Hranom do zdravlja

12.DVANAESTI ZNANSTVENI SKUP HRANOM DO ZDRAVLJA, Osijek 2019 godine

O skupu
Dvanaesti  znanstveni skup „Hranom do zdravlja“, Osijek 2019 godine   se odvijao kroz plenarna, usmena i posterska priopćenja u sekcijama:Nutricionizam, Dijetetika i dijetoterapija,Funkcionalna hrana i dodaci prehrani,Zdravstvena sigurnost hrane, Analiza hraneProizvodnja zdravstveno sigurne i nutritivno vrijedne hrane i Hrana i turizam. Skup je bodovan sukladno pravilnicima Hrvatske liječničke komore kao i Liječničke i Farmaceutske komore Tuzlanskog kantona.
Svi podaci o skupu na starnici  DVANAESTI ZNANSTVENI SKUP HRANOM DO ZDRAVLJA, Osijek 2019 godine
Vrijeme održavanja: 24. i 25. listopada 2019. godine.
Mjesto održavanja:Osijek, Amfiteatar Agronomskog fakulteta
Program skupa: Program 12 skupa
Zbornik radova i knjiga sažetaka se mogu preuzeti:Book-of-Abstracts_HDZ_2019
Odbori:ODBORI 12 SKUPA HRANOM DO ZDRAVLJA OSIJEK 2019
Galerija slika:

11.JEDANAESTI ZNANSTVENI SKUP HRANOM DO ZDRAVLJA, Split 2018 godine

O skupu
Skup   je održan u Splitu. Odvijao kroz plenarna, usmena i posterska priopćenja u sekcijama: Nutricionizam, Dijetetika i dijetoterapija,Funkcionalna hrana i dodaci prehrani,Zdravstvena sigurnost hrane, Analiza hraneProizvodnja zdravstveno sigurne i nutritivno vrijedne hrane. Osim iz Hrvatske i susjednih država predavači su bili gosti iz Austrije, Francuske itd.Skup je bodovan sukladno pravilnicima Hrvatske liječničke komore kao i Liječničke i Farmaceutske komore Tuzlanskog kantona.
Vrijeme održavanja:18. i 19. listopada 2018.
Mjesto održavanja: Kemijsko- Tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu, Hrvatska
Program skupa:PROGRAM SKUPA HRANOM DO ZDRAVLJA Split 2018
Zbornik radova i knjiga sažetaka se mogu preuzeti:Knjiga sazetaka 2018
Izvjesce o odrzavanju skupa:Izvjesce o odrzanom skupu 2018
Galerija slika

 

10. DESETI ZNANSTVENI SKUP HRANOM DO ZDRAVLJA, Osijek 2017 godine

O skupu
Skup   je održan u Osijeku i odvijao se kroz plenarna, usmena i posterska priopćenja u sekcijama:Nutricionizam, Dijetetika i dijetoterapija,Funkcionalna hrana i dodaci prehrani,Zdravstvena sigurnost hrane, Analiza hraneProizvodnja zdravstveno sigurne i nutritivno vrijedne hrane. Skup je bodovan sukladno pravilnicima Hrvatske liječničke komore kao i Liječničke i Farmaceutske komore Tuzlanskog kantona.
Vrijeme održavanja:12. i 13. 10. 2017. godine u Osijeku, Hrvatska
Mjesto održavanja:Osijek, Amfiteatar Agronomskog fakulteta
Zbornik radova i knjiga sažetaka se mogu preuzeti:Knjiga sazetaka 2017 i Zbornik radova Hranom do zdravlja 2017
Galerija slika:

9.DEVETI ZNANSTVENI SKUP HRANOM DO ZDRAVLJA, Osijek 2016 godine

Vrijeme održavanja: 13.10. 2016.
Mjesto održavanja:Aula Magna Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku
Poruka skupa “Climate is changing. Food and agriculture must too.”
Program skupa:Program 9. MEĐUNARODNOG ZNANSTVENO-STRUČNOG SKUPA
Zbornik radova i knjiga sažetaka se mogu preuzeti:Knjiga sazetaka 2016 Knjiga sazetaka 2017
Galerija slika:

 

