Članovi udruženja

                                                                                                                  FIZIČKA LICA

 

Udruženje nudi usluge svojim članovima u participaciji u sljedećim oblicima aktivnosti: prisustvo na seminarima, simpozijima, kongresima i drugim skupovima koje organizuje udruženje ”hranom do zdravlja” u BiH i inozemstvu,isporuka hard-copy i online časpisa i zbornika koje izdaje Udruženje ”Hranom do zdravlja”,ispitivanje prihvatljivosti prehrambenih proizvoda od strane konzumenata,izrada idejnih rješenja za pakovanje prehrambenih proizvoda,izrada nutritivnih tablica itd. Članovi udruženja ”Hranom do zdravlja” su potecijalni partneri u učešću i realizaciji međunarodnih i domaćih istraživačkih naučnih projekata

Rukovodstvo

Prof. Dr. Midhat Jašić, Predsjednik, tehnolog ;Prof. Dr. Drago Šubarić, Dopredsjednik tehnolog; Doc. Dr. sc. Marizela Šabanović, Dopredsjednik tehnolog;Dr vet.med.Azra Sinanović, Zamjenik predsjednika za SK, dr vet medicine;Dr. vet.med.Sanel Hodžić, Sekretar , Dr. vet medicine; Mr. sc. Damir Alihodžić, Predsjednik skupstine tehnolog; Mr. nutric. Nermina Hasanbašić, Dopredsjednik skupstine, tehnolog;Vildana Dzafić, dipl. ecc., finansije, ekonomista; Mr sc Čaušević Benjamin, pomocnik urednika stranica

Savjetnici i koordinatori

Prof. Dr. Muharem Zildzic ,Savjetnik, lijecnik;Prof. Dr. Nizama Salihefendić, Savjetnik, lijecnik; dr. vet.med.Muamer Mandra, Savjetnik, dr. vet medicine; dr. sc dr. med. Ivan Vukoja, Savjetnik, lijecnik; Prof. dr. Antun Jozinović, Osijek Hrvatska Koordinator za Hrvatsku tehnolog; dr. sc. Asmir Budimlić, Bihać,koordinator za USK tehnolog; Dr. sc. Edin Ibrisimovic, Koordinator za EU geneticar; Mr nutrici. Hodzic Nejra, dr med, kord. s nutricionistima, lijecnik; Spec. nutric.Almir Azabagic, dr. med.koordinator sa lij.kom. lijecnik;Emilija Spaseska-Aleksovska, mag.phar. Koordinator za S.Makedoniju farmaceut;Prof. Dr. Boris Angelkov Koordinator za S.Makedoniju Dr vet medicine; Prof. Dr. Erhan Sulejmani Koordinator za S.Makedoniju Dr vet medicine; Mr sc Suad Selimović,kordinacija sa privrednim komorama.

Magistri nutricionizma – desetogodišnji ćlanovi i novi članovi nutricionisti

Mr nutrici. Senahid Mujkanovic, tehnolog;Mr nutrici. Sadija Smajlovic, tehnolog;Mr nutrici. Mirela Djaković, tehnolog;Mr nutrici. Samir Tursunovic, dr med;Mr nutrici. Murisa Ustavdic, dr. med.;Mr nutrici. Iva Lamešić, dr. vet. med.;Mr nutrici. Ivanka Marić mag.phar:Mr nutrici. Manuela Stanišić, tehnolog;Spec. Nutric. Mateja Paklarčić tehnolog;Mr nutrici. Tarik Zolotić tehnolog;Mr nutrici. Belma Mustedanagic tehnolog;Mr nutric. Inga Marković nutricionist:Mr nutrici. Emir Imamović tehnolog:Mr nutric Alma Suljić tehnolog; mag.phar. Dijana Simikic, farmaceut;

Profesori nutricionizma i biokemije prehrane

Prof. dr. Radoslav Grujić tehnolog;Prof. dr.Danijela Čačić, Osijek Hrvatska tehnolog;Prof. dr. Ines Banjari, Osijek Hrvatska tehnolog;Prof. Dr. Brizita Djordjević Farmaceut;Prof. dr. Dubravka Vitali Čepo Farmaceut;Prof. dr.Greta Krešić, Rijeka Hrvatska tehnolog;Prof. dr. Tea Bilusic, Split tehnolog;Prof. dr. Irzada Taljic tehnolog;

Profesori liječnici koji predaju predmete vezano za nutricionizam

Akademkinja Prof. dr. Mirsada Hukić, Sarajevo lijecnik;Prof. dr. Nurka Pranjić Lijecnik;Prof. dr. Azijada Beganlić, Tuzla Lijecnik;Prof. dr. Fuad Pašić, Tuzla Lijecnik;Prof. dr. Amela Pašić, Tuzla Lijecnik;Doc. dr. Senada Selmanovic Lijecnik;Prof. dr. Sead Karakas, Travnik Lijecnik;Prof. dr. Maida Mulić Lijecnik;Prof. dr. Lutvo Sporisevic, Sarajevo Lijecnik;Prof. dr. Minja Popović, Novi Sad, Srbija Lijecnik;Prof. dr. Vezirka Jankulovska Veles Makedonija;Doc.dr.sc.Miralem Smajić, farmacut;

