Nutrijenti općenito

Hranjive  tvari   koje  se unose u organizam, a koje obavljaju energetski,  gradivnu i regulacijsko-zaštitnu ulogu nazivaju se  nutrijentima. Dijele se na makro i mikro nutrijente.  Nutrijenti su temeljni hemijski sastojci hrane koji se u probavnom traktu mogu apsorbirati, da bi zatim zadovoljili metaboličke potrebe organizma. U organizmu se vrlo dinamično hemijski transformiraju u različite spojeve koji omogućuju pravilno funkcioniranje tijela. Tek poznavanje funkcije nutrijenata u organizmu čovjeka omogućava koncipiranje pravilne ili balansirane prehrane za svaku životnu dob, spol, profesiju i sl. Pravilna prehrana omogućava optimalne performanse ljudskog tijela, a bazirana je na konceptu optimalnog i balansiranog unosa nutrijenata, odnosno na cjelovitosti nutritivnih sadržaja hrane.
Makronutrijente čine
voda,
proteini,
ugljični hidrati i
lipidi,

a mikronutrijente
vitamini i
minerali. 

U hrani i u ljudskom organizmu ima najvise makronutrijenata: vode, proteina i lipida. Zanemarljivo je  malo količinksi,a ne i funkcionalno ugljićnih hidrata.U ljudskom organizmu najviše je vode koja ima izuzetan značaj u  očuvanju zdravlja 

Osim toga nutrijenti se dijele na esencijalne i neesencijalne. Esencijalni nutrijenti moraju se unositi hranom u svrhu optimalnog održanja fiziološke, intelektualne i emotivne  stabilnosti organizma. Potreba za njima se ogleda u njihovoj hemijskoj strukturi. Ne mogu se sintetizirati u tijelu, već se isključivo moraju unijeti s hranom. To znači da njihov nedostatak može izazvati funkcionalni poremećaj, a često i bolesti. Esencijalni nutrijenti su esencijalne aminokiseline: izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin; zatim esencijalne masne kiseline: linolna, linolenska i arahidonska te većina vitamina i svi minerali.