8. OSMI ZNANSTVENI SKUP HRANOM DO ZDRAVLJA, Tuzla 2015 godine

Vrijeme održavanja: 16.10. 2015
Mjesto održavanja:Amfiteatar Tehnološkog fakulteta, Univerzitetska br. 8 Tuzla
Program skupa:PROGRAM OSMI ZNANSTVENI SKUP HRANOM DO ZDRAVLJA 2015
Zbornik radova i knjiga sažetaka se mogu preuzeti:Zbornik radova i sazetaka 2015
Galerija slika:
 

7. SEDMI ZNANSTVENI SKUP HRANOM DO ZDRAVLJA, Tuzla 2014 godine

Vrijeme održavanja:16.10.2014.godine
Mjesto održavanja:Amfiteatar Tehnološkog fakulteta, Univerzitetsk br 8 Tuzla
Program skupa:PROGRAM HRANOM DO ZDARVLJA 2014

Zbornik radova i knjiga sažetaka se mogu preuzeti:Zbornik radova i sazetaka 2014
Galerija slika:

 

6.ŠESTI ZNANSTVENI SKUP HRANOM DO ZDRAVLJA, Tuzla 2013 godine

Skup  HRANOM DO ZDRAVLJA  održan je šesnaestog  oktobra (16.10), a povodom SVJETSKOG DANA HRANE. Organizatori skupa su Farmacutski i Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, HiST Univerzitet iz Trontheima (Norveška) I Prehrambeno-tehnološki fakultet  Sveučilišta JJ Strossmayer iz Osijeka ( Hrvatska)  te druge  institucije iz BiH.
Vrijeme održavanja:16.10.2013 .god.
Mjesto održavanja:Amfiteatar Tehnološkog fakulteta, Univerzitetsk br 8 Tuzla
Program skupa:P R O G R A M ŠESTOG SKUPA HRANOM DO ZDRAVLJA 2013
Zbornik radova i knjiga sažetaka se mogu preuzetZbornik radova i sazetaka 2013
Galerija slika:
 

 

5.PETI ZNANSTVENI SKUP HRANOM DO ZDRAVLJA, Tuzla 2012 godine

Skup  HRANOM DO ZDRAVLJA  održan je šesnaestog  oktobra (16.10), a povodom SVJETSKOG DANA HRANE. Organizatori skupa su Farmacutski i Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, HiST Univerzitet iz Trontheima (Norveška) I Prehrambeno-tehnološki fakultet  Sveučilišta JJ Strossmayer iz Osijeka ( Hrvatska)  te druge  institucije iz BiH.
Vrijeme održavanja:21.09.2012. god.
Mjesto održavanja:Amfiteatar Tehnološkog fakulteta, Univerzitetsk br 8 Tuzla
Program skupa:PROGRAM PETOG SIMPOZIJA HRANOM DO ZDRAVLJA 2012

Zbornik radova i knjiga sažetaka se mogu preuzeti:Zbornik radova i sazetaka 2012:
Galerija slika:

 

 

4.ČETVRTI ZNANSTVENI SKUP HRANOM DO ZDRAVLJA, Tuzla 2011 godine

Vrijeme održavanja: 01.07.2011. god.
Mjesto održavanja:Hotel Tuzla, Amfiteatar , u okviru LJETNOG UNIVERZITETA TUZLA
Tema skupa:„Dijetetski proizvodi u zdravlju i bolesti“. 
Program skupa:PROGRAM SKUPA HRANOM DO ZDRAVLJA 2011
Zbornik radova i knjiga sažetaka se mogu preuzeti:Zbornik radova i sazetaka 2011
Galerija slika:

 

 

