Ostali skupovi

ZNANSTVENI SKUPOVI
NA KOJIMA UDRUZENJE  ZA NUTRICIONIZAM I DIJETETIKU „HRNOM DO ZDRAVLJA“
PARTICIPIRA KAO  ORGANIZATOR ILI SUORGANIZATOR SUKLADNO SVOJOJ MISIJI
1. HRANOM DO ZDRAVLJA –  međunarodni znanstveno-stručni skup , Organizator:   Sveučilište u Osijeku  i Hranom do zdravlja  BiH  svake godine:  oktobar   www.hranomdozdravlja.com   i http://www.ptfos.unios.hr/Hranom_Do_Zdravlja/index.php/hr/671-2/
2. KONGES O DEBLJINI, , Organizator:    Udruženje za debljinu Tuzla,  svake  druge godine https://debljinabih.ba/kongres/
3. ŠTAMPAROVI DANI –   međunarodni simpozij Požega,   Hrvatska   Prosinac   svake godine, Organizator:  Udruga narodnog zdravlja Andrija štampar  Godine https://unzas.hr
4. FOOD TECHNOLOGY AND NUTRITION , Tetovo, , Organizator: Univerzitet u Tetovu, Sjeverna Macedonija, svake druge godine  https://sites.google.com/unite.edu.mk/ftuu
5. SIMPOZIJ MAGISTARA FARMACIJE TUZLANSKOG KANTONA, Organizator: Komora magistara TK, svake godine , http://komoramagistarafarmacije-tk.ba
6. IKSO   –   stručna  konferencija sa internacionalnim učešćem, Organizator:  Solana Tuzla, svake godine   http://solana.ba/novosti
7. KONGRES O PČELARSTVU I PČELINJIM PROIZVODIMA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM –, Organizator:  Hranom do zdravlja  BiH, novembar  svake godine  www.beecongres.com
8. MEDENA TUZLA  . međunarodni sajam pčelarstva i pčelinjih proizvoda Tuzla,   , Organizator:  Knatonalni savez pčelara i PD Nektar Tuzla  http://pdnektar.com