultet, 75000 Tuzla,  Univerzitetska 1, BiH

 12. Amir Avdagić, Antidoping agencija Bosne i Hrecegovine, Tuzla

 13. Amra Bratovčić, Tehnološki fakultet, Univerzitetska 8, 75000 Tuzla

 14. Amra Odobašić, Tehnološki fakultet, Univerzitetska 8, 75000 Tuzla

 15. Ana Mornar, University of Zagreb, Faculty of Pharmacy and Biochemistry, Ante Kovačića 1, 10000 Zagreb, Croatia

 16. Ana-Marija Domijan, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb

 17. Anamarija Ljubić, Faculty of Agronomy and Food Technology, University of Mostar, Biskupa Čule bb, 88000 Mostar, Bosnia and Herzegovina

 18. Andrea Gross-Bošković, Hrvatska agencija za hranu, I. Gundulića 36b, 31000, Osijek

 19. Andreja Misir, Gynecological office Lončar, Plitvička ulica 11, HR-47000 Karlovac, Croatia

 20. Antun Jozinović, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Food Technology Osijek, Franje Kuhaca 20, 31000 Osijek, Croatia

 21. Anja Divković, Ismeta Mujezinovića 30, 75 000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

 22. Arijana Spahić Bajrić, Veterinarski zavod Bihać, Omera Novljanina br 3, 77000 Bihać, BiH

 23. Asmir Aldžić, University of Bihac,College of Medical Studies, Žegarska aleja bb, 77000 Bihac, Bosnia and Herzegovina

 24. Asmir Budimlić, , Veterinarski zavod Bihać, Omera Novljanina br 3, 77000 Bihać, BiH

 25. Azra Bačić, JU Mješovita srednja škola „Mladost“, Zenica

 26. Azra Hadžić, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli, Univerzitetska  8, 75 000 Tuzla BiH

 27. Azra Imširović, JZU Dom zdravlja Srebrenik, Zlatnih ljiljana, 75350, Srebrenik , Bosna i Hercegovina

 28. Bajramović, Veterinsrska stanica Biovet Kakanj, 72240 Kakanj

 29. Benjamin Muhamedbegović, Tehnološki fakultet, Univerzitetska 8, 75000 Tuzla

 30. Bianka Smajlović, Univerzitet u Tuzli/University in Tuzla Univerzitetska 4

 31. Bojana Vidović, Univerzitet u Beogradu, Farmaceutski fakultet, Katedra za bromatologiju, Vojvode Stepe 450, Beograd, Srbija

 32. Borislav Miličević, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Food Technology Osijek, Franje Kuhaca 20, 31000 Osijek, Croatia

 33. Brane Novaković, Razvojna Agencija EDA, Đure Jakšića 11, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina*branenovakovic@gmail.com

 34. Brižita Đorđević, Univerzitet u Beogradu, Farmaceutski fakultet, Katedra za bromatologiju, Vojvode Stepe 450, Beograd, Srbija Bulevar cara Lazara br.1 21000 Novi Sad, Srbija

 35. Daliborka Koceva Komlenić, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Food Technology Osijek, Franje Kuhača 20, 31000 Osijek, Croatia

 36. Damir Alihodžić Agencija za certificiranje halal kvalitete, Turalibegova 39, 75000 Tuzla, B&H

 37. DamirHrnjica, University of Bihac,Biotehnical Faculty Bihać,Kulina bana 2, 7700 Bihać, Bosnia and Herzegovina

 38. Daniela Amidžić Klarić1*,1Clinical Hospital Dubrava, Avenija Gojka Šuška 6, 10000 Zagreb, Croatia

 39. Daniela Čačić Kenjeri c ,Faculty of Food Technology Osijek, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Kuhačeva 20, 31000 Osijek, Croatia

 40. Danijela Močević, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Tehnološki fakultet Zvornik

 41. Danijela Periš, Udruga Optimalnom težinom do zdravlja „Vaga“, Osijek, Hrvatska

 42. Daria Nieder, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Food Technology Osijek,  Franje Kuhača 20, HR-31000 Osijek, Croatia

 43. Dario Kremer, University of Zagreb, Faculty of Pharmacy and Biochemistry, A. Kovačića 1, HR-10000 Zagreb, Croatia

 44. Darko Velić, University of Osijek, Faculty of Food Technology Osijek, Franje Kuhača 20, 31000 Osijek, Croatia

 45. Dragan Brenjo, Agencija za sigurnost hrane  BiH Mostar  

 46. Dragan Vujadinovic, Univerzitet Istočno Sarajevo,Tehnološki fakultet, Karakaj bb. 75400 Zvornik, BiH

 47. Dragana Lošić, Kralja Petra II 57, 78000 Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

 48. Drago Šubarić, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Food Technology Osijek, Franje Kuhaca 20, 31000 Osijek, Croatia

