Vizija

Vizija

Udruženje za nutricionizam i dijetetiku “Hranom do zdravlja”   predstavlja  znanstvenu i stručnu platformu za  poboljšanje zdravlja stanovništva svih kategorija,  kroz edukaciju  o zdravim životnim stilovima i zdravoj prehrani.  Udruženje je most susreta, suradnje i prakticiranja modela  zdravog života i zdravih životnih navika. U budućnost se vidi kao vodeći i integrativni faktor znanosti u području nutricionizma i dijetetike kao i poboljšanja životnih navika na regionalnoj razini.