Misija

Cilj Udruzenja je da promovira poznavanje i zadovolji potrebe društva u oblasti razvoja zdravih životnih stilova,  načina prehrane i proizvodnje zdravstveno ispravne i nutritivno vrijedne hrane. Zbog toga su aktivnosti udruženja: posvećenost promovisanju zdravog načina života, organiziranje naučnih i stručnih skupova, izdavačka djelatnost u oblasti prehrane, farmacije, tehnologije i zdravstvene ekologije, izrada naučnih studija, tehnoloških i tehničkih konceptualnih rješenja u oblasti nutricionizma i dijetetike, rad na promoviranju ideja i projekata koji doprinose primjeni međunarodnih standarda, pomoć u organiziranju istraživanja o relevantnim društvenim problemima i predstavljanje stavova o stanju života i zdravlja stanovništva, organiziranje seminara, javnih tribina, okruglih stolova, pomoć u organizaciji i vođenju obrazovanja i obuke ciljnih grupa stanovništva, poboljšanje svijesti o pravilnoj prehrani i socijalnom statusu mladih, afirmacije i podsticanju razvoja kulture života, sporta i zdravstvene ekologije, realizacija projekata usmjerenih na jačanje malog i srednjeg poduzetništva itd.