3.TREĆI ZNANSTVENI SKUP HRANOM DO ZDRAVLJA, Tuzla 2010 godine

Vrijeme održavanja:
Mjesto održavanja: Tuzla, Tehnološki fakulteta Univerziteta u Tuzli, amfiteatar
Poruka/tema skupa: SMANJIMO SO, ŠEĆER, BIJELI KRUH I BIJELE KRUTE MASNOĆE U ISHRANI
Program skupa:
Zbornik radova i knjiga sažetaka se mogu preuzeti: Zbornik radova i sazetaka 2010
Odbori
Uređivački odbor:Prof. dr. Midhat Jašić, Farmaceutski fakultet  Univerziteta u Tuzli,Margrete Haugum, Sør-Trøndelag University College,Norveška,Jørgen Lerfall, Assistent professor, Sør-Trøndelag University College, Norveška,Prof. dr. Zlata Mujagić, Farmaceutski fakultet  Univerziteta u Tuzli,Prof. dr. Lejla Begić Farmaceutski fakultet  Univerziteta u Tuzli,Prof. dr. Drago Šubarić,  Prehrambeno- tehnološki fakultet Osijek, Hrvatska,Prof. dr. Lisabet Mehli, Sør-Trøndelag University College,Norveška,Prof. dr. Irena Vedrina, Farmaceutski fakultet  Sveučilšita u Zagrebu,Prof. dr. Ines  Drenjančević, Medicinski fakultet Sveučilšita u Osijeku, Hrvatska,Prof. dr. Tamara Bosnić, Farmaceutski fakultet  Univerziteta u Tuzli,Prof. dr. Kadrija Hodžić , Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli,Prof. dr. Radoslav Grujić, Univerzitet Istočno Sarajevo, Tehnološki fakultet Zvornik,Prof. dr. Slavica Grujić, Tehnološki fakultet Univerziteta u Banja Luci,Doc. dr. Azijada Beganlić,  Medicinski fakultet  Univerziteta u Tuzli,Doc.dr Hatidža Pašalić, Farmaceutski fakultet  Univerziteta u Tuzli,
Organizacioni odbor : Prof. dr. Midhat Jašić, Farmaceutski fakultet  Univerziteta u Tuzli,Prof. dr. Zlata Mujagić, Farmaceutski fakultet  Univerziteta u Tuzli,Mr. ph. Zahida  Binakaj, Međukantonalna  farmaceutska komora Sarajevo,Prof. dr. Drago Šubarić,  Prehrambeno- tehnološki fakultet Osijek, Hrvatska,mr. ph. Emilija Spaseska- Alesovska, ZADA pharmaeuctical Tuzla
Damir Alihodžić, dipl.ing.
Tehnički odbor: Damir Alihodžić, dipl.ing., Marizela Šabanović , dipl. ing., mr. ph.Maida Šljivić, mr. ph.Ivanka Marić, dr. vet. medicine Iva Lamešić, Nedim Arnautović dipl.ing.Nermina Hasanbašić dipl. Ing., Sadija Samajlović dipl. Ing, Senahid Mujkanović dipl.ing. , Enes Hećimović dipl. hem., dr.Sadeta Hadžić, liječnik, Mirela Đaković dipl. Ing,  dr. Murisa Ustavdić, liječnik, Dijana Petković, Amer Osmanović, Dino Crnkić,  Dina Miraščić, Aida Karamehić,Adina Mandžić, Merima Avdić, Selma Valjevac, Samira  Brkić,Milica Stanković
Pozvani predavači: Drago Šubarić,Ines  Drenjančević,Margrete Haugum,Radoslav Grujić,Jørgen Lerfall, Jurislav Babić
Predavči  učesnici skupa: Aida Karamehić,Azina Pirić,Aldina Mandžić,Almir Toroman,Amira Jahić,Aneda Cipurkovic,Asmir Budimlić.Azijada Beganlić.Azra Mujić,Damir Alihodđić,Davud Zahirović,Dina Miraščić.Drago Šubarić,Đaković Mirela,Đurđica Ačkar,Emilija Spaseska-Aleksovska,Enes Hećimović, Ines  Drenjančević,Iva Lamešić,Ivanka MarićJasminka Jašić,Jasminka Sadadinović,Jørgen Lerfall.Jurislav Babić ,Kadrija Hodžić,Katarina Pavlović,Klopic Lejla,Maida Šljivić,Margrete Haugum,Marizela Šabanović, Marizela Šabanović,Midhat Jašić,Milica Stanković,Minela Hrustić,Mirela Kopjar,Murisa Ustavdić,Nedim Arnautović,Nijaz Bajramović,Radoslav Grujić,,Sadeta Hadžić,Sadija Smajlović,Samira  Brkić,Selma Porobić,Selma Valjevac,Senahid Mujkanović,Slavica Grujić,Snježana Marić,Tamara Bosnić,,Tursunović Samir Zijad Livadić
Galerija slika:
2. DRUGI  ZNANSTVENI SKUPHRANOM DO ZDRAVLJA, Tuzla 2009 godine
Vrijeme održavanja: 01.07.2009
Mjesto održavanja: Tuzla, Tehnološki fakulteta Univerziteta u Tuzli, amfiteatar
Poruka skupa: SMANJIMO SO I RAFINIRANE NAMIRNICE U PREHRANI
Program skupa: H R A N O M DO Z D R A V LJ A 2009
Zbornik radova i knjiga sažetaka se mogu preuzeti: nisu tiskani
Odbori: Prof. dr.Midhat Jašić,Prof.dr.Drago Šubarić,  Prof. dr. Blatnik Stanko, Prof. dr. Meho Bašić, Prof. dr. Kadrija Hodžić,Mr. farmacije, Emilija Spaseska Aleksovska, Alihodžić Damir
Pozvani predavači: Prof.dr.Lisbeth Mehli, Dr.sc. Anita N. Jakobsen, Ass. Prof., Prof.dr.Drago Šubarić, član tehničke akademije znanosti RH, Prof. dr. Blatnik Stanko,
Pokrovitelji:Farmacutski fakultet Univerziteta u Tuzli u saradnji sa  Međunarodnim Forumom Bosna
Sponzori:Domace firme
Predavači: Prof.dr.Lisbeth Mehli, Dr.sc.Anita N. Jakobsen, Ass. Prof., Prof.dr.Drago Šubarić, član tehničke akademije znanosti RH, Prof. dr.Midhat Jašić, Prof. dr. Blatnik Stanko, Prof. dr. Meho Bašić, van. prof, Mr. sc. Senada Selmanović, liječnik -specijalista porodične medicine, Primarius Dr. Jasminka Jašić, specijalistaporodične/obiteljske i specijalista opšte medicine,Dr. Murisa Ustavdić, specijalista porodične/obiteljske medicine, student postdiplomskog studija „Nutricionizma i bromatologije“, Dr. Tursunović Samir, liječnik-doktor porodične medicine, student postdiplomskog,studija „Nutricionizma i bromatologije“,Smaka Arnela, student Farmacutskog fakulteta , Prof. dr. Kadrija Hodžić, redovni.prof. Dr. sc. Milica Vilušić, doc., Mr. farmacije, Emilija Spaseska Aleksovska,,dipl. ing. Imširović Emir, profesor prehrambenih tehnologija,dipl. ing. Mujdin Tokić, profesor prehrambenih tehnologija,,Merima Belkić dipl. prof.hemije.,Alihodžić Damir, dipl ing, student postdiplomskog studija prhrambene tehnologije.
Galerija slika

