Hidrosolubilni vitamini

 HIDROSOLUBILNI VITAMINI
Naučnici koji su prvi otkrili vitamin B su vjerovali da je to samo jedan složen vitamin. Kako su više istraživali, otkrili su da je to ustvari skupina više funkcionalno različitih vitamina. Saznali su da se radi o osam vitamina B skupine. Inicijali za razlikovanje ovih vitamina su brojevi dodati slovu B, npr. B6 i B12. Danas, sa izuzetkom vitamina B6 i B12, obično vitamine B kompleksa nazivamo njihovim imenima: tiamin (B1), riboflavin (B2), niacin (B3), pantotenska kiselina, biotin i folna kiselina. B vitamini djeluju prvenstveno kao koenzimi (ili kao dijelovi koenzima), ključne tvari koje započinju reakciju enzima. Enzimi reguliraju cjelokupan život jer podržavaju hemijske reakcije. Vitamini B skupine su neophodni za pretvorbu ugljikohidrata, masti i proteina u energiju kao i za njihovo korištenje za izgradnju i obnavljanje tjelesnih tkiva. Manjak ovih vitamina može dovesti do ozbiljnih posljedica uključujući mišićnu slabost, mentalnu konfuziju, paralizu, poremećaje živčanog sistema, probavne smetnje, ispucalu i ljuskavu  kožu, teške anemije i poremećaj rada srca. Hidrosolubilni vitamini (topljivi u vodi) – apsorbuju se direktno u krvotok, putuju slobodno, ne trebaju proteinske nosače, ne deponuju se u tkivima, ne stvaraju toksične koncentracije, izlučuju se urinom u ekscesnim stanjima, a kuhanjem i pranjem se gubi dio ovih vitamina.U narednom tekstu možete preuzeti u formi PP više o hidrosolubilnim vitaminima.
 1. B1 TIJAMIN više pogledati klikom na  1._B1_(Tiamin,_aneurin).ppt
 2. B2 RIBOFLAVIN više pogledati klikom na    2._Riboflavin_B2.ppt
 3. B3 NIJACINviše pogledati klikom na 3.Vitamin__B3_-_nijacin,_nikotinska_kiselina.ppt
 4. B4 ADENIN( ne svrstava se u vitamine)
 5. B5 PANTOTENSKA KISELINAviše pogledati klikom na    4.Vitamin_B5_-_pantotenska_kiselina.ppt
 6. B6 PIRIDOKSINviše pogledati klikom na 6._Piridoksin_(vitamin_B6).ppt
 7. B7 BIOTIN više pogledati klikom na 7._Biotin.ppt
 8. B9 INOSITOL ( postoje kontraverze da je vitamin ali ima značajne funkcije )
 9. B9  FOLNA KISELINAviše pogledati klikom na 9.Folna_kiselina_B9.ppt
 10. B10 PARA AMINOBENZOJEVA KISELINA ( DRUGI NAZIV BX)
 11. B11 SALICILNA KISELINA  ( postoje kontraverze da je vitamin ali ima značajne funkcije )
 12. B12.CIJANOKOBALAMINviše pogledati klikom na 12._CIJANOKOBALAMIN_(VITAMIN_B12).ppt
 13. B13 OROTINSKA KISELINA
 14. B14 MJEŠAVINA VITAMINA B10 I B11
 15. B15 PANGAMIČNA KISELINA . PANGAMATE ILI D-GLUCONODIMETHYLAMINO OCTENE KISELINE
 16. B16 DMG  ILI DIMETILGLICIN
 17. B17 AMIGDALIN ILI  LAETRIL, CIJANOGENI GLIKOZID IZ SJEMENKI ( postoje kontraverze da je vitamin ali ima značajne funkcije )
 18. B18 (FAD, Flavin Adenine Dinucleotide)
 19. B19
 20. B20.  KARNITIN