 49. Dubravka Holik, Medicinski fakultet Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Osijek, Hrvatska

 50. Dubravka Vitali Čepo, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Ante Kovačića 1, 10000 Zagreb

 51. Dženita Konjić, Agencija za sigurnost hrane  BiH Mostar  

 52. Đurđica Ačkar, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Food Technology Osijek, Franje Kuhaca 20, 31000 Osijek, Croatia

 53. Ekrem Pehlić, Univerzitet u Bihaću, Biotehnički fakultet, Bosna i Hercegovina

 54. Eldad Mrkaljević, Tehnološki fakultet, Univerzitetska 8, 75000 Tuzla

 55. Emilija Friganović, Veleučilište “Marko Marulić” uKninu,Petra Krešimira IV, 30, 22 300 Knin, Hrvatska

 56. Emilija Spaseska Aleksovska, ZADA Pharmaceuticals, Bistaracdonji bb, Lukavac, B&H

 57. Emina Bajramović, Agromediteranski fakultet, Univerziteta Džemal Bijedić, Sjeverni logor bb, 88000 Mostar

 58. Emina Nuker,Faculty of Agriculture and Food Sciences - University of Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

 59. Enes Hećimović, JZU Apoteka, Josipa Šibera bb, 76 250 Gradačac, B&H

 60. Enver Karahmet Faculty of Agriculture and Food Sciences – University of Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

 61. Ermina Ćilović, Farmacutski falultet Univerziteta u Tuzli, Univerzitetska br 8 75 000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

 62. Ermina Kukić, Zavod za javno zdravstvo SBK/KSB, Bolnička 1, 72 270 Travnik, Bosna i Hercegovina

 63. Esmeralda Dautović, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli, Univerzitetska  8, 75 000 Tuzla BiH

 64. Gabrijela Dumančić,  Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, Osijek, Hrvatska

 65. Goran Bošnjaković, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Food Technology Osijek, Department of Food and Nutrition Research, F. Kuhača 20, HR-31000 Osijek, Croatia

 66. Hatidža Pašalić, Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, Univerzitetska br 8 75 000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

 67. Husein Nanić, Univerzitet u Bihaću, Biotehnički fakultet, Bosna i Hercegovina,

 68. Husejin Keran Univerzitet u Tuzli, Tehnološki fakultet Bosna  i Hercegovina

 69. Huska Jukić, University of Bihac,College of Medical Studies, Žegarska aleja bb, 77000 Bihac, Bosnia and Herzegovina

 70. Ibrahim Mujić, Colegium fluminense Polytechnic of Rijeka, Trpimirova 2/V, 51000 Rijeka, Croatia

 71. Igor Lončar Gynecological office Lončar, Plitvička ulica 11, HR-47000 Karlovac, Croatia

 72. Ilija Klarić, Public Health Brčko DC, Department of Health Ecology, R. Dž. Čauševića 1, 76000 Brčko DC, Bosnia and Herzegovina

 73. Indira Kosović, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Food Technology Osijek, Department of Food and Nutrition Research, F. Kuhača 20, HR-31000 Osijek, Croatia

 74. Indira Šestan, Tehnološki fakultet, Univerzitetska 8, 75000 Tuzla

 75. Ines Banjari, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Food Technology Osijek, Department of Food and Nutrition Research, F. Kuhača 20, HR-31000 Osijek, Croatia

 76. Inga Marković, Opšta Bolnica Doboj, Bosna i Hercegovina

 77. Irma Huskić,  Privatna zdrvastvena ustanova apoteka „Medex-pharm“ Banovići-ogranak 4-Irac, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

 78. Irzada Taljić, Univerzitet u Sarajevu, Pedagoški fakultet, Skenderija 72, 71000 Sarajevo, BiH

 79. Iva Domitrović,  Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Ante Kovačića 1, 10000 Zagreb

 80. Ivan Miškulin, Ekonomski fakultet u Osijeku, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Osijek, Hrvatska

 81. Ivana Flanjak, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Food Technology  Osijek,  Franje Kuhača 20, HR-31000 Osijek, Croatia

 82. Ivana Matelić Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski, Ante Kovačića

 83. Jadranka Vuković Rodríguez, University of Zagreb, Faculty of Pharmacy and Biochemistry, A. Kovačića 1, HR-10000 Zagreb, Croatia