 

1. PRVI  ZNANSTVENI SKUP HRANOM DO ZDRAVLJA, Tuzla 2008 godine
Vrijeme održavanja: 02 i 0.03.2008
Mjesto održavanja: Tuzla, biblioteka Tehnološkog fakulteta, učesnika  oko 70
Tema skupa: Hrana sa oznakom geografskog porijekla
Program skupa:  HRANOM DO ZDRAVLJA 2008 POD NASLOVOM -HRANA, PREHRANA I ZDRAVLJE
Zbornik radova i knjiga sažetaka se mogu preuzeti: nije tiskan zbornik radova

Odbor za organizaciju: Midhat Jašić,Zlata Mujagić,  Drago Šubarić, Lejla Begić, Sabit Begić,  i Ranka Kubiček
Pozvani predavači:Dr. sc. Zlata Mujagić, van. prof. Prodekan za naučno-istraživčki rad Farmacutskog Fakulteta,Dr. sc. Drago Šubarić, Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, Hrvatska, Dr. sc. Ranka Kubiček red.prof. šef katedre za analitičku kemiju, Dr. sc. Kadrija Hodžić, Ekonomski fakultet Univerziteta u TuzIi, BiH,Dr. sc. Azijada Beganlić, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, BiH, Dr. sc. Midhat Jašić sa studentima Framaceutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.,Dr sc Ranka Kubiček red.prof.Dr. sc. Sejad Mačkić, direktorica Agencije za sigurnost hrane BiH,Dr. sc. Zorica Jurković, direktorica Agencije za hranu Republike Hrvatske,Dr. sc. Ivica Strelec, Zavod za primijenjenu kemiju i ekologiju, Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, Hrvatska,
Pokrovitelji: Farmacutski fakultet Univerziteta u Tuzli u saradnji sa  Međunarodnim Forumom Bosna
Sponzori: Domace firme 
Galerija slika: