Zbornici

Poštovani čitaoci,
Radovi iz Nutricionizma i dijetetike, Znanosti o hrani, Bromatologije, mogu se objavljivati  u Zborniku radova koji se izdaje od 2010. godine  i Časopisu  koji se izdaje od 2012. godini. Zbornik radova je katalogiziran u Nacionalnoj  i Univerziteskoj biblioteci Sarajevo i  Zagreb a evidentiran kao zajednička publikacija sa Sveučilištem u Osijeku, Univerzitetima  u Štipu, Novom Sadu,  i Univerzitetom u Tronthaimu u  Norveškoj. Očasopisu pogledajte na prethodnoj stranici. 
                   
Zbornik radova i sazetaka 2010.pdf
Zbornik radova i sazetaka 2011 Zbornik radova i sazetaka 2012

 

             
 Zbornik radova i sazetaka 2013 Zbornik radova i sazetaka 2014.pdf  Zbornik radova i sazetaka 2015 

 

             
 Knjiga sazetaka 2016 Zbornik radova 2016 Knjiga sazetaka 2017 

 

   
 
 Zbornik radova Hranom do zdravlja 2017
 Knjiga sazetaka 2018
ZBORNIK RADOVA I SAZETAKA SA KONGRESA_FINAL11