 84. Jasmina Lukić, PZU Apoteka „ALMA“, Turalibegova 48, 75000 Tuzla, BiH

 85. Jasna Jablan, Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, A. Kovačića 1, Zagreb, Hrvatska

 86. Jasna Mastilović, Univerzitet u Novom Sadu, Naučni institut za prehrambene tehnologije, Bulevar cara Lazara br.1 21000 Novi Sad, Srbija

 87. Jelena Panak, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Food Technology Osijek, Franje Kuhaca 20, 31000 Osijek, Croatia

 88. Josipa Fako, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Food Technology Osijek, Department of Food and Nutrition Research, F. Kuhača 20, HR-31000 Osijek, Croatia

 89. Jozo Ištuk, Faculty of Agronomy and Food Technology, University of Mostar, Biskupa Čule bb, 88000 Mostar, Bosnia and Herzegovina

 90. Jurislav Babić, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Food Technology Osijek, Franje Kuhaca 20, 31000 Osijek, Croatia

 91. Krunoslav Aladić Croatian Veterinary Institute, Branch – Veterinary Institute Vinkovci, Josipa Kozarca 24, 32100 Vinkovci, Croatia

 92. Krunoslav Aladić, Croatian Veterinary Institute, Branch - Veterinary Institute Vinkovci, JosipaKozarca 24, 32100 Vinkovci, Croatia

 93. Lejla Musić Faculty of Agriculture and Food Sciences – University of Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

 94. Lejla Mutapcic,  Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli Tuzla

 95. Ljiljana Dojčinovski, .„ Nestle “ –Bacersfield , California, USA

 96. Maida Mulić, Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, Tuzlanskog odreda 6 75000 Tuzla,BIH

 97. Maida Šljivić Husejnović Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli, Univerzitetska 7, 75000 Tuzla, BiH

 98. Maja Miškulin, Medicinski fakultet Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Osijek, Hrvatska

 99. Maja Obrovac Glišić, Klinički bolnički centar Rijeka, Krešimirova 42, 51000 Rijeka, Hrvatska

 100. Maja Ortner Hadžiabdić, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb

 101. Maja Pelajić, Hrvatski centar za poljoprivredu hranu i selo, Zavod za zaštitu bilja, Rim 98, 10000 Zagreb, Hrvatska, maja.pelajic@hcphs.hr

 102. Marija Banožić, Faculty of Agronomy and Food Technology, University of Mostar, Biskupa Čule bb, 88000 Mostar, Bosnia and Herzegovina

 103. Marija Pehar, Faculty of Agronomy and Food Technology, University of Mostar, Biskupa Čule bb, 88000 Mostar, Bosnia and Herzegovina,

 104. Marin Maras, Veleučilište u Karlovcu, Trg J.J.Strossmayera 9, 47 000 Karlovac, Hrvatska

 105. Marina Rajić, Vextra d.o.o., dr. Ante Starčevića 38, 88 000 Mostar, Bosnia and Herzegovina

 106. Marina Torić, Poljoprivredna zadruga Primošten Burni,  Draga 6, 22 202 Primošten, Hrvatska

 107. Marina Vučković, 1Veleučilište “Marko Marulić” uKninu,Petra Krešimira IV, 30, 22 300 Knin, Hrvatska

 108. Mario Jug, Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Ante Kovačića 1, 10000 Zagreb

 109. Marizela Šabanovič, Farmacutski fakultet Univerziteta u Tuzli, Univerzitetska br 8,Tuzla

 110. Marko Jukić, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Food Technology Osijek, Franje Kuhača 20, 31000 Osijek, Croatia

 111. Marko Šuste, Veleučilište “Marko Marulić” u Kninu,Petra Krešimira IV, 30, 22 300 Knin, Hrvatska

 112. Martina Lijić, Josip JurajStrossmayer University of Osijek, Faculty of Food Technology Osijek, FranjeKuhaca 20, 31000 Osijek, Croatia

 113. Maša Islamčević Razboršek,  University of Maribor, Faculty of Chemistry and Chemical Engineering, Smetanova 17, 2000 Maribor, Slovenia

 114. Mate Bilić Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Food Technology Osijek, Franje Kuhaca 20, 31000 Osijek, Croatia