Profesori iz podrucja biohemije,tehnologija i agronomije koji predaju i predmete vezane za nutricionizam

Prof. dr. Jurislav Babić, Osijek Hrvatska tehnolog;Prof. dr. Stela Jokić, Osijek Hrvatska tehnolog;Prof. dr. Borislav Milićević, Požega Hrvatsk tehnolog;Prof. dr. Djurdjica Ačkar, Osijek Hrvatska tehnolog;Dr. sc. Radoslav Milićević, Beč, Austrija tehnolog;Prof dr Lejla Begić farmaceut;Prof dr Zlata Mujagić farmaceut;Prof. Dr. Amra Odobasic tehnolog;Prof. dr. Naida Srabović biohemičar;Prof. dr. Samajlović Aida,biohemičar;Prof. dr. Meho Bašić agronom;Prof. dr. sc. Benjamin Muhamedbegovic, Tuzla tehnolog;Prof. dr. Ramzija Cvrk tehnolog;Prof. dr. Jukić Husika, Bihać tehnolog;Doc. Dr. sc. Almir Toroman, Sarajevo tehnolog;Doc. dr. sc. Masa Islamcevic kemicar;

Ostali članovi nutricionist ( studenti nutricionizma sa prethodno zavrsenim studijama)

Dr.sci.spec.int.med. Šljivić Mirsad, dr. med. Liječnik; Dr. med. Karabegović Jasmina, lijecnik;dipl. ing. Zineta Horozović, tehnolog;dipl. ing. Viktor Mandić, tehnolog;dipl. ing. Azra Hadzimujic tehnolog;dr. med. Nermina Beganović, Lijecnik;mag.phar. Ajasa Amidzic,;mag.phar. Dijana Podvorac,;mag.phar.Aida Mulic,;mag. phar.Dedić Lejla,;mag. phar. Vida Subotić, farmaceut; mag. phar. Asja Sirbubalo;mag. phar. Jasna Frljak, Skakić Mirha dipl.ing hemičar;Dr.med.Hodžić Mirela liječnik; Dr.med.Jotić Ivanović Marina liječnik;mag. phar. Lišić Nina farmaceut;Halilović Sulejman dipl. ing.tehnolog;Martinović Ivana dipl. ing. Tehnolog;mag. phar. Tumarčić Jelena farmaceut;Bešić Damir dipp.ing tehnolog;mag. phar. Stojanović Jelena farmaceut;mag. phar. Begović Bisemija farmaceut; Šabić Sabina dipl.ing tehnolog;Beširović Sulejman, dipl. ing. Tehnolog;mag. phar. Aida Mulić;Dr med.Safija Softić Namas liječnik;Dr med.Asmira liječnik;Bilal Ajla; Emran;Marko Zec, welness specijalista; Sulejman Alijagić, prof biologije

SEKCIJE U OKVIRU UDRUŽENJA
NAZIV SEKCIJE  ČLANOVI  OPIS  DJELATNOST 
Sekcija za medicinu i nutricionizam,  Muharem Zildzic,  Nizama Salihefendić, Ivan Vukoja, Maja Miškulin, Pašić Fuad,Samir Tursunović, Šljivić Mirsad Promocija zdravih životnih stilovaUnapredjenje znajna, teorije i prakse u području prehrane, dijetetike i dijetoterapije
Sekcija za za prehranu i javno zdravstvo, zdravstvenu sigurnost hrane Sead Karakaš,  Maida Mulić,Sadija Smajlović, Nermina Hasanbašić, Sadeta Hadžić, Iva Lamešić, Ines Banjari Unapredjenje znajna, teorije i prakse u području prehrane, dijetetike i dijetoterapije i javnog zdravstva
Sekcija za bolničku prehranu Viktor Mandić, Alma Hadžić, Sadeta Hodžić Unapredjenje znajna, teorije i prakse u području prehrane, dijetetike i dijetoterapije i bolničke prehrane
Sekcija za nutricionizam u visokom obrazovanju Senahid Mujkanović, Damir Aličić, Sulejman Alijagić Unapredjenje znajna, teorije i prakse u području prehrane i  srednjeg obrazovanja
Sekcija za nutricionizam u srednjem obrazovanje Dijana Čačić, Marizela Šabanović, Ines Banjari, Arijana Penava, Unapredjenje znanja, teorije i prakse u području prehrane i   potreba  za edukacijom u visokom obrazovanju
Sekcija za nutricionizam i ekonomija Kadrija Hodzic, Sado Puskarevic Unapredjenje znanja, teorije i prakse u području prehrane i ekonomije, posebno u oblasti siromastvo i prehrana
Sekcija za nutricionizam i pčelinje proizvode Senad Hodžoić, Izudin Zahirović Unapredjenje znajna, teorije i prakse u području  apiterapije i pčelarstva i pčelinjih proizvoda