 115. Mateja Paklarčić Zavod za javno zdravstvo SBK/KSB, Bolnička 1, 72 270 Travnik, Bosna i Hercegovina

 116. Mauro Serafini, Nacionalni institut za istraživanje hrane i prehrane (INRAN), Via Ardeatina 546-00178 Rim, Italija

 117. Meho Bašić, Tehnološki fakultet, Univerzitetska 8, 75000 Tuzla

 118. Meliha Hibeljić, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli, Univerzitetska  8, 75 000 Tuzla BiH

 119. Mensura Aščerić, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla BiH

 120. Mersudin Halilović, Farmacutski falultet Univerziteta u Tuzli, Univerzitetska br 8 75 000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

 121. Midhat Jašić Univerzitet u Tuzli, Tehnološki fakultet Tuzla

 122. Milan Vukic, Univerzitet Istočno Sarajevo,Tehnološki fakultet, Karakaj bb. 75400 Zvornik, BiH

 123. Milena Ivanović,University of Maribor, Faculty of Chemistry and Chemical Engineering, Smetanova 17, 2000 Maribor, Slovenia

 124. Milica Cvijetić Stokanović, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Food Technology  Osijek,  Franje Kuhača 20, HR-31000 Osijek, Croatia

 125. Milica Vilušić, Tehnološki fakultet, Univerzitetska 8, 75000 Tuzla

 126. Minela Šišić, Farmaceutsko-zdravstveni fakultet, Univerzitet u Travniku, Slavka Gavrančića 17 c, Travnik, Bosna i Hercegovina

 127. Mirela Šabanović Efendić, SOS Selom Gračanica, 75320 Gračanica, Hermana Gmeinera 1, BIH

 128. Mirko Gugić, Veleučilište “Marko Marulić” u Kninu,Petra Krešimira IV, 30, 22 300 Knin, Hrvatska

 129. Mirko Ruščić, University of Split, Faculty of Science, Teslina 12, HR-21000 Split, Croatia

 130. Mirna Habuda-Stanić, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, F. Kuhača 20, 31000 Osijek, Hrvatska

 131. Mitja Kolar, University of Maribor, Faculty of Chemistry and Chemical Engineering, Smetanova 17, 2000 Maribor, Slovenia,

 132. Mladen Brnčić, Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Pierottijeva 6 10000 Zagreb

 133. Mladenka Šarolić, Veleučilište “Marko Marulić” u Kninu,Petra Krešimira IV, 30, 22 300 Knin, Hrvatska

 134. Muhamed Omerović, Filozofski fakultet Univerzitet u Tuzli, Pedagoški odjel

 135. Munevera Bećarević Medicinski fakultet Tuzla

 136. Murisa Ustavdić, JZU Dom zdravlja Gračanica

 137. Nadira Ibrišimović-Mehmedović, Univerzitet u Tuzli/University in Tuzla Univerzitetska 4

 138. Natalija Velić, University of Osijek, Faculty of Food Technology Osijek, Franje Kuhača 20, 31000 Osijek, Croatia

 139. Nermina Hadžigrahić, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli, Univerzitetska  8, 75 000 Tuzla BiH

 140. Nermina Hasanbašić, Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona Tuzla

 141. Nermina Ždralović, Zavod za javno zdravstvo SBK/KSB, Bolnička 1, Travnik, Bosna i Hercegovina

 142. Nihad Kamenjaković JU Mješovita srednja škola „Mladost“, Zenica

 143. Nijaz Bajramović, Agencija za sigurnost hrane  BiH Mostar  

 144. Nika Pavlović,  Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, Osijek, Hrvatska

 145. Nives Resiga, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Food Technology Osijek, Department of Food and Nutrition Research, F. Kuhača 20, HR-31000 Osijek, Croatia

 146. Nizama Salihbegović, Medicinski fakultet Tuzla

 147. Nurka Pranjić, Katedra za medicinu rada i zdravstvenu ekologiju,Univerzitetska ,75000 Tuzla,BIH

 148. Petra Albahari, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Rockfellerova 7, 10000 Zagreb

 149. Petra Kučan, Hrvatski akademski centrar primijenjenog nutricionizma, Supilova 7, 10000 Zagreb, Hrvatska

 150. Radmila Zelenović, ZU Apoteka „Rosić“, Trg Kralja Petra Prvog Karađorđevića br 13, 76300 Bijeljina, BiH

 151. Radoslav Grujić, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Tehnološki fakultet Zvornik

 152. Ranka Kubiček, Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, Univerzitetska br 8 75 000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

 153. Razija Spahić, Klinika za dječije bolesti, Univerzitetsko klinič,Trnovac bb, 75000 Tuzla,BIH

 154. Renata Jurišić Grubešić, University of Zagreb, Faculty of Pharmacy and Biochemistry, A. Kovačića 1, HR-10000 Zagreb, Croatia

 155. Sabina Begić Univerzitet u Tuzli, Tehnološki fakultet Bosna  i Hercegovina    

 156. Sabina Mešić Apoteke Bihać

 157. Sadija Smajlović, Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona Tuzla

 158. Samir Tursunović, JZU Dom zdravlja Srebrenik

 159. Samira Dedić, Univerzitet u Bihaću, Biotehnički fakultet, Bosna i Hercegovina

 160. Samra Kulić, Farmaceutsko-zdravstveni fakultet, Univerzitet u Travniku, Slavka Gavrančića 17 c, Travnik, Bosna i Hercegovina

 161. Sanida Osmanović, Farmacutski falultet Univerziteta u Tuzli, Univerzitetska br 8 75 000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

 162. Sanja Selimović, IPAK institut, 3320 Velenje, Koroška 18, Slovenija

 163. Sead Ćatić, Tehnološki fakultet, Univerzitetska 8, 75000 Tuzla

 164. Sead Karakaš, Zavod za javno zdravstvo SBK/KSB, Bolnička 1, 72 270 Travnik, Bosna i Hercegovina

 165. Sead Ljubijankić Univerzitet u Bihaću, Visoka zdravstvena škola, Bosna i Hercegovina

 166. Sead Noćajević; Univerzitet u Tuzli, Tehnološki fakultet Bosna  i Hercegovina

 167. Selma Azabagić, Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, Tuzlanskog odreda 6 75000 Tuzla,BIH

 168. Selma Berbić, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli, Univerzitetska  8, 75 000 Tuzla BiH

 169. Selma Hasičić Farmaceutsko-zdravstveni fakultet, Univerzitet u Travniku, Slavka Gavrančića 17 c, Travnik, Bosna i Hercegovina

 170. Selma Porobić, Filozofski fakultet Univerzitet u Tuzli, Pedagoški odjel

 171. Senahid Mujkanović Mješovita srednja škola, Husein Kapetana Gradašćevića 8, 76 250 Gradačac, B&H

 172. Senka Vidović, University of Novi Sad, Faculty of Technology, Bulevar Cara Lazara 1, 21000 Novi Sad, Serbia

 173. Slavica Grujić, Univerzitet u Banja Luci,Tehnološki fakultet,Vojvode Stepe Stepanovića 7378 000 Banja Luka, BiH

 174. Stanko Blatnik, IPAK institut, 3320 Velenje, Koroška 18, Slovenija

 175. Stela Jokić, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Food Technology Osijek, Franje Kuhaca 20, 31000 Osijek, Croatia

 176. Suada Karić student specijalističkog studija Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet

 177. Suzana Inić, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb

 178. Tihomir Moslavac, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Food Technology Osijek, Franje Kuhaca 20, 31000 Osijek, Croatia

 179. Tina Marković, Privatna zdravstena ustnova apoteka „Biopharm“ , Ul. Oslobođenja bb, 75250 Živinice, Bosna i Hercegovina

 180. Una Suljić, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli, Univerzitetska  8, 75 000 Tuzla BiH

 181. Vesna Gojković, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Tehnološki fakultet Zvornik

 182. Vesna Petković, Institut za javno zdravstvo, Jovana Dučića 1, 78000 Banja Luka

 183. Vildana Hadžić, Farmaceutsko-zdravstveni fakultet, Univerzitet u Travniku, Slavka Gavrančića 17 c, Travnik, Bosna i Hercegovina

 184. Zlata Mujagić, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli, Univerzitetska  8, 75 000 Tuzla BiH

 185. Zorica Hadžić, Univerzitet u Tuzli/University in Tuzla Univerzitetska 4

 186. Želimir Orkić, Medicinski fakultet Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Osijek, Hrvatska

 187. Željko Dadić , Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Rockfellerova 7, 10000 Zagreb

 188. Živka Juričić, University of Zagreb, Faculty of Pharmacy and Biochemistry, A. Kovačića 1, HR-10000 Zagreb, Croatia


Content Management Powered by UTF-8 CuteNews
Partneri iz područja prehrambene i farmaceutske industrije koji podržavaju projekat "Hranom do zdravlja"

Zada Pharmaceuticals

AsSolgar

UnifarmSolana Tuzla

Slatka Varoš Gračanica

OSPHARM

Fana

Voćar

Vispak

MenpromVitalis sokovi

Kent

Semberka

 
Copyright © 2011 - Sva prava pridržana - Hranom do zdravlja